Gezonde Leefstijl

Meerderheid Nederlanders wil focus op gezonde leefstijl


Bijna 70% van alle Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder 2000 Nederlanders in opdracht van Zorginstituut Nederland. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Slechts 26% is bereid hogere premies en belastingen te betalen om de stijgende zorgkosten te blijven financieren, en dan alleen als daarmee de kwaliteit van zorg voor henzelf gegarandeerd goed blijft.

Zware dossiers voor minister Conny Helder, maar met een rode cape komt ze er wel

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport gaat een drukke tijd tegemoet. Haar achtergrond met tal van bestuurlijke functies in de gezondheidszorg zal wel

gaan helpen. Maar, wat voor taken heeft ze allemaal op haar 'bordje' gekregen. Een opsomming van het ruime takenpakket waar je eigenlijk 5 of meer Conny Helders voor nodig hebt: Allereerst Langdurige zorg met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en mensen met een beperking. Dan ook GGZ, Wijkverpleegkundige zorg, Persoonsgebonden budget, Kwaliteitsbeleid care en Arbeidsmarktbeleid. In deze opsomming staat uiteraard ook Sport vermeld, want een gezonder(e) leefstijl is een must. Verder heeft ze verantwoording voor de Proces coördinatie Covid-19 bij het ministerie van VWS,
Rechtmatige zorg en goed bestuur, Organiseerbaarheid en regionalisering. En vooral ook niet te vergeten, het regelen van Ontregelde zorg. Geef die ondernemende vrouw een rode cape, want ze moet kunnen vliegen...


"Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig zijn, ook als je ouder bent of een beperking hebt. Dat vraagt om zorg met oog voor de verschillen tussen mensen. Ook sporten en bewegen dragen bij aan onze vitaliteit. Met hart en ziel zet ik me in voor deze onderwerpen."

Conny Helder - minister voor Langdurige Zorg en Sport. 


Hoe denken Nederlanders over de huidige zorg en hoe kijken zij aan tegen de zorgcrisis?

Het Zorginstituut Nederland liet hiervoor onderzoek doen dat deel uitmaakt van de aanpak van Passende zorg, waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven, en niet eenzijdig op het behandelen van ziektes. Het doel is om iedere Nederlander ervan bewust te maken, dat verandering in de zorg nodig is en dat dit duidelijke keuzes en acties vraagt van de hele samenleving. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken...

Resultaten van het onderzoek verzorgd door Kien onderzoek i.s.m. PanelWizard Direct

Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders zich er niet of onvoldoende van bewust is, dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat van Nederlanders:

 • bijna 70% voorstander is van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden;
 • zeker 60% van mening is dat er veel meer focus moet komen te liggen op voorkomen van ziekten in plaats van het behandelen ervan;
 • slechts 26% bereid is om hogere premies en belastingen te betalen om de stijgende zorgkosten te blijven betalen;
 • ruim 80% vindt dat het maken van gezonde keuzes makkelijker moet worden;
 • 4 van de 10 vindt dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten gaan betalen. De bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor mensen met een ongezonde leefstijl staat onder druk

Voornoemd onderzoek van het Zorginstituut Nederland maakt deel uit van de aanpak van Passende zorg. Dit is bedoeld om iedereen ook in de toekomst van goede zorg te voorzien. Passende zorg bestaat uit vier basisprincipes: het is zorg die werkt tegen een redelijke prijs, het betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen, het wordt waar dat kan, zo dicht als mogelijk bij de patiënt georganiseerd en het gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid.

Mirjam van 't Veld over de LHV en huisartsen in de actualiteit


Hello Radio interview met Mirjam van 't Veld. Zij is Voorzitter bij de Landelijke Huisartsen Vereniging en co-auteur van het boek 'Overgang van top tot teen'. Mirjam was daarvoor bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Gelderse Vallei en eerder in haar carrière actief in het openbaar bestuur. Ze begon als wethouder en werd later burgemeester bij diverse gemeenten. Voordat ze werk in bestuurlijke functies vervulde was ze jarenlang verpleegkundige. Het gesprek gaat over hoe het is om voor de Landelijke Huisartsen Vereniging te werken en wat ze wil bereiken met dit netwerk dat zo'n 13.000 leden telt. Ze vertelt ook over het belang van de huisarts in de wijk, het intermenselijk contact met de klant en de noodzaak van efficiëntere samenwerking in de keten.

Haar boek 'Overgang van top tot teen' komt ook aan bod en heeft een wetenschappelijke benadering. Een miljoen vrouwen in Nederland tussen de 40 en 60 jaar, hebben te maken met de overgang. Mirjam is zelf ook ervaringsdeskundige en wil de overgang, oftewel menopauze uit de taboesfeer halen. Saillant detail is dat ook mannen hiermee te maken krijgen met dezelfde klachten en emoties! Dit onderwerp is een Kamerstuk geworden m.b.t. bewustwording, preventie, betere zorg en begeleiding bij uiteenlopende klachten.

