vnVa: voor de belangen en het talent van vrouwelijke artsen

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) is een netwerk en belangenorganisatie van, door en voor vrouwelijke artsen. Onze activiteiten zijn te verdelen in twee hoofdstromen. Ten eerste het bevorderen van de mogelijkheid voor vrouwelijke artsen om hun talenten optimaal te benutten en een hun passende positie in de gezondheidszorg in te nemen.

Naast de halfjaarlijkse ledenvergaderingen, organiseren we hiervoor netwerkavonden, trainingen, symposia, en een platform voor mentorschap als intergenerationeel sisterhood netwerk.

Ten tweede zetten we ons als vereniging in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde en het welzijn van de vrouwelijke patiënt in zijn algemeenheid. In dit kader kent de VNVA onder andere periodiek de Corrie Hermannprijs en de VNVA Els Borst Oeuvreprijs toe aan collega's, die op wetenschappelijk e/o maatschappelijk gebied wezenlijk hebben bijgedragen.NOVA: vrouwelijke waarden in de wereld van de medicijnen

De Nederlandse Organisatie voor Vrouwelijke Apothekers (NOVA) is een vereniging van vrouwelijke apothekers. Onze leden zijn werkzaam in openbare apotheken, ziekenhuizen, farmaceutische industrie of elders. NOVA is een netwerk waar zij elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en inspireren. Sinds de oprichting in 1988 is het doel van NOVA om de positie van vrouwelijke apothekers te verbeteren. Wij stimuleren elkaar om onze ambities te verwezenlijken en streven naar een grotere invloed van vrouwelijke apothekers in beleid en bestuur. Onze ankerwaarden van waaruit wij gezamenlijk optrekken zijn: verbinden, kennis en expertise delen, bevlogenheid, inleving en empathie, diversiteit.

Wij organiseren netwerkbijeenkomsten, nascholingen, symposia en ledenvergaderingen. Daarnaast onderhouden wij contacten met buitenlandse zusterverenigingen door een jaarlijkse European Women Pharmacist Meeting.  Samen met andere vrouwenorganisaties zetten wij ons in voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen. In het bijzonder richten wij ons op verbetering van farmaceutische zorg voor vrouwelijke patiënten.TopFem: Bij TopFem komen de topvrouwen van de toekomst samen

TopFem is een (internationaal) netwerk van getalenteerd vrouwelijk toptalent. Een netwerk voor ambitieuze jonge vrouwen die elkaar uitdagen, ondersteunen, inspireren en versterken. Vrouwelijk toptalent wordt op dit moment niet optimaal benut en er zijn helaas nog te weinig vrouwen in de top. TopFem biedt daarom een platform aan om talentvolle jonge vrouwen met elkaar in contact te brengen en zichtbaar te maken. TopFem bestaat sinds 2011 en is sindsdien gegroeid in een professionele organisatie die zowel masterstudenten als young professionals faciliteert om hun talenten verder te ontplooien. TopFem is dé plek waar talentvolle jonge vrouwen met elkaar in contact komen om het beste uit zichzelf te halen. TopFem is de schakel tussen deze jonge vrouwen en de top van organisaties. Wij zorgen voor de benodigde contacten, rolmodellen en persoonlijke ontwikkeling. TopFem doet dit door het aanbieden van mentoren, evenementen, coaching en trainingen. Zo worden vrouwen in ons netwerk gestimuleerd om professionele doelen te bereiken, meer zelfvertrouwen te krijgen en te investeren in persoonlijke ontwikkeling om zo de top te bereiken.
Getalenteerde ambitieuze jonge vrouwen verdienen een platform om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Wij willen hen in contact brengen met bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar vrouwelijk toptalent. Samen zijn we een sterk netwerk dat deuren voor elkaar opent en een weg vrij maakt voor vrouwelijke leiderschap.ViZi: de kracht van verbindend vermogen

ViZi staat voor ‘Vrouwen in Zaken inspireren.’ En dat doet ViZi al 10 jaar! Het is een netwerk voor ambitieuze vrouwelijke professionals die wonen, werken of klanten hebben in de regio Zuid-Holland Zuid. ViZi vrouwen hebben zeer uiteenlopende expertisen en komen uit allerlei branches. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk: ze gaan authentieke verbindingen aan vanuit de kracht van verbinding, want dat is waar ViZi in gelooft! De verbinding die je allereerst met jezelf maakt. Je weet wie je wilt zijn, waar je voor staat en gaat, zowel privé als zakelijk. Dit is noodzakelijk om de verbinding met anderen aan te gaan, ruimte te hebben, interesse te tonen, te groeien en je te laten inspireren.

