Vrouwen van Nu: afdeling Fryslân

De Vrouwen van Nu Fryslân is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar ontmoeten, hun creativiteit ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling werken en met krachtige stem participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.uvon noord: 2015 staat bij ons voor 'verbinden'

Uvon Noord: 2015 staat bij ons voor 'verbinden'

De Unie van vrouwelijke ondernemers Nederland, kortweg UVON, is voortgekomen uit een Frans initiatief. Dit was de ‘Association des Femmes Chefs d’Entreprises’. Opgericht door Yvonne Foinant in 1945 voor vrouwelijke collega bestuurders in het bedrijfsleven. Yvonne Foinant was toen al 23 jaar directeur van een ijzerfabriek dat o.a. handgereedschappen produceerde. In de tijd dat vrouwen nog geen kiesrecht hadden, was zij de eerste vrouw met een directiefunctie in de industrie. Een boegbeeld voor economische zelfstandigheid begin vorige eeuw. In 1950 werd de Nederlandse tak opgericht waar UVON Noord deel van uit maakt. Inmiddels bestaat de organisatie al 65 jaar en is UVON Noord hét netwerk van en voor zakenvrouwen in Friesland, Groningen en Drenthe. Onze leden hebben bestuurlijke functies binnen diverse branches, met een passie voor het ondernemerschap. Wij organiseren regelmatig leuke bijeenkomsten en interessante bedrijfsbezoeken. Onze voornaamste doelstelling is het  inspireren, informeren en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden.VVAO: al 100 jaar een inspirerend netwerk in de buurt

De VVAO is hét landelijke netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. De VVAO zet zich in voor alle vrouwen in Nederland én daarbuiten. Dit doen we onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten,  en het ontwikkelen en delen van kennis. De VVAO heeft afdelingen in alle provincies. Kijk voor een VVAO-afdeling bij jou in de buurt.