Als we mogen geloven dat het leefklimaat alleen maar beter wordt, dan zou dat betekenen dat daar ook naar gehandeld wordt. Tot op heden kunnen we dit echter nog niet constateren. Het woord en het gesprek over een goed leefklimaat, is iets dat veelvuldig de revue passeert.

Er wordt aan alle kanten gekeken naar oplossingen voor de problematiek rondom zorg voor de medemens, wederzijds respect, gelijke rechten, goede normen en waarden en scholing. Ondanks de goedbedoelde acties en gesprekken, brengt het tot op heden vooral een averechts effect tot stand of juist teweeg.

Ondanks het feit dat scholing als laatste in het rijtje staat, heeft het toch een belangrijke rol. Het is juist dit onderwerp dat tegenwoordig in het volledige spectrum wordt ondergewaardeerd. Je kunt er dus zeer zeker vanuit gaan dat het eigenlijk op de eerste plaats hoort. Scholing is over de hele linie, altijd van toepassing.

Want wie niet beter weet, zal ook niet beter doen. Wie denkt dat iets op een dergelijke manier hoort, zal dat ook blijven voortzetten. En wie geen respect heeft voor leven of bewustzijn, omdat de waarde ervan niet wordt begrepen, zal zich daar ook niet voor inzetten.

Elke actie die de medemens schaadt, roept vaak heel wat verontrusting op in de maatschappij. Om daarop volgend het patroon gerust weer in herhaling te zien en te laten gebeuren.

Na verloop van tijd gaat men schouderophalend voort, en zwakt het gevoel voor de medemens danig af. Terwijl het verloop van tijd nu juist de perfecte gelegenheid is om niet aflatend te zijn in het afdwingen van goed fatsoen en gerechtigheid.

Misschien moet er eens stevig over worden nagedacht, waarom de mens momenteel zo graag het meest tegendraadse wezen van het moment wil zijn. Het mooiste van de grap is dat het tegenwoordig ook niet meer uit maakt in welke hoedanigheid.

Wie ook maar iets roept wat enigszins in strijd is met het goed fatsoen wordt niet of nauwelijks gecorrigeerd. Wie iets roept wat mogelijk kwetsend is voor de vredelievende mens of instituties, kan er gek genoeg ook nog op rekenen dat er medestanders zijn.

Dat er in grote getale volgelingen achteraan marcheren doet dan ook menigeen de wenkbrauwen fronsen. De grote muil is de nieuwe trend. Dat die grote muil uiteindelijk vaak behoort aan een ezel, komt dikwijls aan het licht. Jammer genoeg duurt dat meestal te lang voordat het zover is.

In deze tijd van het jaar zien we in de natuur het gebruikelijke verschijnsel van afsterving. Dat proces gaat heel geleidelijk aan, maar wordt hoe dan ook steevast in gang gezet. Dat houdt geen mens tegen. Dit feit wordt in sommige tradities ook groots gevierd met het welbekende Halloween feest.

Het oude dient te vertrekken en het nieuwe kondigt zich weer aan. Hoe mooi zou het zijn als dit jaarlijks ook precies hetzelfde zou zijn bij de mensen en de lelijke gedragingen?... Het doel is duidelijk de uitvoering mogelijk ook. Elk jaar alle rottigheid gewoon ook werkelijk geen ruimte meer laten of geven!

Als dit massaal wordt gedaan, zou het best zomaar kunnen dat het de misdragingen een waar halt toeroept. Als men zowaar weet dat wangedrag ook ontstaat vanuit de schreeuw om aandacht, dan moge het ook duidelijk zijn dat er toch zeker geen aandacht aan moet worden geschonken.

In ieder geval, daar waar mogelijk. En als het dan toch niet anders kan dan vooral niet teveel. Dus ook niet in het media landschap. Niets vraagt meer bevrediging, dan de nieuwsgierigheid van de mens. Bedwingen maar, dat is de taak. Voor het bedwongen wordt….

Namaste!