Ribbius Peletier-penning voor Manja van der Weit


De Purmerendse gemeenteraadslid Manja van der Weit heeft voor haar initiatief; Vrouwen in de Purmerendse Politiek (VIPP) de Ribbius Peletier-penning 2020 ontvangen. Op laagdrempelige wijze maken vrouwen hiermee kennis met politiek en worden zij geïnspireerd om de politiek in te gaan.

Foto links: Ribbius Pelletier (1e van links) begroet als lid van de Raad van State door prinses Beatrix (1965). Foto: Manja van der Weit (rechts) ontvangt de Ribbius Peletier-penning van Sybilla Dekker.

sybilla dekker, voormalig minister van vrom over de inzet van manja van der weit

Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM en thans juryvoorzitter van de Ribbius Peletier-penning: "Manja van der Weit inspireert vrouwen met lezingen en trainingen om politiek actief te worden. Ze zorgt er met speeddates met politici van verschillende fracties ook voor, dat zij kunnen onderzoeken welke politieke partij bij hun overtuiging past. De jury is onder de indruk van haar partij-overstijgende initiatief VIPP. Manja valt op door haar energie en inzet voor de politieke participatie van vrouwen op lokaal niveau."

Training voor beginnende politici

Voorafgaand aan de uitreiking van de Ribbius Peletier-penning organiseerde de provincie samen met stichting Stem op een Vrouw een trainingsdag voor vrouwelijke (kandidaat)politici om hen vaardigheden mee te geven, die hen kunnen helpen in hun politieke loopbaan. Ruim 50 vrouwen namen hieraan deel.

Aanleiding 100 jaar vrouwenkiesrecht

Provinciale Staten hebben de Ribbius Peletier-penning in 2019 ingesteld vanwege de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Van der Weit is de tweede vrouw die de Ribbius Peletier-penning ontvangt voor haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. In 2019 ging de penning naar Devika Partiman van 'Stem op een vrouw'. Deze onderscheiding wordt in totaal 5 keer uitgereikt.

Ribbius Peletier: 1e vrouwelijke gedeputeerde

De penning is vernoemd naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Ze was onder meer verantwoordelijk voor gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. Ook was ze in 1956 VN vrouwenvertegenwoordiger en werd twee jaar later benoemd als eerste vrouwelijk lid, naast de koningin, van de Raad van State. Liesbeth Ribbius Peletier kreeg de status van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en zette zich haar hele leven in voor vrouwenrechten.


"Vrouwen met ambitie zijn normaal"


Zonder extra aanmoediging was Manja van der Weit misschien nooit de lokale politiek in gegaan. Nu spoort ze zelf vrouwen aan met haar initiatief Vrouwen in de Purmerendse Politiek (VIPP), waarvoor ze de Ribbius Peletier-Penning in ontvangst mocht nemen.

Met drie betaalde banen, een gezin met 2 kinderen en tal van andere bezigheden is het leven van Manja van der Weit best druk te noemen. Haar passie voor het recht en de politiek weet ze te combineren als jurist bij de gemeente Koggenland en als gemeenteraadslid voor de VVD in Purmerend. In de overgebleven uurtjes vervult ze ook nog haar taken als lid van de Raad van Commissarissen van Univé Noord-Holland. "Ik heb nu eenmaal veel energie en weinig slaap nodig", zegt Manja zelf nuchter.

een ander leven, vóór de politiek

Maar tien jaar geleden zag haar wereld er nog heel anders uit. Ze had een klein kind thuis en het leven kabbelde naar eigen zeggen een beetje voort. Totdat een politiek gedreven collega zei: "Je hebt een mening en kan goed vertellen. De politiek, is dat ook niet iets voor jou?" Na enige twijfel – "heb ik wel voldoende kennis?" – hakte ze in 2010 de knoop door en ging ze aan de slag als raadscommissielid.

Ribbius Peletier-Penning

Als lokale politicus ziet Manja maar weinig vrouwen om zich heen. "Ik vind het belangrijk dat er genoeg diversiteit in de raad zit. De man-vrouwverhouding zou naar mijn mening 50-50 moeten zijn". Dus startte ze ruim 2 jaar geleden met VIPP: een laagdrempelig initiatief om vrouwen kennis te laten maken met de lokale politiek. Samen met andere raadsleden organiseert Manja lezingen, trainingen en speeddates met politici. Geïnteresseerden koppelt ze aan een gemeenteraadslid van een politieke partij naar keuze. "VIPP is dus politiek neutraal."

Haar inzet om vrouwen bij de politiek te betrekken is niet onopgemerkt gebleven. Meerdere fractieleden hebben haar genomineerd voor de Ribbius Peletier-Penning, die in 2019 door Provinciale Staten in het leven is geroepen vanwege de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Manja krijgt de penning voor haar bijdrage aan de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Interview Manja van der Weit


Waarom zouden er meer vrouwen actief moeten zijn in de politiek?

Manja van der Weit: "Vrouwen kijken anders naar zaken dan mannen; genuanceerder, meer vanuit een verbindende rol. Ik merk ook dat vrouwen concreter zijn en meer waarde hechten aan emotie. Met feiten en ratio bereik je niet altijd je gewenste doel. Stel je hebt alleen maar een clubje oudere, witte mannen dat het voor het zeggen heeft. Dan voelen jonge vrouwen zich minder goed begrepen. Een onderwerp als menstruatiearmoede zou dan nooit op de agenda hebben gestaan."

politica zouden nog vaak anders worden behandeld dan mannen, Ervaar jij dat ook?

Ik weet dat het gebeurt, maar zelf heb ik een erg 'grote mond'. Over vrouwelijke wethouders worden weleens opmerkingen gemaakt. Dat is zeker niet goed, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het te vaak aan mij voorbij laat gaan om de lieve vrede te bewaren. Daarin zouden we nog wel een goede slag kunnen maken.

Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen in de politiek werken?

Ik denk dat vrouwen elkaar nog steeds wat klein houden. Dat is puur op eigen aannames gebaseerd. Als ik mijn dochter dan 10 minuten te laat van het schoolplein haalde omdat een vergadering uitliep, dan kreeg ik voor mijn gevoel toch boze blikken van andere moeders. Zo zie je maar dat de moeder toch nog vaak verantwoordelijk wordt gehouden voor veel zorgtaken. Ook denk ik dat vrouwen het soms nog een beetje eng vinden. Dat ze geneigd zijn te denken dat ze het niet kunnen. Mannen bluffen meer.

je wordt gezien als een vrouwelijk rolmodel, Zie je jezelf ook zo?

Ik vind rolmodel wel een heel serieus woord, ik ben er niet zo erg mee bezig. Maar toen ik voor deze prijs werd genomineerd dacht ik wel: ja werkelijk, misschien ben ik wel een rolmodel. Ik wil dat mijn dochter ziet dat het heel normaal is dat vrouwen ambitieus zijn. Zij moet zich nooit teruggehouden voelen. Als zij minister-president wil worden, dan hoeft ze daar geen seconde over te twijfelen. In dat opzicht zijn rolmodellen dus heel belangrijk, doordat zij laten zien dat het leuk is om de politiek in te gaan.

bron: provincie Noord-Holland