Ondanks de salariskloof zijn vrouwen positiever over de arbeidsmarkt

Het Intermediair Arbeidsmarkt Event stond in het teken van het werkgeversimago van de gevestigde orde versus nieuwkomers. Er kwamen vraagstukken aan bod zoals; "Waar willen hoogopgeleiden nu het liefste werken en waarom? En waar in de toekomst? Wat kunnen de grotere gevestigde organisaties leren van start- en scale-ups, en andersom? En met welke wervingsuitdagingen kampen zij?"

Tijdens dit evenement werden de resultaten bekend gemaakt van het jaarlijkse Intermediair Imago Onderzoek (IIO) met uiteindelijk de Favoriete Werkgevers van Nederland. In het IIO wordt de naamsbekendheid en het imago gemeten van werkgeversmerken onder hoogopgeleiden tot 45 jaar. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van de Persgroep Employment Solutions. Het IIO geeft een representatief beeld van de ambities, wensen en verwachtingen van hoogopgeleiden. Een van de hieruit te herleiden conclusies was dat vrouwen positiever over de arbeidsmarkt zijn, ondanks de salariskloof. 

KLM na vier jaar weer Favoriete Werkgever

Amsterdam, 14 juni 2019 - 18% van de hoogopgeleide vrouwen verdient meer dan € 45.000 per jaar, tegenover 44% van de mannen. Dit percentage vrouwelijke grootverdieners is ten opzichte van 2018 nauwelijks gestegen, terwijl de mannen 4% groei laten zien. De salariskloof lijkt hier dus groter te worden. Desalniettemin hebben vrouwen een minder negatief beeld van de handhaving van de arbeidsmarkt, zo gelooft 9% dat het volgend jaar minder gunstig wordt, tegenover 15% van de mannen. Als het gaat om werkgeversimago scoort KLM het hoogst en ontvangt daarmee de titel 'Favoriete Werkgever van 2019'. Dit blijkt uit het IIO, uitgevoerd onder zo’n 4.000 hoogopgeleide (hbo en wo) Nederlanders.

Vrouwen hebben meer vertrouwen in de arbeidsmarkt dan mannen

Mede door de  toenemende schaarste aan arbeidskrachten zijn hoogopgeleiden nu nog positiever over de arbeidsmarkt dan vorig jaar: 61% vindt de arbeidsmarkt momenteel (zeer) gunstig. Vorig jaar was dat 58%. Slechts 8% oordeelt ongunstig. Daarmee lijkt het hoogtepunt echter wel bereikt, want gevraagd naar de arbeidsmarkt voor komend jaar meent slechts 28% dat die zich nog gunstiger gaat ontwikkelen. Dat was in 2018 nog 44% en in 2017 zelfs 50%. Vrouwen zijn echter positiever over hun positie op de arbeidsmarkt: 82% denkt dat ze dit jaar haar baan behoudt, tegenover 76% van de mannen.

Salariskloof is groter dan vorig jaar

Desalniettemin lijkt de salariskloof bij grootverdieners groter te worden ten nadele van de vrouwen. Slechts 6% van de vrouwen verdient jaarlijks meer dan 60.000 euro, tegenover 23% van de mannen. "We zien in het onderzoek terug dat het dubbele aantal mannen een managementfunctie hebben en dat er vier keer meer mannen een directeursfunctie bekleden. Mogelijk heeft dit te maken met het hoog aantal vrouwen dat nog altijd parttime werkt. Misschien ligt de salariskloof toch aan het verschil in ambities. Uit eerder onderzoek van ons bleek ook al dat bijna twee keer meer mannen dan vrouwen de baan van hun manager ambiëren", aldus Danielle Robben, Head of Marketing de Persgroep Recruitment.  

hoogopgeleiden veel Benaderd door recruiters

Onder de toenemende krapte op de arbeidsmarkt worden recruiters steeds actiever: in 2016 werd 24% van de hoogopgeleiden minstens een keer per maand benaderd voor een andere functie, in 2017 was dat 26%, in 2018 31% en dit jaar is dat al 33%. Mannen worden, net als vorig jaar, nog steeds vaker benaderd dan vrouwen: 42 versus 25%. Ten opzichte van vorig jaar gaan ook veel meer hoogopgeleiden regelmatig of altijd in op het aanbod: 12% versus 8%. Mannen gaan dikwijls in op het aanbod, terwijl zij tegelijkertijd vaker tevreden zijn over hun functie en arbeidsvoorwaarden dan vrouwen."Het lijkt erop dat vrouwen loyaler zijn aan hun werkgever, ook al zijn ze iets minder tevreden. Dit is mogelijk ook een verklaring voor de salariskloof," redeneert Robben. Redenen voor beiden om weg te gaan bij hun huidige werkgever zijn zaken als weinig doorgroeimogelijkheden (35%), inhoud van het werk niet uitdagend of leuk genoeg (34%) of ontevredenheid over inkomen (28%). Hoogopgeleiden blijven graag bij hun bedrijf vanwege prettige collega’s (53%), uitdagend werk (50%) en een goede werk-privébalans (48%).  

