De eerste schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg – Schrap én Verbeter is een feit


18 november 2017 – Administratielast en regeldruk. Na jaren van noodkreten verenigt het 'zorgveld' zich, en is het samen concreet in actie gekomen. Dat gebeurde tijdens de 1e schrapconferentie '(Ont)Regel de Zorg – Schrap én Verbeter' in de Munt in Utrecht. Na een ferme steun in de rug van minister voor medische zorg Bruno Bruins, gingen zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars aan de slag om voorstellen te doen voor het schrappen van onzinnige regels. Tijdens de door actiecomité Het Roer Moet Om en de vereniging VvAA georganiseerde 'schrapsessie', kwamen de aanwezigen met een top-5 van; "als eerste aan te pakken regels."

Een nationaal debat over grote politieke keuzes in de zorgsector

Voorafgaand aan deze eerste schrapconferentie werd in januari dit jaar een nationaal debat georganiseerd door actiecomité Het Roer moet Om en Platform Nieuwe Zorg in samenwerking met VvAA. Tijdens dit nationaal debat werden zorgverklaringen geuit van professionals uit het zorgveld, en werden politici van negen politieke partijen uitgedaagd om allen hun visie te geven op de zorg. Wat zijn de standpunten en welke keuzes maken zij als het gaat om de grote thema's in de zorg? Waar gaat het geld wél naartoe en waar niet? Dit debat heeft velen de ogen geopend om de status quo drastisch aan te pakken, een visie die al vanaf 2015 werd ingeluid door het actiecomité Het Roer Moet Om. Want de zorg vraagt bij uitstek om politieke keuzes. 

Minister Bruins pleit voor versnelling van het schrappen van regels en administratie

De schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg – Schrap én Verbeter heeft als doel om de 'onnodige ballast' van de traditionele kwaliteitssystemen overboord te gooien, zodat er ook ruimte ontstaat voor 'anders denken' over kwaliteit. Minister Bruins van Medische Zorg wond er tijdens zijn toespraak geen doekjes om, want hij wil op 1 maart al de eerste resultaten zien in plaats van het eerdere voorstel van 1 juni. De bal ligt nu weer keurig in het zorgveld en de spelers moeten aan de bak. Minister Bruins kon zich kennelijk goed inleven in wat er in de zorg administratief gezien te verhapstukken is.

Zinsnede kritische toespraak minister Bruins


....."En is het nu echt nodig dat een arts 15 keer moet klikken in het elektronisch voorschrijfsysteem voordat hij een receptje kan uitschrijven? ....... Oh en ik hoorde dat daar vaak ook nog de administratie voor de Diagnosebehandelcombinatie, de Surpass, de WBGO en de complicatieregistratie bij komt. De patiënt mag blij zijn als-ie 1 keer oogcontact heeft gehad tijdens het gesprek met zijn arts" Zie volledige toespraak hier

"Wie de bal kaatst" moet minister bruins hebben gedacht, en gekaatst werd er...

De minister veerde dus mee met het 'anders denken'. Hij stelde dat de e-papierberg ten koste gaat van plezier en vooral het vertrouwen. Onder het motto "Vertrouw elkaar, schrappen maar" riep hij op om sneller tot actie over te gaan. De bal in het speelveld kwam gelijk weer bij zijn voeten, want  de deelnemers aan de conferentie bundelden al meteen de eerste voornemens, en die waren als volgt in een top-5 geformuleerd:

  • Alle ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren staan ter discussie en worden getoetst op doelmatigheid.
  • We schaffen de terugkerende machtigingen af voor hulpmiddelen voor chronische aandoeningen.
  • We vereenvoudigen onze richtlijnen, veldnormen en onze kwaliteitsindicatoren.
  • We gaan voortaan niet meer jaarlijks maar meerjaarlijks verantwoording afleggen.
  • We ontregelen onze richtlijnen, veldnormen en protocollen en voorkomen dat ze automatisch verworden tot controlesystemen.

Minister De Jonge voegt daad bij woord voor minder regeldruk wijkverpleegkundigen

Een dag na de actie #meerzorgminderpapier heeft VWS minister De Jonge afspraken gemaakt met V&VN  (beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), zorgaanbieders, toezichthouders, evenals zorgverzekeraars over het terugdringen van onnodige registratie in de wijkverpleging. Partijen streven ernaar de gemiddelde registratielast terug te brengen tot 15%. Dit betekent al gauw 1 uur per werkdag meer tijd voor de patiënt. Zie volledige publicatie hier.

