De Vredesorganisatie PAX  beloont enkele bijzondere vredesinitiatieven met een PAX Duif op Internationale Dag van de Vrede


Dag van de Vrouwen was aanwezig op de uitreiking van de PAX Duif in het Volkshotel van Amsterdam. Ieder jaar vindt op 21 september de Internationale Dag van de Vrede plaats, die door de Verenigde Naties wordt georganiseerd dat samenvalt met de openingssessie van de Algemene Vergadering.

Cabaretier en schrijver Vincent Bijlo, die inmiddels vier jaar ambassadeur van PAX is, leverde een ludieke bijdrage aan de uitreiking. Hij gaf daarin ook mee dat mensen die in een isolatie geraken, tevens sneller kunnen radicaliseren, en dat mensen vaak te snel stoppen met praten, waardoor een onverhoopte situatie onnodig kan escaleren. Met elkaar verbinden is en blijft een belangrijke factor voor vreedzaamheid. 

Trotse PAX medewerksters met de Nobelprijs voor de Vrede
Trotse PAX medewerksters met de Nobelprijs voor de Vrede

de pax duif: erkenning voor initiatieven ter bevordering van de vrede

De PAX Duif werd uitgereikt aan tien bekende en minder bekende Nederlanders die allemaal een stap extra zetten voor vrede: paxvoorvrede.nl

Cabaretière Claudia de Breij ontving de PAX Duif vanwege haar engagement voor vrede die ze in haar shows steeds weer laat zien. Door de rol die De Breij aan vrede geeft in haar voorstellingen inspireert ze mensen.

Mo & Moos is een groep Amsterdamse moslims en joden die al een aantal jaar samen optrekt. Mo & Moos verdient een PAX Duif omdat zij de nadruk legt op de
overeenkomsten tussen de joodse en islamitische gemeenschap in 'Mokum' in plaats van op verschillen.

Sinan Can is een Nederlandse journalist en programmamaker van Turkse afkomst. Hij maakt belangrijke televisiedocumentaires, zoals 'In het spoor van IS'. Vertellen over het leven van mensen in conflictgebieden is voor hem het allerbelangrijkste. Voor de durf die hiervoor nodig is heeft Can de PAX Duif gekregen.

Omar Munie is een Haagse designer die steeds meer furore maakt in de modewereld. Met zijn ‘omarmband’ vraagt hij aandacht voor diversiteit en steunt hij projecten in instabiele landen aan de buitengrenzen van Europa. In zijn atelier geeft hij mensen zonder werk kans om een ambacht te leren en begeleidt hij hen naar een baan. Zo bevordert Munie inclusiviteit in de samenleving.

Nora Bosscher i.s.m. 1u=uall, samen zorgden zij voor vredeslessen op twee basisscholen in Gouda. Op school wordt reken-, taal- en biologieles gegeven, maar waarom geen les over vrede? Daar hebben zij verandering in gebracht, en PAX hoopt dat dit landelijk zal worden ingevoerd op alle basisscholen.

Marjolein Visser, schrijfster en onderzoekspsychologe die naar Mali is gereisd om een verhaal over vluchtelingen te schrijven, en schrijflessen voor
ouderen in verzorgingstehuizen en jongeren in AZC's verzorgt.

Bright Richards, acteur, theatermaker en ondernemer, kreeg de PAX Duif voor zijn bijdrage aan vrede en verbinding.

Cynthia Martens, studente 'Docent Muziek', die haar hele zomervakantie besteed heeft aan vrijwilligerswerk, o.a. op Lesbos, waar zij muziekles aan vluchtelingen heeft gegeven.

De organisatoren van de Walk of Peace Leeuwarden: Solidair Friesland en de Friese Raad van Kerken, samen met de organisaties in de wijk. Zij leggen
tijdens deze wandeling de verbinding tussen vrede en (het oplossen van) concrete armoede in de wijk. Daarmee maken zij vrede heel concreet.

En tot slot Enschede voor Vrede, die al 22 jaar elk jaar de Vredesweek organiseren. Dit jaar hebben zij zoveel activiteiten dat zij er zelfs een Vredesmaand van gemaakt hebben!