KLM Favoriete Werkgever 2019, google 2, ing 3

Elk jaar onderzoekt Intermediair welke bedrijven tot de Favoriete Werkgevers van hoogopgeleiden behoren, op basis van de ambities, wensen en verwachtingen van hun huidige werkgever en de arbeidsmarkt. Dit jaar is KLM, na vier jaar, weer benoemd tot Favoriete Werkgever. In 2015 was de luchtvaartmaatschappij voor het laatst Favoriete Werkgever. Op de tweede plek is Google geëindigd en ING bekleed de derde plek. De snelste stijger was nieuwkomer Amazon op plek 40.

Overheid minder populair, middenbedrijf wel

Onderwijs & Wetenschap (27 procent) is de branche waarin hoogopgeleiden het liefst zouden willen werken, gevolgd door Gezondheidszorg & Welzijn (26 procent) en de Rijksoverheid (23 procent). Opvallend is dat de populariteit van de Rijksoverheid daalt t.o.v. vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de Provinciale en Gemeentelijke Overheid. Mogelijk zoeken hoogopgeleiden in deze hoogconjunctuur minder de zekerheid van de overheid.

Steeds meer hoogopgeleiden spreken hun voorkeur uit voor het grootbedrijf: in 2014 was dat nog 16 procent, nu wil 22 procent graag werken bij een organisatie met meer dan 500 werknemers. Het populairst blijft het middenbedrijf met 50 tot 500 werknemers: 45 procent van de respondenten wil daar graag werken.

Onderzoekresultaten en foto header - Intermediair ©

In de ranking van het Intermediair Imago Onderzoek staat ook Randstad Nederland vermeld. De Randstad groep had vorig jaar een omzet van  € 23,8 miljard. Een groei van 2% t.a.v. het jaar daarvoor. Randstad Nederland deed het goed met een omzetgroei van 4% in 2018. Ook de betrokkenheid van werknemers met Randstad laat een keurig cijfer zien van 7.7. Dit ligt  boven het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven. Daarnaast worden hogere management posities voor 48% ingevuld door vrouwelijke professionals. Dag van de Vrouwen ging in dialoog met Tineke Meints (foto boven). Zij is directeur HR Randstad Nederland.

Je bent al geruime tijd actief in de wereld van human resources, Wat maakt dit werk voor jou zo boeiend?

Human Resources is een ontzettend boeiend vak. Het is veelomvattend, en als HR-directeur bij een HR-bedrijf acteer ik bovendien dicht op onze business. Mijn streven is het bedrijf in alle facetten beter te maken door het menselijke kapitaal in ons bedrijf goed in te zetten. Onze medewerkers zijn vindingrijk, betrokken, gewoon goed in hun werk. Vraag is; hoe geven we ze de juiste faciliteiten, kaders en ruimte mee om de opdrachtgever en flexwerker aan elkaar te verbinden. Dat is een mooie puzzel. Omdat we er inmiddels aan gewend zijn dat alles om ons heen continu verandert, veranderen we zelf als organisatie ook voortdurend. Een spannend proces om onderdeel van te zijn en te mogen faciliteren.

Hoe kun je strategisch en operationeel goed blijven sturen op HR in de dynamiek van vraag en aanbod?

Dat begint met heel goed weten wat er speelt. Op de arbeidsmarkt, bij onze klanten, bij onszelf. Onze data geven ons veel informatie over waar de echte uitdagingen liggen. Waar is er schaarste? Waar is er een opleidingsbehoefte? Hoe zorgen we dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten? Dat vraagt om creativiteit. Zo hebben we onlangs de vakverklaring ontwikkeld. Dat houdt in dat wij samen met werkgevers aan de hand van een extern gevalideerde verklaring, mensen waarderen voor hun werkervaring. En daarmee bieden we hen toekomstperspectief, zeker wanneer ze geen startkwalificatie op zak hebben.

Intermediair heeft net de Favoriete Werkgever Awards uitgereikt m.b.t. hoger opgeleiden. KLM is winnaar, Google 2 en ING 3. Randstad staat op de 50e plek van de ranking. Wat is de reden dat jullie niet hoger staan?

Ten eerste zijn we blij dat we gezien worden als gerespecteerd werkgever voor hoger opgeleiden. Wij merken dat wij aantrekkingskracht uitoefenen op hoger opgeleide starters d.m.v. de dynamische startersfunctie die wij bieden met de intercedent, ook wel consultant genoemd. Het mooie is dat je start in een rol waarbij je aan het roer staat van je eigen mini onderneming. Je komt bij interessante bedrijven in Nederland over de vloer en je mag het aanbod op de arbeidsmarkt verbinden aan de meest uiteenlopende talenten op de arbeidsmarkt. Bij Randstad hechten we bovendien aan een persoonlijke benadering, ondersteund door technologie. Dat vraagt veel van onze mensen. Daarom hebben wij een duidelijke visie op hun ontwikkeling en carrière. Dat laat zich goed samenvatten in twee principes; als je bij ons werkt zet je betekenisvol werk centraal. En als jij groeit, groeien wij ook.