De bijeenkomsten worden telkens op andere, maar altijd bijzondere locaties gehouden. Kenmerkend voor alle bijeenkomsten is de topkwaliteit van de sprekers, de diversiteit van de invulling van het programma en de opvallende gastvrijheid en goede catering. ViZi heeft ieder jaar een bijzonder thema waar alle events, masterclasses, presentaties, kennisbijeenkomsten en workshops één aspect van belichten en verder uitwerken. Hierbij komen zowel zakelijke- als persoonlijke ontwikkelingsthema’s aan bod. De hele maand oktober is het ViZi Collegetour. Alle ViZi leden kunnen workshops/colleges geven aan leden, om een kijkje te geven in hun bedrijf en kennis te delen. Een unieke kans om elkaar nog beter te leren kennen. In de maand mei zetten alle leden zich in voor een goed doel! Ieder jaar op een andere manier en ander doel.Vrouwen van Nu: Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale)  kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een wereld waarin diversiteit als meerwaarde wordt gezien en er naar wordt gehandeld. 
Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen  en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties. Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.
> Missie: Ons doel is om een organisatie te zijn van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelandsgebieden en stedelijke gebieden en te stimuleren dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun creativiteit kunnen ontplooien, aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en met krachtige stem participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling.
> Visie: Vrouwen van Nu zijn toegerust om in actie te komen wanneer dat nodig is vanuit hun zorg en oog voor de leefomgeving en elkaar. Vrouwen van Nu zijn praktisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te leren.010 zakenvrouwen: 'Be informed, get inspired'

010 Zakenvrouwen is een dynamisch netwerk voor ondernemende vrouwen met leiderschap. Vanaf begin 2011 werden de eerste bijeenkomsten georganiseerd voor gelijkgestemde zakenvrouwen, die wat meer willen dan de standaard netwerkborrel. Wij geloven dat het netwerken op kwalitatief niveau, leidt tot duurzame zakelijke relaties met commitment en loyaliteit. Dit doen we door met elkaar te delen en in elkaar te investeren. Met een zakelijke blik, informeren en inspireren we elkaar over verschillende aansprekende thema’s, waar ook maatschappelijke actuele onderwerpen worden belicht. Ons motto is dan ook: 'Be informed, get inspired'. Onze bijeenkomsten vinden plaats op exclusieve locaties, voorzien van topcatering. 010 Zakenvrouwen gaat voor de inhoud, betrouwbaarheid en authentiek persoonlijk contact. Er is ruimte voor zakelijke verkenning, maar wel informeel en zonder gevoel van verplichting. De verscheidenheid van onze leden met haar branches, draagt bij aan een sterke variatie en diversiteit van ons netwerk. 010 Zakenvrouwen maakt deel uit van het landelijke label NL Zakenvrouwen. De doelgroep van de club zijn vrouwelijke ondernemers, DGA's en managers werkzaam in het corporate bedrijfsleven. In 2016 bestaat de organisatie 5 jaar en is het de snelstgroeiende businessclub voor vrouwen in Nederland.hvn: haagse vrouwen in de flow

HVN: Haagse vrouwen in de flow

Het Haags Vrouwen Netwerk (HVN) is reeds 35 jaar een actief netwerk voor professionele vrouwen van diverse achtergronden en leeftijden die zich bewust zijn van hun positie in de maatschappij. De 72 leden zijn allen werkzaam in organisaties, hebben een eigen onderneming of zijn zzp’er waarbij het gemeenschappelijke kenmerk het opleidings- en werkniveau is, met een ambitie in het werk en de inrichting van het eigen leven. Wij bieden een platform voor zakelijke en persoonlijke groei, met een open en veilige sfeer waarin het delen van kennis, ervaring en inzichten centraal staat. Om elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en kansen uit te wisselen. HVN streeft naar gelijke kansen, rechten en plichten voor vrouwen en mannen in de maatschappij, onder andere uitgedrukt in een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op hogere, invloedrijke en toezichthoudende functies in alle sectoren van de arbeidsmarkt. Daarnaast, streeft HVN ernaar de kwaliteit van vrouwen zichtbaar(der) te maken en bevordert ze dat vrouwen hun inzet en de benutting van hun capaciteiten in arbeidsorganisaties optimaliseren.melania: economische zelfstandigheid over de grens