Interview met Jan Gruiters algemeen directeur Pax


Na de uitreiking van de Vredesduif hadden we een gesprek met Jan Gruiters, algemeen directeur van Vredesorganisatie PAX. Hij is tevens lid van de stuurgroep van het Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en auteur van het boek 'Nooit meer oorlog.

Een winnende missie of een verloren illusie?'

Hoe vind je dat de vredesweek is verlopen?

Ik vind het inspirerend om te zien dat er zoveel verschillende mensen bezig zijn met vrede op hun eigen wijze. Dat ze allemaal bijdragen aan verbinding met elkaar, ook die een andere mening hebben. Ik vind het mooi dat mensen dit op eigen wijze goed oppakken in hun eigen omgeving, en daarmee meer bijdragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving.

Hoe staat Nederland er voor als het gaat om inclusiviteit en vreedzaamheid?

We zijn een vreedzame samenleving, maar je ziet wel steeds meer tekenen van verdeeldheid. Mensen die stellen dat hun eigen identiteit allesbepalend is, en die van anderen minderwaardig. Dat kan niet zo zijn, en daar kun je ook echt zorgen over maken!

Er wordt gezegd dat een samenleving waarin mensen de identiteit van een ander minderwaardig vinden, deze de eerste stap zetten naar geweld.

PAX heeft de Nobelprijs voor de vrede gewonnen, Wat betekent dit voor jullie?

Dit is een enorme opsteker voor een wereldwijde beweging, die zich ook inzet voor een vreedzame samenleving zonder kernwapens. Deze prijs maakt een enorm verschil. We zijn namelijk lange tijd niet gehoord en ook als naïef beschouwd. Door toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede is gebleken dat we daadwerkelijk invloed hebben!

jullie werken internationaal, waarom een vredesweek in Nederland?

Dat doen we als sinds 1967, dus meer dan 50 jaar. Veel mensen in Nederland willen laten zien dat ze zich inzetten voor vrede, voor veiligheid, en voor bescherming van mensen tegen oorlogsgeweld. Als de Nederlandse samenleving laat zien dat het haar niet onverschillig laat, dan is dat heel relevant. Ook voor politici in Den Haag.  PAX bundelt de initiatieven in Nederland. Natuurlijk spelen veel maatschappelijke (vredes)initiatieven óók in Nederland. Denk aan acties om verdraagzaamheid tegenover nieuwkomers te bevorderen.

is de nederlandse vredesweek ook toepasbaar in het buitenland?

Jazeker! Gelukkig zijn er al vele internationale vredesweken. Niet alleen in omringende landen zoals België en Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook in Libanon, Colombia en Bosnië. Er zijn diverse landen waar we al actief zijn geweest en waarin het idee van vredesweek is overgenomen. Dit leidt in het buitenland een bloeiend leven, zonder dat we in Nederland daarvan op de hoogte zijn.

Is er meer behoefte aan levensbeschouwing en zingeving in de maatschappij?

Volgens mij is dat inderdaad het geval, en ik denk dat er ook bij jonge mensen een enorme behoefte is aan betekenisgeving, aan zin in hun eigen leven. Veel mensen hebben het gevoel dat het niet goed kan zijn, zoals het nu gaat in de samenleving. Ze zoeken tevens naar manieren om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. We werken samen met mensen die het ideaal van vrede delen, en ik vind dat dit heel positief is.

Wat is jullie ideaal voor de komende jaren?

Momenteel zijn er in Nederland 90 ambassades van vrede, en er worden vele honderden activiteiten georganiseerd tijdens Vredesweek. Dit willen we nog meer programmatischer aanpakken. We willen er ook een beweging van maken, een beweging die het hele jaar door werkt aan een inclusieve en vreedzame samenleving. Dit is een ideaal wat we nastreven.

Luister ook naar de uitzending van Hello Radio met Iris Ruijs en Anne Hertman (2e uur). Iris is Projectleider van "Verhaal van een Vluchteling" en Anne Coördinator van Vredesweek.