[Ont]Regel de Zorg 2022 - 2025; meer werkplezier en meer tijd voor het aanbieden van zorg

Minister Conny Helder maakt werk van het verder verminderen van administratieve regeldruk in de zorg. Met het [Ont]regel de Zorg vervolgprogramma moet werkplezier in de zorg vergroot worden en meer tijd voor het bieden van zorg vrijkomen. 


"Zorgwerknemers moeten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het bieden van zorg. Onnodige en omslachtige regels staan dit in de weg. Deze papieren toren die we met zijn allen hebben opgebouwd laat zich alleen niet zomaar afbreken. Het programma [Ont]Regel de Zorg laat zien dat het complex is maar wel kan. Met dit vervolg zetten we de volgende stap naar minder regeldruk, meer tijd voor zorg en meer werkplezier."

Conny Helder - minister voor Langdurige Zorg en Sport.


Beleid dat beter is afgestemd op de praktijk. Zowel landelijk, lokaal en op laagdrempelige wijze

Het ministerie van VWS houdt bij nieuwe en bestaande wet- en regelgeving rekening met de werkbaarheid en
uitvoerbaarheid in de praktijk. Ze voorkomt dat nieuwe wet- en regelgeving en nieuw beleid tot onevenredige en onnodige administratieve lasten leiden.

VWS gaat op landelijk niveau met partijen aan de slag met thema’s die veel effect op de ervaren regeldruk hebben, waaronder: het uniformeren van inkoop- en
verantwoordingseisen in de Zorgverzekeringswet, het verbeteren van het aanvraagproces voor hulpmiddelen, en het vereenvoudigen van toewijzen en declareren van jeugdhulp met het Model Prestatiecodes Jeugd.

VWS biedt op lokaal niveau tal van middelen aan zodat zorginstellingen zelfstandig aan de slag kunnen met ontregelen, waaronder: e-learning en training tot 'ontregelaar', subsidie voor lokale ontregelprojecten, het organiseren en ondersteunen van een netwerk van lokale ontregelaars, en het voorzien van een bestuurlijk
netwerk voor het ontregelen in de eigen organisatie.

VWS biedt een laagdrempelig en toegankelijk loket voor iedereen in de zorg die tegen administratieve lasten aanloopt: www.ordz.nl

Huisartsen in Actie in de week van 27 t/m/ 30 juni en 1 juli op het Malieveld in Den Haag

De actiedag op 1 juli is een initiatief van actiegroepen 'Help de huisarts verzuipt' en 'De bezorgde huisarts'. Zij doen dit samen met de huisartsenorganisaties LHV en VPH. Men wil hiermee bereiken dat de druk in de huisartsenzorg concreet wordt verlicht. Desnoods door afdwingbare afspraken te realiseren met de overheid en zorgverzekeraars. Met deze actie wil men laten zien hoe

belangrijk de rol van de huisarts is, wat er op het spel staat en waar de grootste pijnpunten zitten, namelijk:

 • Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein
 • Huisvestingsproblemen
 • Drukte in de ANW-zorg
 • De noodzaak van meer tijd voor de patiënt

'Huisartsen in Actie' is bewust nu gepland, omdat deze zomer de overheid meerjarenplannen maakt voor de gehele zorg, waaronder een integraal zorgakkoord. Volgens VWS zou dit akkoord een antwoord bieden op

de maatschappelijke opgave: hoe goede toegankelijke zorg te blijven verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, met minder of meer zorgverleners...


"Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt."

Ernst Kuipers - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Hoofdthema's van het Integraal Zorgakkoord

Minister Ernst Kuipers van VWS en minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport, willen d.m.v. het Integraal Zorgakkoord de lange termijn transformatie versneld in gang zetten met deze thema's:

 • Regionale samenwerking (inclusief herschikking zorglandschap, en concentratie van zorg)
 • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
 • Versterken organisatie van de basiszorg
 • Preventie en leefstijlgeneeskunde
 • Waarde gedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, pakketbeheer, contractering
 • Digitalisering en gegevensuitwisseling
 • Arbeidsmarkt en ontzorgen van de zorgmedewerkers

