Vandaag de dag is de creatieve geest weer behoorlijk aan zet. Men blijkt er langzaam maar zeker achter te komen dat een opleiding geen absolute noodzaak is om succesvol te worden. Gedegen kennis van zaken is uiteraard wel verstandig om goed te kunnen doen wat men doet. Evengoed is dit echter geen garantie voor succes. 

Een autodidact persoon is soms veel beter in staat om een dik belegde boterham te verdienen dan een didactisch persoon. Uiteraard is ook dit gegeven niet vanzelfsprekend voor iedere autodidact. De weg naar grotere en financiële vrijheid begint tenslotte bij hard werken. Het goede gebruik van de eigen creatieve geest, en gezond verstand is daarbij gelijk voor een ieder.

Succesvol zijn vraagt echter meer dan alleen hard werken. Het vraagt ook vele vormen van opoffering en geloven in het goede. Een vrije dag zit er meestal nauwelijks in. Een mens die echter ook in het goede gelooft weet dat er dagen zijn waarin contemplatie en bezinning zondermeer op zijn plaats zijn. 

Zo ook met feestdagen zoals Hemelvaartsdag die we recentelijk weer hebben meegemaakt. Midden in de week stoppen met werken en stilstaan bij het verhevene doet menigeen kennelijk goed. En blijkbaar is de hemel nog belangrijk genoeg om daar een vrije dag voor te hebben. Ondanks dat er weinig wordt bekommerd om die hemel…  

Andere woorden dan Hemelvaart zijn ons eigenlijk hemelser en liever. Woorden als brood, geld, man, vrouw, vriend, vriendin, kinderen lachen, liefhebben zijn ook concreter dan die verre hemel. Het zijn woorden die écht bij deze wereld horen, waarin je nú leeft en graag een dag voor opoffert. 

Dit huidige nu vraagt echter ook om conti-‘nu’ aan het werk te zijn. Datzelfde continu, is voor veel mensen juist ook de hemel, de plaats waar God is. Laat daarmee nou net het verhaal van Hemelvaart worden doorgeprikt na de eerste ruimtevaart van de Russische kosmonaut Joeri Gagarin.

Bij zijn terugkomst op aarde zei hij: 'Ik ben God in de ruimte niet tegengekomen!’ Achteraf natuurlijk de woorden van de Russische propaganda machine. Desondanks was er toen voor velen blijkbaar iets nog niet duidelijk. Het Woord van God ligt niet aan de overkant van de zee, maar op het eigen hart en op de eigen lippen. Of zoals een oud kerklied dat verwoordt: ubi caritas en amor Deus ibi est - waar vriendschap heerst en liefde, daar woont God! 

Ondertussen is het onze huidige maatschappij wel duidelijk dat vrije dagen schaars zijn. En we ook nog steeds gefixeerd zijn op het diploma ter verkrijging van een baan, een levensbaan... Desondanks komt het steeds vaker voor dat men ook zonder opleiding in staat is om geld, en zelfs veel geld te verdienen. Deze mensen worden ook wel ‘selfmade man’ genoemd. Bedoeld wordt natuurlijk de 'selfmade human’ want dit gegeven geldt voor elk mens.

Er zijn een aantal wereldbekende miljardairs die zonder diploma op zak deze ‘selfmade’ status hebben weten te verwerven. De meest bekende zijn de software en hardware giganten Bill Gates, Steve Jobs en Michael Dell. Social mediagigant Mark Zuckerberg, Fashionmogul Ralph lauren, Mediamogul Oprah Winfrey, Popicoon Madonna en zo nog vele anderen.

Opvallend genoeg loont het dus wel degelijk de moeite om het dan maar te doen met een schaarste aan vrije tijd, en zo een succesvolle loopbaan te creëren. Maar dan toch zeker niet zonder een weldoordachte strategie. Daarin zouden we de hemel misschien beter kunnen zien als Gods strategische positie ten opzichte van de aarde en de mensen.  

Vanuit de hemel worden we hier op aarde bewust gemaakt van het feit dat deze aarde nog steeds niet de ideale aarde is. Er bestaat nog steeds een geweldige spanning tussen het werkelijke doel met de aarde en het leven zelf. En zoals die mede door onze handen gestalte heeft gekregen. Hier valt dus nog heel wat te behalen…

De onvermoede hemels kracht is erop gericht om de  mensen bevrijding en verzoening te brengen. Dit betekent dat de eigen wensen, de creatieve geest en de mogelijkheden ook fantastisch benut kunnen worden. 

Uiteraard is dat geen vrijbrief om een gedegen opleiding, levenslessen en besef dan moedwillig en zonder vooruitzicht te laten voor wat het is. Het is juist zaak om stil te staan bij dat waar het werkelijk om gaat, een goed leven voor een ieder! 


Hello Radio Live Jos Claessens auteur Dagboek van Bewust Leiderschap op 13 december 2019 presentatie bij Scheltema

Over ons   Contact   Cookies   Privacy   Auteursrecht  Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2019