Melania: economische zelfstandigheid over de grens

Economische zelfstandigheid is niet alleen belangrijk voor vrouwen in Nederland en de rest van de westerse wereld, maar zeker ook voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Zij kunnen immers niet terugvallen op een vangnet van sociale voorzieningen. Stichting Melania zet zich in om de positie van kansarme vrouwen in de derde wereld te verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden een eigen inkomen te genereren. Door financiële onafhankelijkheid zijn vrouwen beter in staat zichzelf te ontplooien en voor hun rechten op te komen. Daarnaast gaan hun kinderen, ook meisjes, vaker naar school. Hun sociaal- economische positie wordt belangrijker, ze zijn vaker vertegenwoordigd in besturen en andere besluitvormingsorganen binnen hun gemeenschap. Hierdoor komen voor vrouwen belangrijke zaken  zoals waterputten en veiligheid hoger op de agenda. Er is veel werk te doen. Veel vrouwen staan te springen om van start te kunnen gaan met hun project!VVAO: al 100 jaar een inspirerend netwerk in de buurt

De VVAO is hét landelijke netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. De VVAO zet zich in voor alle vrouwen in Nederland én daarbuiten. Dit doen we onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten,  en het ontwikkelen en delen van kennis. De VVAO heeft afdelingen in alle provincies. Kijk voor een VVAO-afdeling bij jou in de buurt.vrouwen uit de rijnstreek verenigen het nuttige met het aangename

Vrouwen uit Rijnstreek verenigen het nuttige met het aangename

Het Vrouwennetwerk Rijnstreek - Women in Business! is een initiatief om vrouwelijke hoogopgeleide professionals in de Rijnstreek regio met elkaar in contact te brengen. In 2014 hebben wij ons dertigjarig jubileum gevierd. In de beginjaren tachtig lag onze focus op emancipatie en rechten voor de vrouw. Tegenwoordig willen wij meer de ontwikkeling van vrouwen op de arbeidsmarkt stimuleren. Hierdoor worden de kansen vergroot op betere functies in het bedrijfsleven en binnen de overheid. We doen dat met elkaar tijdens onze netwerkavonden waarbij het nuttige met het aangename verenigd wordt en waar we onze professionele ervaringen uitwisselen. Het netwerk is heel divers met vrouwen werkzaam in allerlei branches, grote en kleine bedrijven, van verschillende leeftijd en ieder met haar eigen karakter! De bijeenkomsten bieden inspiratie, inzicht en vooral stimulans om jezelf, persoonlijk en professioneel, te blijven ontwikkelen!Kijk Haar! : werk aan je netwerk

Kijk Haar! is in 2015 ontstaan tijdens het werk van initiator Patty Knoops bij de gemeente Rotterdam. Uit gesprekken met vrouwelijke werkzoekende 50-plussers bleek dat deze doelgroep door de situatie hun zelfvertrouwen verloor, wat resulteerde in een minder krachtige presentatie bij potentiële werkgevers. Als reactie op deze gesprekken ontstond het plan om een trainingstraject aan te bieden, met de focus op het herstellen van het zelfvertrouwen en het uitbreiden van het netwerk. Dit resulteerde in de maandelijkse Eigen Wijze workshops.
Vanaf 2016 biedt Kijk Haar! inspiratievolle netwerkwandelingen geïnitieerd door vrijwilliger Pieter van Stein. In een fijne ambiance komen verhalen los en worden er tips en ervaringen over netwerken, solliciteren en persoonlijke thema’s gedeeld. In 2018 is Kijk Haar! Gestart met de Kennisfactory. Hiermee krijgen deelnemers de mogelijkheid om kennis en vaardigheden bij brainstormsessies onderling te delen en te presenteren. Ongeveer 65% van de deelnemers aan onze workshops, de Kennisfactory en de netwerkwandelingen vond weer werk of ontdekte andere wegen, waarbij creativiteit, zelfontwikkeling en vooral zingeving een belangrijke rol speelt. Foto: Fred Leeflang.