www.lnvh.nl

info@lnvh.nl

lnvh: voor vrouwelijk talent op topposities in wetenschap

De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is een lobby- en netwerkorganisatie met als doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de Nederlandse universitaire gemeenschap. Inzet is het structureel en duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap door onder meer de band tussen vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten in Nederland te versterken en steun te bieden in activiteiten die met het hoogleraar- en UHD-schap samenhangen. Daarnaast zet het LNVH zich in voor bevordering van de doorstroming van vrouwen naar hogere universitaire rangen (zowel wetenschappelijke als bestuurlijke topposities), alsmede het voorkomen van voortijdig uitstromen van vrouwen.


evon: eemlandse vrouwen professioneel met een hoge gunfactor

EVON staat voor Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk en is opgericht in 1993. Het is het grootste zakelijke vrouwennetwerk in de regio Eemland. EVON heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en zichtbaar te maken. Alle leden van EVON hebben een eigen bedrijf, al dan niet met personeel. Het is een inspirerend, toegankelijk en zakelijk netwerk met een open en eerlijke communicatie en een hoge gunfactor. We netwerken met als doel onszelf, maar ook elkaar en EVON als totaal te versterken in vakkennis, professionaliteit en business. Dat doen wij door het maandelijks organiseren van workshops, thema- en netwerkbijeenkomsten. Rondom een activiteit is altijd voldoende tijd om te netwerken. Bij EVON is iedereen welkom, dus de mogelijkheid bestaat dat je meerdere makelaars, consultants of stylistes tegen het lijf loopt. We zien elkaar niet als concurrenten, maar als vakgenoten. We doen zaken met elkaar waar mogelijk en leren van elkaar. Ze helpt de EVON vrouw zich professioneel te presenteren, zodat zij weet waarvoor ze staat, weet wat ze wil bereiken, met een vrouwelijk zakelijke uitstraling.


de molukse vrouwenraad utrecht: katong mampu

De Molukse Vrouwenraad Utrecht: katong mampu

Anno 2015 zijn grote vorderingen gemaakt op het gebied van vrouwenemancipatie in Nederland. Voor vrouwen uit multiculturele groepen, w.o. Molukse vrouwen, lijkt het emancipatieproces goed te zijn verlopen. Maar er zijn eveneens ontwikkelingen die de emancipatie van deze en andere groepen vrouwen belemmeren. De huidige economische- en politieke situatie schept voor vrouwen zowel kansen als risico's. De MVR wil een aanspreekpunt zijn voor Molukse vrouwen. Daarbij wil de MVR de aanwezige (latente) kracht van vrouwen (empowerment) aanspreken en die als vliegwiel hanteren om vrouwen een stap verder te verder te zetten op de maatschappelijke ladder. De MVR zal in samenwerking met andere vrouwenorganisaties en initiatieven binnen maatschappelijke en politieke geledingen aandacht (blijven) vragen voor de positie van vrouwen in het algemeen en de positie van de Molukse vrouwen in het bijzonder. Als speerpunten ziet de MVR het vergroten van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid. De landelijke MVR bijeenkomsten 'siapa tolong beta' ('wie helpt mij') over huiselijk geweld en 'katong mampu' ('yes we can') geven aanleiding om aandacht te blijven besteden aan economische zelfstandigheid. Huiselijk geweld (taboeonderwerp) komt nml. helaas maar al te vaak voor in situaties van afhankelijkheid (financieel en psychisch). De MVR organiseert bijeenkomsten, ontmoetingen en geeft workshops. 


vrouwensynode: Gelijkwaardigheid gender binnen religie en kerk

De Oecumenische Vrouwensynode biedt een landelijk platform aan een bonte verzameling vrouwen actief op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij. Concreet betekent dat: vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden proberen samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Ons doel is de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Want daar bestaat nog steeds veel ongelijkheid. Nog lang niet overal worden vrouwen in het ambt toegelaten. En maar zeer zelden hoor je dat God net zo vaak met “Zij” als met “Hij” aangesproken wordt. Als vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn, zou het ook geen probleem moeten zijn om God met vrouwelijke termen aan te duiden. Op 8 maart gaan we vanaf 14.00 uur in de Janskerk in Utrecht in gesprek over de core business van de Vrouwensynode: Wat beweegt ons en wat betekent feministische theologie voor ons? 


entre femme: onze leden delen ervaringen én leren van elkaar!

Entre Femmes: onze leden delen ervaringen én leren van elkaar!   

Entre Femmes is een laagdrempelig netwerk voor professionele, ambitieuze, vrouwelijke ondernemers in de regio Utrecht.  Tien keer per jaar organiseren we een boeiende en leerzame bijeenkomst. Variërend van inspirerende, prikkelende presentaties van succesvolle vrouwen en verdiepende workshops tot ons jaarlijkse 'Vroege Vogels ontbijt'. Onze leden hebben allemaal een eigen bedrijf – met of zonder personeel – en vinden het belangrijk om elkaar scherp te houden en hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is het prettig om informele contacten te leggen met andere onderneemsters. Onze leden streven vanzelfsprekend naar (commerciële) groei, maar vinden duurzame relaties met klanten minstens zo belangrijk. Binnen Entre Femmes zijn we vooral collega’s die het ondernemerschap samen naar een hoger niveau tillen én op z’n tijd ook flink met elkaar lachen. Er ontstaan bij Entre Femmes vriendschappen en er worden deals gesloten. 


Over ons   Contact   Cookies   Privacy   Auteursrecht  Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2018
KvK-nr: 68172583 Btw-nr: NL857331711B01  Van Eeghenlaan 27 1071 EN Amsterdam