Verklaring auteursrecht 1/3

Op alle content van deze website zijnde; helloradio.eu, evenals direct afgeleide initiatieven, inclusief de opmaak, kleurstelling en overige vormgeving, downloads, geluid, bewegend beeld en aanverwant, is intellectueel eigendomsrecht van kracht. Alle (auteurs)rechten hierop zijn nadrukkelijk voorbehouden aan de initiatiefnemer/eigenaar van deze website c.q. rechthebbenden. Het is niet toegestaan om vorengenoemde content deels of volledig over te nemen en in welke vorm dan ook openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming, inclusief de programmanamen Hello Radio, Hello Radio Spirituality en Hello Radio Podcast, evenals de gerelateerde Hello Radio beeldmerken en overige handelsnamen van voornoemde initiatiefnemer/eigenaar c.q. zakenpartners, leveranciers en overige derden. Laatstgenoemde partijen kunnen op grond van het derdenbeding direct handelen indien voornoemde rechten oneigenlijk worden gebruikt op basis van deze verklaring.

Verklaring auteursrecht 2/3

Binnen social media of websites is het toegestaan om de hyperlinks over te nemen die verwijzen naar pagina’s, artikelen en uitzendingen gepubliceerd op helloradio.eu, evenals direct afgeleide initiatieven. Deze doorverwijzingen zijn gehouden aan het exact gebruiken van de pagina/artikeltitels en uitzendlinks. Het is niet toegestaan om eigengemaakte hyperlinks, tags e.d. te maken met enkel vermelding en gebruik van voornoemde programmanamen. Het is ook niet toegestaan om dit soort links, tags e.d. te gebruiken, evenals de correcte links, zonder de content te plaatsen waarmee de links en/of tags e.d. corresponderen. Het is niet toegestaan om eigen gemaakte, dan wel correcte hyperlinks of tags e.d. in te zetten, om luisteraars van Hello Radio, Hello Radio Spirituality en Hello Radio Podcast te misleiden, c.q. inbreuk te doen op de programmanamen en/of beeldmerk(en).

Verklaring auteursrecht 3/3

Binnen social media of websites is het mogelijk om links te integreren die beschikbaar zijn gesteld op de website helloradio.eu. Eventueel aangeboden downloads van de in deze verklaring auteursrecht genoemde programma's zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Het is niet toegestaan om deze downloads te vermenigvuldigen en/of aan te bieden voor (in)directe commerciële doeleinden. Een aanvraag over het deels of volledig herplaatsen c.q. integreren van content afkomstig van voornoemde website is uiteraard welkom. Bij goedkeuring van vorenstaande zal bronvermelding een vereiste zijn. De initiatiefnemer/eigenaar van deze website evenals direct afgeleide initiatieven, is te allen tijde het recht voorbehouden om naar eigen inzicht wijzigingen door te voeren op al haar content zonder daarover te hoeven berichten. Een verzoek met betrekking tot vorenstaande of afwijkend hiervan, kan worden ingediend via redactie@dagvandevrouwen.nl

 

Hello Radio © 2017-2023