Verklaring Auteursrecht

Op alle content van de websites zijnde; dagvandevrouwen.nl en helloradio.eu, evenals direct afgeleide initiatieven, inclusief de opmaak, kleurstelling en overige vormgeving, downloads, geluid, bewegend beeld en aanverwant, is intellectueel eigendomsrecht van kracht. Alle (auteurs)rechten hierop zij nadrukkelijk voorbehouden aan de initiatiefnemer/eigenaar van deze websites c.q. rechthebbenden. Het is niet toegestaan om vorengenoemde content deels of volledig over te nemen en in welke vorm dan ook openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming, inclusief beeldmerken en overige handelsnamen van voornoemde initiatiefnemer/eigenaar c.q. zakenpartners, leveranciers en overige derden. Laatstgenoemde partijen kunnen op grond van het derdebeding direct handelen indien voornoemde rechten oneigenlijk worden gebruikt op basis van deze verklaring. Binnen Social Media is het toegestaan om hyperlinks aan te maken die verwijzen naar pagina’s en artikelen gepubliceerd op dagvandevrouwen.nl en helloradio.eu, evenals direct afgeleide initiatieven. Deze doorverwijzingen zijn gehouden aan het exact gebruiken van de pagina/artikeltitels. Aanvragen over het deels of volledig herplaatsen van content is uiteraard welkom. Een verzoek kan worden ingediend via redactie@dagvandevrouwen.nl

disclaimer

Online informatieplatform dagvandevrouwen.nl en helloradio.eu, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden, die mogelijkerwijs inhoudelijk en/of in vormgeving kunnen ontstaan, in al haar publicaties.