Natuurlijk ambieer ik om hoger te staan in een onderzoek als deze. En ik vind dat we dat ook verdienen. We hebben namelijk zo ontzettend veel in huis. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal, en we hebben ontzettend veel mogelijkheden om door te groeien binnen de Randstad Groep. En ook met Randstad Global bieden we hoger opgeleiden een bijzonder goed carrièreperspectief. Daarnaast zijn wij anderhalf jaar geleden gestopt met de traditionele beoordelingscyclus en voeren wij tegenwoordig altijd gesprekken met elkaar over ambitie, business doelstellingen en persoonlijke doelstelling. Wij noemen dat 'great conversations'. Zo innoveren we continu in het belang van goed en aantrekkelijk werkgeverschap.

Het mooie is dat onze werknemers dit herkennen. We zien dat veel van hen lang bij ons blijven werken. Het lukt alleen nog niet zo goed om dat verhaal ook extern beter te vertellen. Als het gaat om ons imago, de perceptie van de buitenwereld, merken we dat mensen vaak denken; bij Randstad werk je óf als uitzendkracht óf als intercedent. Maar er werken ook veel adviseurs, salesmanagers en accountmanagers bij Randstad Groep Nederland. En wat denk je van controllers, juristen, marketeers. En ga zo maar door.

Welke ruimte krijgen werknemers concreet bij Randstad op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling?

Wij vragen van al onze mensen dat zij zich voortdurend ontwikkelen en meegroeien met ons bedrijf. Dat houdt in dat je experimenteert, dat je leert van je fouten en dat je leert van elkaar. Dat vraagt om een open en veilige cultuur waarbinnen persoonlijke ontwikkeling en leiderschap centraal staan. Dus ja, daar krijgen onze werknemers veel ruimte voor. Vanaf het moment dat je bij ons start willen wij met je in gesprek over hoe je leert, hoe je 'gebakken' bent en waar je blij van wordt.

Wij hebben met en voor al onze medewerkers bij de Randstad Groep verwoord wat het betekent om bij ons te werken. Dat hebben we vertaald in 7 principes. Deze principes zijn uitgangspunt voor onze eigen bedrijfs-cao en hebben we doorvertaald naar een ontwikkelcurriculum waarin, naast vakinhoudelijke training, veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Een concreet voorbeeld is dat alle medewerkers zelf een arbeidsmarktwaardescan mogen uitvoeren, door ons betaald. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat je bezig bent met je ontwikkeling, en dat je weet waar je staat. Dat je blijft nadenken over waar je naartoe wilt en hoe je jouw talenten het beste in kunt zetten. Wij stellen onszelf en de ander regelmatig de vraag: 'When are you, your best self at work?'. Dit is geïnspireerd op de filosofie van professor Dan Cable.

De 7 principes hebben we als volgt geformuleerd:

1.    Als je bij ons werkt, zet je betekenisvol werk centraal.
2.    Je wilt continu jezelf en je resultaten verbeteren. Dit betekent dat je experimenteert, leert en je blijft aanpassen aan de veranderende wereld.
3.    Je verrast klant en kandidaat met jouw persoonlijke benadering, ondersteund door technologie en data.
4.    Je communiceert transparant en geeft oprechte feedback (dus ook complimenten).
5.    Je doet het niet alleen. Samenwerking vraagt zelfreflectie (en dus laat je je ego thuis).
6.    Je werkt aan je fysieke en mentale conditie; inspanning en ontspanning gaan hand in hand.
7.    Vanuit kracht en zelfvertrouwen draag je bij, óf je besluit je horizon te verleggen. Je gaat altijd beter weg dan je gekomen bent.

Welke onderwerpen op het gebied van HR staan voor de komende tijd op de agenda?

Het binden van onze collega’s. We zien dat de behoefte van starters verandert en daar willen we goed op inspelen. Het is niet meer zo dat hoger opgeleide professionals zich zomaar binden aan één organisatie. Zij zijn gericht op persoonlijke groei, doorontwikkelen en een helder carrièreperspectief. Wij hebben dit als wereldwijde speler in de HR-dienstverlening allemaal in huis. Een voorbeeld daarvan is ons hoog gewaardeerde management traineeship. En ook voor andere collega’s bieden we enorm veel mogelijkheden om door te groeien. De uitdaging voor ons is om dat verhaal nog beter te gaan vertellen.


Over ons   Contact   Cookies   Privacy   Auteursrecht  Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2019