la donna è mobile: vrouwen in beweging

Vrouwen in beweging

La Donna è Mobile is een landelijk vrouwennetwerk. Wij bevorderen het contact tussen vrouwen, die een beroep uitoefenen, een functie bekleden of een onderneming hebben en die daar vanuit over deskundigheid beschikken, die interessant en inspirerend is om met anderen te delen. Hierdoor wordt het inzicht in het maatschappelijk leven tussen de leden vergroot en kennis en ervaring worden gedeeld. Niet alleen binnen de regionale kringen, maar ook tussen de kringen. Dit alles zorgt voor inspiratie, kennis en samenwerking, wat vervolgens niet alleen plezier geeft, maar ook succes in het werk of ondernemen van deze vrouwen. Dit alles stimuleert de groei en economische zelfstandigheid van de vrouwen en hun omgeving. La Donna è Mobile stimuleert de vrouwen door ook online een podium te bieden om contacten te leggen en artikelen te plaatsen. 


wereldvrouwen in zeeland zeggen ahoy!

Wereldvrouwen in Zeeland zeggen Ahoy! 

De Zeeuwse Wereldvrouwen staan voor diversiteit en empowerment, waarin vrijheid, vrouwenrechten, onafhankelijkheid en solidariteit de kernwaarden zijn. Vanuit de Stichting wordt er hard gewerkt aan de bewustwording, verbetering en versterking van de sociaal/maatschappelijke en economische positie van vrouwen en meisjes. In de praktijk wordt dit mede tot stand gebracht vanuit het initiatief Wereldvrouwen Ahoy. Enerzijds door middel van wekelijkse, laagdrempelige themabijeenkomsten, diverse educatieve programma’s en welzijn. Anderzijds door kunstprojecten in de vorm van proza, theater, film, fotografie en beeldende kunst, waarbij samenwerking met vrouwennetwerken en kunstinstellingen wordt gestimuleerd. In 1996 werd gestart met het Schouwse 8 Maartteam voor de viering van internationale vrouwendag en het thema was ‘vrouwen nemen de ruimte’. Daarna werd vanuit het Sociaal Cultureel Werk “de Lichtboei” vrijwilligerswerk verricht om vrouwelijke vluchtelingen te helpen  en een stem te geven, met als motto “van en met elkaar leren”. In 2009 fuseerde het 8 Maartteam met Wereldvrouwen en was de Stichting Zeeuwse Wereldvrouwen een feit. De jaren daaropvolgend hebben steeds meer vrouwelijke vluchtelingen, migrantenvrouwen en Nederlandse vrouwen elkaar gevonden in de vele mooie projecten vanuit de stichting. Diversiteit blijkt daarin heel goed te werken en is een inspiratie voor ons allen.


Over ons   Contact   Cookies   Privacy   Auteursrecht  Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2019