Het werk en leven van Hildegard von Bingen

Het leven en werk van Florence Nightingale

 

Florence Nightingale was een hoog opgeleide Britse verpleegkundige. Ze was ook een sociaal hervormer, statistica en mystica afkomstig van een welgestelde Engelse familie. Als jongedame nam ze de stem van God aan die ze hoorde, en verkoos een dienstbaar leven boven het aristocratische bestaan. Ze zette zich in voor de hulpbehoevenden, maar werd daar als vrouw zijnde in beperkt. In haar tegenreactie protesteerde ze op schrift en schreef een boek. Het werd de feministische klassieker Cassandra…

Grondlegging van moderne verpleging

In de 18e eeuw was verpleging nog geen professioneel en officieel vak. Desondanks voerde Florence Nightingale  vanuit de familiekring vele werkzaamheden uit op het gebied van zorg. Ze werkte in het diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent de Paul in de omgeving van Parijs. Daarna vertrok ze naar een klein ziekenhuis in Londen om daar de leiding te geven over een reorganisatie.

Florence Nightingale staat bekend als grondlegger van de moderne verpleegkunde, waarvan haar belangrijkste taken zich zowel voor als achter de schermen voltrokken. Zo begeleidde ze gedurende de Krimoorlog in 1853-1856 vele groepen verpleegsters om in getroffen gebieden soldaten te verzorgen. De gewonde soldaten verkeerden dikwijls onder erbarmelijke omstandigheden en slechte hygiëne. Florence liet op de militaire basis onmiddellijk onderzoek doen naar rioleringen, en wees op het belang van gedegen hygiëne en goede ziekenzorg. Bij dit onderzoek werd door de bekende scheikundige Louis Pasteur een methode uitgevonden, om groei van bacteriën tegen te gaan ter voorkoming van infecties. Hiermee werd haar kennis verrijkt, waardoor ze tot 'dienstverlener van de beschaving' werd benoemd. Met haar inzet heeft Florence bijgedragen aan het redden van miljoenen levens.

Het moderne handboek van 'the lady with the lamp'

In 1856 richtte ze een trainingsschool voor verpleegkundigen op dat nog steeds gevestigd is in de St. Thomas's Hospital in Londen. Ze schreef later het eerste moderne handboek voor verpleging met de titel: 'Notes on nursing, what it is, and what it is not'. Gedurende de oorlog verwierf Florence de bijnaam the Lady with the lamp, omdat ze 's nachts vaak met een lantaarn de ronde deed langs haar patiënten. In het aan haar opgedragen gedicht 'Santa Filomena' wordt eveneens naar deze naam verwezen. Florence had een duidelijke holistische visie, gaf leiding aan wetenschappers en ontwikkelde theoretische kennis dat leidde tot grote sociale hervormingen.

Florence gebruikte haar populariteit om de toenmalige regering aan te zetten bepaalde wetten aan te nemen. Dat deed ze onder meer in samenwerking met auteur Charles Dickens, die ook met een scherpe visie schreef over sociale misstanden. Vanuit de historie staat dit dan ook bekend als het effect van Nightingale power, omdat veel staatshoofden bij haar te rade gingen voor advies. In de 18e eeuw was haar werk zelfs een inspiratie voor de Zwitserse bankier en auteur Henri Dunant, wat vervolgens leidde tot de oprichting van het Rode Kruis. Florence sloeg dit nauwgezet en met kritische blik gade, omdat ze vond dat regeringen de verantwoordelijkheid voor de zorg van soldaten niet bij vrijwilligers mocht neerleggen.

Gedurende Florence Nightingales leven gingen de door haar opgeleide verpleegsters internationaal aan het werk. Het bieden van goede pleegzorg strekte zich onder meer uit naar Canada, Australië en Japan. Door de passie voor haar werk heeft Florence velen de ogen geopend en ervan overtuigd dat vrouwen 'echt werk' konden doen. Dit inspireerde en transformeerde de algemeen sociaal-maatschappelijke visie, en gaf een nieuwe wending aan de rol van vrouwen. Mede daardoor werd Florence ook een groot en internationaal boegbeeld voor vrouwen. Zo ook voor de Amerikaanse arts Dorothea L. Dix, die de gezondheidszorg in Noord-Amerika wist te hervormen en talloze vrouwen inspireerde die gewonden opvingen tijdens oorlogsituaties.

Uitvindingen, en modernisering van ziekenhuisarchitectuur

Florence is tevens de uitvindster van het pooldiagram, en introduceerde het gebruik van statistieken in de zorgsector. Met het pooldiagram kon ze bewijs leveren dat soldaten niet altijd overleden aan verwondingen, maar door een ondermaatse organisatie en slechte hygiëne in het ziekenhuis.

Haar suggesties voor ziekenhuisarchitectuur en afzonderlijke afdelingen werden ingewilligd. Het belang van licht en goede ventilatie om besmettingsgevaar te verkleinen werd erkend en is gemeengoed geworden in de zorgsector. Haar werk en inzet werd ook voor de zorgsector in de toenmalige kolonie Brits-Indië erkend. Daar begeleidde ze de leidsvrouw van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging Gopal Krishna Gokhale, die tevens mentor was van Mahatma Gandhi.

Door haar deskundigheid en verdienstelijke bijdragen voor de zorg werd Florence Nightingale de eerste vrouwelijke lid van de Royal Statistical Society. Aan het begin van de 19e eeuw werd ze als eerste vrouw genomineerd voor de hoge koninklijke onderscheiding in de Order of Merit. Door Koning Eduard VII werd dit eerst geweigerd omdat ze een 'gewone' vrouw, en niet van koninklijke standing. Deze schandalige weigering werd echter van tafel geveegd, en zo werd Florence Nightingale alsnog de eerste vrouw met de onderscheiding in deze Order of Merit!

Florence Nightingale draagt wereldwijd faam, en veel van haar werk zoals biografieën en vertaalde mystieke teksten zijn bewaard gebleven. Ter ere van Florence Nightingale is haar geboortedag 12 mei tot Internationale Dag van de Verpleging verkozen. De gedenkdagen voor Florence Nightingale zijn 12 en 13 augustus, waarop speciale kerkdiensten en spirituele lichtceremonies worden gehouden.