Joyce Sombroek over 'topsport voor topzorg' als professional


Joyce Sombroek is huisarts in opleiding en voormalig topsporter. Met het Nederlands hockeyteam werd ze Europees- en wereldkampioen en haalde ze goud en zilver op de Olympische Spelen. Ze is ook twee keer verkozen tot beste keepster ter wereld. Parallel aan haar carrière in de topsport studeerde ze geneeskunde! Daarna was ze Arts-assistent interne geneeskunde bij Ziekenhuis Amstelland en Arts-assistent op de Spoedeisende Hulp in het OLVG. Tijdens de Olympische Spelen in Tokyo was ze Covid-19 Liaison Officer voor TeamNL. Momenteel zit ze in het 2e jaar van de huisartsopleiding, werkt ze af en toe als arts bij sportevenementen en geeft ze presentaties over de belangrijkste lessen uit de topsport. Thema's waar ze graag over spreekt zijn mindset, teambuilding, presteren onder druk en vitaliteit. Joyce is ook bestuurslid van Stichting Spieren voor Spieren en ambassadeur van de Edwin van der Sar Foundation. We gingen met haar in dialoog over wat haar ervaring in de topsport kan bijdragen aan de zorgsector.

Je hebt medicijnen gestudeerd en bent nu bezig met de opleiding om huisarts te worden, vanwaar deze keuze? Ga je je ook nog specialiseren?

Ik wist al jong dat ik arts wilde worden en vond bijna al mijn coschappen interessant. Als huisarts lever je zorg aan jong en oud, zijn er acute situaties en langere behandeltrajecten, doe je ingreepjes en sta je als een soort coach naast de patiënt. Het patiëntencontact, de diversiteit en het oplossingsgericht werken maken het voor mij het leukste en meest uitdagende vak.

Daarnaast kan ik het mooi combineren met werken als teamarts. Ik zou namelijk graag nog vaker naar de Olympische Spelen gaan, maar dan als onderdeel van een begeleidingsteam. Samen naar zo'n uniek doel toe werken blijf ik gaaf vinden. 

Ik wil me dan ook verder gaan verdiepen in het bewegingsapparaat en de sportgeneeskunde, en ben mijn ervaring langzaam aan het uitbreiden.

Goed communiceren in teamverband is essentieel voor succes in de topsport. In hoeverre kan de zorgsector hiervan leren?

Samenwerken en effectief communiceren is zowel in de topsport als in de zorg cruciaal. Ik denk dat we op dat gebied in de zorg nog veel kunnen leren van succesvolle sportploegen. Er wordt naar mijn mening te weinig geïnvesteerd in teambuilding. Ook individuele ontwikkeling door middel van coaching is de laatste jaren pas iets gangbaarder geworden, terwijl je altijd kunt blijven leren.

Het is echt niet zo dat je pas met iemand zou moeten praten als er iets mis gaat. Door jezelf en elkaar beter te leren kennen wordt de kwaliteit van de zorg beter. Daarbij heb ik het niet alleen over het benutten van de diversiteit en de verschillende kwaliteiten binnen een team. Het is ook belangrijk om te weten hoe iemand reageert als hij of zij onder druk staat en hoe je elkaar dan kunt helpen.

In het Nederlands hockeyteam spraken wij hier regelmatig over, maar hebben dit ook geleerd tijdens trainingen met de landmacht en marine. Hierin moesten we zowel fysiek als mentaal al onze grenzen verleggen en leerden we om echt op elkaar te bouwen. Het was enorm zwaar, maar heeft ons als team dichter bij elkaar gebracht.

Doordat we in extreme omstandigheden voor elkaar door het vuur gingen, hadden we daarna het gevoel dat we alles aankonden. Nu wil ik niet zeggen dat iedereen het leger in moet, maar het is wel belangrijk om in elkaar te blijven investeren en te bouwen aan het onderlinge vertrouwen.

De zorgsector innoveert, dat vraagt dus ook van zorgprofessionals om te blijven ontwikkelen, hoe kijk jij hiernaar?

Als keepster was mijn motto: "Keep chasing the 1%!". Ik probeerde mezelf telkens weer uit te dagen en ook te leren van anderen, zoals topkeepers in het voetbal en ijshockey.

Ook als team keken we telkens weer waar we invloed op hadden en hoe we dingen nog beter konden doen. Zo ben ik met een sportpsycholoog aan de slag gegaan en hebben we bijvoorbeeld EyeGym gedaan, een soort training van je ogen. Aangezien we alle spieren in ons lichaam trainden, voelde het voor mij logisch om ook mijn oogspieren te trainen.

Een iets hogere reactiesnelheid kan zomaar het verschil maken tussen een bal net wel, of niet tegenhouden en dus tussen winnen en verliezen.

In de zorg duurt het vaak lang voordat innovaties en uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek breed verspreid zijn.

Om dit te veranderen moeten we allereerst zorgen voor betere gegevensuitwisseling en ook buiten de 'hokjes' gaan denken. Het zou mooi zijn als meer professionals in de zorg met al hun kennis en ervaring een proactieve houding aannemen, en concreet meedenken over het vormgeven en doorontwikkelen van de zorg.

