Ondanks de vooruitzichten in de economie zijn er nog steeds duidelijk aanwijsbare tekenen van crisis. Alleen berust deze meer op Moeder Aarde dan op het directe menselijke welbevinden. Welbeschouwd mogen we dan ook aannemen dat het niet volledig van elkaar is los te koppelen. Als het goed gaat met de natuur dan geldt hetzelfde ook voor de mensen, en is de planetaire situatie in evenwicht.

Langzaamaan komt men er steeds meer achter dat niet alleen de klimatologische factoren een rol spelen. Het begint eigenlijk vooral bij de kijk van de mens op de daadwerkelijke behoefte. Iedereen heeft recht op een normaal bestaan, waarbij in goede mate kan worden voorzien in de basisbehoefte.

Maar wanneer is die basisbehoefte goed te noemen? Wat is dan de norm, en geldt deze voor iedereen? Een vraag welke vast en zeker beantwoordt kan worden met vele mogelijkheden. Als we kijken naar de meest basale behoeften komen we algauw uit op eten en drinken. Gevolgd door bescherming van het lichaam middels kleding en schoeisel, en uiteraard een dak boven het hoofd. Alle overige zaken zouden dan bijzaak zijn, en dus onnodig...

Uiteraard zullen er maar weinig mensen zijn die dit als voldoende beamen. Wellicht zullen velen het hier dan ook niet mee eens zijn. In de 21e eeuw heeft de mens immers een internationaler bestaan, en dus  veel meer nodig, zo luidt de gemeenschapsgedachte.

Dat gevoel, en het veel meer nodig denken te hebben maakt het nu juist zo lastig om ook daadwerkelijk de drastische maatregelen te treffen. De klimatologische veranderingen die de aarde en tenslotte de mens geen goed doen, zullen een tandje harder moeten worden aangepakt.

Dat moet als we de volgende generaties enigszins willen kunnen vrijwaren van de effecten. De goede beginselen zijn echter waardevol en hebben alles te maken met de factor liquiditeit.

Als liquiditeit nauwelijks stroomt gaat automatisch de vinger op de knip. Zoals dit in de afgelopen jaren wereldwijd ook duidelijk zichtbaar was. Het gevolg had grote negatieve effecten. Desondanks valt er niet te ontkennen dat er zeker ook positieve effecten zijn geweest. Meer dan ooit kwam de bewustzijnsgolf op gang en zette velen serieus aan het denken. En dat denken veranderde in het handelen in positieve zin.

Meer dan ooit is de mensheid, en dan met name in het Westen massaal aan het recyclen geslagen. En zijn er ook veel meer duurzamere methoden voor bepaalde productieprocessen uitgevonden. Daarnaast wordt elke aanschaf veel meer overwogen op basis van mens en milieu in plaats van op het klakkeloos en impulsieve koopgedrag. Zolang een stevige crisis dus voortraast, blijkt dat men zich ironisch genoeg wel degelijk milieuvriendelijk, en ook zeer zeker bewuster weet te gedragen.

Dat is weliswaar een hele aangename en uiteraard positieve bijkomstigheid van een negatief verschijnsel. Gelukkig is dit gevolg niet alleen te wijten aan het gebrek van liquiditeit. Maar het is wel een duidelijke aanjager tot het overdenken van belangrijke zaken. En het zijn juist deze zaken die dan uiteindelijk directe betrekking hebben op de algehele mensheid.

Misschien zou het nog efficiënter kunnen uitpakken als er ook andere zaken buiten de koopkracht zouden worden gestimuleerd. De circulaire economie waar zoveel sprake over is, zou zeker nog veel grondiger kunnen worden ingezet. In veel sectoren wordt dit kringloopsysteem echter nog veel te weinig toegepast, waardoor het effect van een circulaire economie nog onvoldoende meetbaar is.

Onze wereld heeft duidelijk nog een lange weg te gaan, en dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Maar het begin is daar, en elk begin biedt een toekomstig perspectief voor onze wereld die we graag mooi en goed willen houden, jij toch ook…  


Over ons  |  Contact  |  Privacy  |  Auteursrecht  |  Nieuwsbrief  |  Dag van de Vrouwen © 2017

KvK-nr: 68172583 | Btw-nr: NL857331711B01 | Van Eeghenlaan 27 1071 EN Amsterdam