theosofie


theosofie
De Theosofie streeft naar kennis van het diepste zijn van de kosmos en het menselijk leven. Deze kennis is volgens de Theosofie ook de kern van alle godsdiensten en filosofieën. Haar wortels reiken tot ver in de Oudheid; vandaar dat zij ook vaak “Oude Wijsheid” wordt genoemd. In het Oosten is dit te vinden in het Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme. In het Westen in het Gnosticisme, Neoplatonisme en het Hermetische gedachtegoed, dat ook verwijst naar Joodse ideeën en oeroude Egyptische denkbeelden. De Theosophical Society heeft zich ten doel gesteld al diegenen samen te brengen, die streven naar een helder inzicht in de ware aard van de mens en de samenstelling van het universum. Meer informatie: theosofie.nl | activiteiten

"De ziel van de mens is onsterfelijk, en zijn toekomst is de toekomst van iets waarvan de groei en pracht geen grenzen kennen".
Mabel Collins – De idylle van de witte lotus