Het zijn uitdagende tijden in de zorgsector, hoe blijf je als zorgprofessional gemotiveerd?

Het werken in de zorg is prachtig werk, maar de omstandigheden maken het niet altijd makkelijk. Gemotiveerd blijven begint volgens mij bij de voldoening die je uit je werk haalt en het plezier dat je beleeft met je collega's. Als je samen ergens voor gaat is het leuker en kom je verder.

Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om te focussen op de dingen waar je invloed op hebt. Probeer mee te denken en elkaar te helpen. Als je iets niet kunt veranderen, dan kun je het beste de manier waarop je naar iets kijkt aanpassen.

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, dus probeer vooral je invloed te vergroten door samen te werken en opbouwende feedback te geven.

Als voormalig topsporter weet je hoe belangrijk het is dat je overtuigt blijft van je taak en doel. Wat heb je hiervan meegenomen als zorgprofessional?

In de topsport is een winnaarsmentaliteit cruciaal. Onder druk presteren lukt alleen met vertrouwen, overtuiging en focus. Vooral het focussen op je taak is belangrijk, zodat je geen energie verspilt aan zaken waar je niet direct invloed op hebt.

Als keepster heb ik bovendien ervaren dat het veel uitmaakte of ik dacht; "als die bal er maar niet in gaat" of "die bal is voor mij". Die positieve mindset neem ik ook mee in mijn werk als zorgprofessional.

Wat verwacht je wat dat betreft van jouw werk als huisarts? In de topsport moet je voortdurend pieken, en in de zorgpraktijk gaat het vooral om je energie te doseren...

Ook in de topsport kun je niet continue pieken. Wij trainden dan wel 10 keer in de week, maar lagen ook bijna iedere dag tussen onze trainingen door 2 uur op bed. Rust en ontspanning is essentieel voor je herstel.

Voor werken geldt eigenlijk hetzelfde. Je moet je energie doseren en ook af en toe een pauze nemen of een rondje lopen. Dat schoot er ook bij mij wel eens in, maar ik ben me nu veel bewuster van het belang van een goede balans.

Heb je in deze periode van studie en werk een sportieve uitlaatklep? En blijf je nog betrokken bij de topsport?

Na een dag werken vind ik het heerlijk om een stuk te wandelen of te tennissen met mijn vriend. Door slijtage in mijn heup was topsport beoefenen helaas niet meer mogelijk. Ik heb nog last zodra ik fanatieker ga sporten. Vandaar dat ik nu eerder langs te lijn te vinden ben, of als arts mee help bij sportevenementen.

Afgelopen zomer mocht ik als 'Covid-19 Liaison Officer' mee naar de Olympische Spelen in Tokyo.

Het was heel bijzonder om met de staff van TeamNL de sporters zo goed mogelijk te ondersteunen. Temeer omdat ik tijdens de spelen in Londen en Rio als sporter had deelgenomen. Nu ik er verder zo over nadenk, lijkt het mij heel leuk om jonge talenten te begeleiden op hun weg naar de top.

Waar word je vrolijk van als je mensen waar mogelijk, kunt helpen met hun leven?

Het is toch mooi als je mensen kunt helpen om hun doelen te bereiken. Of dat nou is als arts, als ambassadeur van de Edwin van der Sar Foundation of als bestuurslid van Stichting Spieren voor Spieren.

Het is voor mij belangrijk om iets te betekenen voor anderen. Ik doe dat onder meer door me in te zetten voor jongeren met een aangeboren hersenletsel en kinderen met een spierziekte. Het is heel bijzonder om te zien hoe positief en veerkrachtig kinderen met een spierziekte zijn, ook al kunnen ze soms niet lopen, fietsen of sporten.

Met gezonde spieren zetten we ons in voor zieke spieren en hebben we als missie om spierziekten bij kinderen te verslaan. Dat doen we onder andere door bij te dragen aan sterke, multidisciplinaire teams, een zo snel mogelijke diagnose, én behandeling in het Spieren voor Spieren Kindercentrum.

Ik krijg er energie van om mee te denken over hoe de Stichting zo veel mogelijk impact kan maken, ook met het oog op de toekomst.

Ga je nog een abc'tje maken met hockeytips voor jouw praktijk? Het zou zomaar kunnen dat veel mensen die hockeyen jouw patiënt willen zijn...

Haha, die vraag heb ik nog niet eerder gehad. Het is altijd leuk om hockey tips te geven, maar ik vind het vooral belangrijk dat mensen in beweging blijven. Daarnaast deel ik mijn lessen uit 14 jaar topsport regelmatig tijdens presentaties. Ik werd laatst bijvoorbeeld gevraagd om een lezing te geven over teambuilding en presteren onder druk op een symposium voor de GGZ. Super leuk om mensen te inspireren en samen het gesprek aan te gaan.