Is Engeland klaar voor de Brexit, of is het exit Brexit?

Nederlandse pensioenfondsen investeren graag in het buitenland, waaronder in het Verenigd Koninkrijk. De lagere economische verwachting is al verwerkt in de koersen en de Britse pond, en Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, die krijgen hun pensioen gewoon doorbetaald. En intussen liggen volgens  vermogensbeheerder Schroders ondergewaardeerde aandelen voor het grijpen (bron Beursbrink)... 

Op 31 oktober 2019 is het zover; de Brexit een feit, of toch niet? Al lange tijd wordt er gespeculeerd over de economische impact voor het Verenigd Koninkrijk en Europa, en dan met Nederland in het bijzonder. Iedereen heeft een mening, maar wie heeft het voor het zeggen. Een feit is dat het Engelse gesteggel lijkt uit te monden op een promotionele campagne van de eeuw. Want vooral in deze tijd kan men beter negatief over je praten dan helemaal niet. En zoals toenmalig president Ronald Reagan ooit zei; "Politiek is geen slecht beroep. Als je slaagt zijn er veel beloningen, als je faalt kun je nog altijd een boek schrijven. Voormalig Brexit premier David Cameron heeft dat goed begrepen met zijn recente memoires "For the Record."

banksy's devolved parliament voor 8.5 miljoen pond onder de hamer bij sotheby's

Het gesteggel heeft in ieder geval tot inspiratie geleid bij Banksy. Deze Britse kunstenaar heeft een bijzonder werk gemaakt met de titel; "Devolved Parliament". Het illustreert een denkbeeldig House of Commons dat is overgenomen door parlementaire primaten. Banksy voegt daarbij toe; "Lach nu, maar op een dag zal niemand het voor het zeggen hebben". John Bercow, bekend als Mr Speaker in the House of Commons stopt er in ieder geval mee. Want, met de inmiddels beroemde uitspraak zal hij geen effect ressorteren bij parlementaire primaten. Dus nog één keer; Order....!

Manifest Buurtalen, ganz natürlich, mais oui!

Het leren van de Duitse en Franse taal wordt steeds onaantrekkelijker (gemaakt). Het vak Duits dreigt uit de lesroosters te verdwijnen en met het vak Frans is het ook dramatisch gesteld. 'Een gebrek aan leraren Duits en de verminderde status van het vak zouden ervoor kunnen zorgen dat het vaker geschrapt wordt', zo waarschuwt het Duitsland Instituut Amsterdam. Waar Engels inmiddels verplicht in ieder vakkenpakket zit, krijgt Duits meer concurrentie. Havo- en vwo-scholen verkiezen Spaans, Chinees en Russisch soms boven Duits als tweede vreemde taal, terwijl Duits op het vmbo al niet meer verplicht is.

Waarom zouden we ons hier druk over maken? Vooral vanwege de economie. Duitsland is de belangrijkste handelspartner, België (deels Franstalig!) op 2 en Frankrijk op 4. In een tijd van Brexit, America First, druk uit Azië en snelle veranderingen binnen Europa zelf, gaat het motto "1 voor allen en allen voor 1" niet meer op. De Visiegroep Buurtalen pleit voor het behouden van  Duits en Frans in het onderwijs. Zie meer informatie op: buurtaalonderwijs.nl/manifest

Monitor Talent naar de Top 2018

Den Haag, 28 juni 2019 – Met 32,3% vrouwen in de raad van bestuur, 35,6% vrouwen in de raad van commissarissen en 38,7% in de raad van toezicht behalen de organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend voor het eerst op alle vlakken het streefcijfer van 30% uit de Wet bestuur en toezicht. Dat blijkt uit de Monitor Talent naar de Top 2018 met de titel ´Gewoon een kwestie van doen´ die Caroline Princen, voorzitter commissie Monitoring Talent naar de Top, aanbood aan Alexander de Croo, de Belgische vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking.

Het succesvolle Charter voor m/v-diversiteit vormt de basis van een tweede monitor voor culturele diversiteit, de Monitor Cultureel Talent naar de Top. De pilot daarvan wijst uit dat er nauwelijks topbestuurders zijn met een niet-westerse migratieachtergrond en dat het merendeel van de pilotbedrijven daar ook geen actief beleid voor heeft.

principe akkoord pensioenen, maar hoe zit het met de lonen?

Na jaren van onderhandelen is er nu toch een principeakkoord voor een "evenwichtig" pensioen. Gepensioneerde werknemers krijgen weer zicht op pensioenen die omhoog gaan, jongere werknemers bouwen straks méér pensioen op voor een gelijke premie, oudere werknemers met zwaar werk krijgen meer mogelijkheden om ander, minder zwaar werk te gaan doen of eerder met pensioen te gaan, en de AOW-leeftijd gaat voor iedereen langzamer omhoog. Een wapenfeit voor Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met instemming van alle betrokken partijen. Dus snel invoeren en door naar andere uitdagingen, zoals de langdurig achterblijvende loonstijging terwijl werkgevers steeds moeilijker aan gekwalificeerd personeel komen. Intussen gaan de lonen niet veel omhoog, maar de btw wel en de premies ook. Het is maar de vraag of verlaging van belasting op arbeid meer ruimte gaat bieden. Het lijkt allemaal niet echt gunstig voor de koopkracht.

Hoewel vakbonden dit jaar met werkgevers weer tientallen cao's hebben afgesloten, gaat dit niet van een leien dakje. Er is ook een voorzichtige trend gaande dat bedrijven vakbonden links laten liggen en voorwaarden afsluiten met de eigen ondernemingsraad. Het is mogelijk dat deze trend op termijn geleidelijk doorzet, en misschien met ingebrachte kennis van vakbonden. En dat brengt ons weer op een ander punt, namelijk gelijke behandeling van mannen, vrouwen, gehandicapten en minderheden in de onderneming. Volgens de Wet op ondernemingsraden moet hierop worden toegezien. Kan de OR bijdragen aan hogere lonen, stijging van productiviteit en het doen verlagen van de inkomensongelijkheid?...

Deze kaart illustreert het aantal vrouwen met management posities in de afgelopen jaren waarvan data bekend is. Bron: Ilostat. Zie ook de map van Eurostat met vrouwen in management posities tot 64 jaar.

meer vrouwen in management, en een goed diversiteitsbeleid voor betere productiviteit

Feit is dat het aantal vrouwen op managementposities is gedaald. Volgens Eurostat zitten we ergens in de middenmoot en doen landen als Malta en Hongarije het beter. Dit is geen goed signaal. Temeer in grote onderzoeken is aangetoond dat diversiteit, waaronder met meer vrouwen in hoger management, kan zorgen voor betere prestaties.

Een recent gepubliceerd onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie laat zien dat vele bedrijven een hogere productiviteit kunnen realiseren (18,5%) met meer vrouwen in bestuur. De hogere productiviteit kan zelfs nog beter (20%), indien bedrijven daarbij ook een goed gebalanceerd diversiteitsbeleid toepassen. Helaas kan dit niet als empirisch bewijs gelden, aangezien er teveel moeilijk meetbare variabelen aanwezig zijn in de dynamiek van het bedrijfsleven. Desalniettemin zou het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijk een sterke rol kunnen spelen, door hierop te anticiperen in de Wet op Ondernemingsraden van het bedrijfsleven. Een hogere productiviteit is goed voor de lonen en het nieuwe pensioenbeleid.


Over ons   Contact   Cookies   Privacy   Auteursrecht  Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2019