hello radio spirituality : 24 september, 12.00 uur

Monique - spiritueel lifestyle coach, programmamaker presentatrice en auteur. Onderwerp: spiritualiteit, jaargetijden en cycli. Wat is de betekenis van de spirituele cycli, welke spirituele waarde bevat het najaar en welke rol speelt de maand september daarbij. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in een spirituele lifestyle, intuïtie en ook wat coaching op dit vlak voor hen kan betekenen. Monique brengt ons verrassende inzichten uit deze interessante wereld van spiritualiteit en intuïtie. Spiritualiteit is een breed begrip met vele
interpretaties over het innerlijk bewustzijn. Haar betekenis ligt in de verbinding met de kracht, of het wezen van het diepere zelf en de Bron van Leven en Bewustzijn. Het ontwaken op het gebied van de spirituele lifestyle omvat de natuur en het menselijke klimaat. De bewuste zin voor zingeving, spiritualiteit en intuïtie is daarbij van essentieel belang in het hier en nu.

hello radio : 21 september, 14.00 uur

Hesther Selbeck - vrijgevestigd systeemtherapeut en ontwikkelaar van de Contextuele Paardentherapie, oftewel CPT. Dit is een doeltreffende combinatie van systeemtherapie, paardentherapie en paardrijden. Deze onderscheidende therapie biedt ze aan in Nederland, Portugal en Catalonië voor getraumatiseerde jongeren en hun ouders. Onderwerp: hoe ze er toe is gekomen om te gaan werken in de jeugdhulpverlening, waarom ze uiteindelijk heeft gekozen voor systeemtherapie en wat Contextuele Paardentherapie nu feitelijk is. Ze heeft er een liefdevolle en humoristische boek over gepubliceerd met de titel: 'Het Mongoolse paard, het meisje en de therapeut. Dit boek is geschreven in een  stijl, die bij vlagen doet denken aan het dagboek van Bridget Jones. Hesther beschrijft haar zoektocht naar zingeving, meditatie, haar bestaansrecht in relaties en haar spirituele ingevingen en dromen. "Dit boek zet ons aan tot het stellen van kritische vragen bij onze huidige psychotherapeutische behandelingen. Lees en reis mee!" Justine van Lawick - klinisch psycholoog, psychotherapeut en opleider systeemtherapie.

hello radio : 14 september, 14.00 uur

Boudewijn Walraven - emeritus hoogleraar Korean Studies aan Universiteit Leiden. Onderwerp: Oude Sjamanistische tradities in Korea. Een Sjamaan heeft van oudsher een hoog gerespecteerde functie in een gemeenschap. In de huidige samenleving van Korea, wordt het Sjamanisme veelvuldig ingezet voor met name praktische doeleinden in het dagelijkse leven.

Boudewijn is ook auteur van het boek Liefde, lust en verlangen in de Koreaanse shijo. Shijo zijn Koreaanse verzen van 3 regels, vaak gezongen, die karakteristiek zijn voor de periode van 1400 tot 1900. In zijn bundel ligt de nadruk op de periode na 1600. Toen werden de onderwerpen die het keurslijf van de confucianistische moraal doorbraken ook veel gevarieerder, levendiger en vrijmoediger met thema’s als liefde, seks en verlangen.

hello radio - op de woensdag 14 uur

Hello Radio is om de week op woensdagmiddag vanaf twee uur online te beluisteren. We brengen mooie onderwerpen en maatschappelijke actualiteiten afgewisseld met veel muzikaal genot, literatuur, poëtische kunst, cultuur en interviews met interessante gastsprekers. Veel luisterplezier, dus... Hello to you too!

hello radio podcast - op de woensdag 14 uur

Hello Radio Podcast is om de week op woensdagmiddag vanaf twee uur online te beluisteren. We brengen inspirerende podcast interviews met interessante sprekers en onderwerpen. Een vleugje dramatiek verpakt in sprankelende vertellingen van inhoud. Veel luisterplezier, dus.... Hello to you too!

hello radio spirituality - elke zaterdag 12 uur

Hello Radio Spirituality is iedere zaterdagmiddag vanaf twaalf uur online te beluisteren. We brengen inspirerende onderwerpen op het gebied van spiritualiteit, levensbeschouwing, zingeving, filosofie, vernieuwende actualiteiten, et cetera. Dit boeiende programma wordt afgewisseld met muzikaal genot, kunst, literatuur en interviews met interessante gastsprekers. We wensen iedereen heel veel luisterplezier, dus... Hello to you too!

Hesther Selbeck, vrijgevestigd systeemtherapeut en grondlegger van de Contextuele Paardentherapie geeft op woensdagavond 28 september een avondlezing over haar werk en boek bij Op Hodenpijl in Schipluiden.
https://ophodenpijl.nl/evenement/hestherselbeck-sept22/?occurrence=2022-09-28