Boekje 'Help de dokter' illustreert de noodzaak van verandering met praktijkvoorbeelden

Het Actiecomité 'Het Roer Moet Om' heeft een boekje genaamd 'Help! de dokter ..…' samengesteld met een bloemlezing van praktijkvoorbeelden die toont hoe noodzakelijk het is dat er snel verandering komt in de positie van de huisarts. De papierwinkel, de kafkaiaanse telefonades en correspondentie, de dataverzameldrift, de medische onkunde bij verzekeraars, het ontbreken van een inhoudelijke dialoog met hen. Ze leveren de huisarts elke dag zoveel frustratie, schrijnende situaties en demotivatie op dat hij er – zonder overdrijven – in dreigt te verzuipen. Download PDF

foto's Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg - bron VvAA

Initiatiefnemers van Het Roer Moet om leggen vinger op de zere plek


Tijdens deze schrapconferentie presenteerden ook de initiatiefnemers de resultaten van het onderzoek naar administratiedruk binnen beroepsgroepen. Conclusie: zorgverleners zijn gemiddeld - 40%  - van hun tijd kwijt aan administratie. Bij een werkweek van vijf dagen zijn dat twee volle werkdagen. Een apart onderzoek onder 20.000 medische specialisten door de Federatie van Medisch Specialisten en VvAA liet eenzelfde uitkomst zien: ook medisch specialisten geven aan - 40% - van hun tijd kwijt te zijn aan administratie. Een belangrijk deel van die taken zijn onnodig, vinden ondervraagden.

Onacceptabele administratie al in 2015 aangekondigd door actiecomité

Het Actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ luidde al in maart 2015 de noodklok over de onacceptabele administratie – en regeldruk in de huisartsenzorg. “De schrapactie binnen deze beroepsgroep leverde resultaat op, maar versnelling en verbreding zijn nodig”, zo stelt huisarts en initiatiefnemer Peter de Groof. Dat administratieve taken gemiddeld 40% tijd opslokken is onacceptabel. Die tijd moeten we teruggeven aan de patiënt.”

Uitspraak VvAA voorzitter Gerlach Cerfontaine


"Het probleem van de administratielast kunnen we alleen gezamenlijk oplossen. Het is een wezenlijk probleem, dat breed in de samenleving leeft, wordt ondersteund en nu ook als zodanig wordt opgepakt door zorgverleners en hun beroepsorganisaties, het zorgveld en de politiek. Er is sprake van een bijzonder momentum nu alle betrokken partijen zich scharen achter de ambitie om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Zo krijgt de professional meer tijd voor de patiënt en neemt de kwaliteit van de zorg toe.”

Actiecomité Het Roer moet Om: Schrappen in vijf stappen met (ont)regel de zorg

Het Roer Moet Om
© Het Roer Moet Om

Peter de Groof, initiatiefnemer van Het Roer Moet Om, gaf in zijn overdracht het volgende mee: "Professional, stap naar voren en pak de ruimte; toezichthouders, verzekeraars en derden; stap naar achteren en geef de ruimte". Ook deze stelling was de rode draad in het schrap- en verbeterplan dat de beweging (Ont)Regel de Zorg presenteerde op de conferentie. Het schrap- en verbeterplan hieronder in vijf radicale stappen:

  • Meer tijd voor de patiënt door 50% minder tijd te besteden aan administratie.
  • Samen aanpakken: alle betrokken partijen slaan de handen ineen om die tijdwinst te realiseren en leggen afspraken per beroepsgroep vast in zorgakkoorden.
  • Strikte screening van iedere nieuwe maatregel volgens een nieuw en eenvoudig instrument: de Trechter van Verdunning. Deze trechter helpt om de noodzaak, werking en doelmatigheid van bestaande en nieuwe maatregelen te bepalen.
  • Pas op de plaats bij lopende kwaliteits- en registratieprocessen totdat ze zijn gevalideerd met behulp van de trechter. Geef lucht om te veranderen.
  • Ontheffing bij wet- en regelgeving: toezichthouders, overheid en financiers ontheffen zorgverleners en zorginstellingen van de continue druk te voldoen aan wet- en regelgeving en geven hen daarmee handelingsruimte om de stappen te realiseren.

Op 18 oktober, precies een maand voordat deze eerste schrapconferentie plaatsvond, had Hello Radio een interview met Toosje Valkenburg. Zij is huisarts en mede-initiatiefnemer van Het Roer Moet Om. Tijdens het gesprek gaf zij onder meer aan dat de regeldruk in de zorg aanzienlijk moet worden teruggebracht.