Vlnr : Sarah Jens en Anna Fernhout
Vlnr : Sarah Jens en Anna Fernhout

hello radio spirituality: 8 augustus, 12 uur

Sarah Jens en Anna Fernhout - beiden docenten aan de Jan Kortie Academie in Amsterdam. Onderwerp: Stembevrijding. Het lied van de ziel, geven wat er in jou is. Scheppen met het hart op de tong. Zingen omdat je wil zingen, niet om iets te bereiken. Monique - Food for Thought. Onderwerp: Het Lied > helloradio.eu

hello radio: 5 augustus, 14 uur

Het Ouderen Songfestival special; met Guido Lamm, Anita van der Donk, John Spoel en Sara Suvaal. Onderwerp: het Ouderen Songfestival is een landelijk muziekfestival, waaraan je kunt deelnemen vanaf 55 jaar en ouder. Uiteraard moet je goed kunnen zingen. Tijdens deze uitzending komen deelnemers Guido, Anita, John en Sara aan het woord. Zij hebben hun bijzondere talenten, delen verhalen uit het leven gegrepen en er wordt live gezongen. Een uitzending waar je echt even voor gaat zitten > helloradio.eu

hello radio podcast: 5 augustus, 16 uur

Jasja Nottelman - academiepastor en studentenpastor.
Emsi Hansen-Couturier - universitair onderzoeker en tevens gemeentepredikant in wording. Onderwerp: de Oecumenische Vrouwensynode in Utrecht waar beiden bij betrokken zijn. Deze synode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur > helloradio.eu

frequentie uitzendingen hello radio

De interview programma's zijn dagelijks online te beluisteren met een wekelijkse frequentie van nieuwe uitzendingen. Elke woensdag Hello Radio vanaf 14 uur en Hello Radio Podcast vanaf 16 uur. Op elke zaterdag Hello Radio Spirituality vanaf 12 uur.

Vlnr : Emsi Hansen-Couturier en Jasja Nottelman
Vlnr : Emsi Hansen-Couturier en Jasja Nottelman

hello radio - elke woensdag 14 uur

Hello Radio is iedere woensdagmiddag vanaf twee uur online te beluisteren. We brengen mooie onderwerpen en maatschappelijke actualiteiten afgewisseld met veel muzikaal genot, literatuur, poëtische kunst, cultuur en interviews met interessante gastsprekers. Veel luisterplezier, dus... Hello to you too!

hello radio podcast - elke woensdag 16 uur

Hello Radio Podcast is iedere woensdagmiddag vanaf vier uur online te beluisteren. We brengen inspirerende podcast interviews met interessante sprekers en onderwerpen. Een vleugje dramatiek verpakt in sprankelende vertellingen van inhoud. Veel luisterplezier, dus.... Hello to you too!

hello radio spirituality - elke zaterdag 12 uur

Hello Radio Spirituality is iedere zaterdagmiddag vanaf twaalf uur online te beluisteren. We brengen inspirerende onderwerpen op het gebied van esoterica, theosofie, filosofie, vernieuwende actualiteiten, et cetera. Dit boeiende programma wordt afgewisseld met muzikaal genot, kunst, literatuur en interviews met interessante gastsprekers. We wensen iedereen heel veel luisterplezier, dus... Hello to you too!

De programma's Hello Radio, Hello Radio Podcast en Hello Radio Spirituality zijn een initiatief van Dag van de Vrouwen. Deze programma's worden volledig zelfstandig door ons team ontwikkeld, geproduceerd en uitgezonden. De uitzendingen zijn online te beluisteren op: www.helloradio.eu

Actie Geleidehond

Politievrouw zwemt naar Engeland voor goed doel.