Verklaring Auteursrecht

Op alle content van deze website zijnde dagvandevrouwen.nl, inclusief de opmaak, kleurstelling en overige vormgeving, downloads, geluid, bewegend beeld en aanverwant, is intellectueel eigendomsrecht van kracht. Alle (auteurs)rechten hierop zij nadrukkelijk voorbehouden aan de initiatiefnemer/eigenaar van deze website c.q. rechthebbenden. Het is niet toegestaan om vorengenoemde content deels of volledig over te nemen en in welke vorm dan ook openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming, inclusief beeldmerken en overige handelsnamen van voornoemde initiatiefnemer/eigenaar c.q. zakenpartners, leveranciers en overige derden. Laatstgenoemde partijen kunnen op grond van het derdebeding direct handelen indien voornoemde rechten oneigenlijk worden gebruikt op basis van deze verklaring. Binnen Social Media is het toegestaan om hyperlinks aan te maken die verwijzen naar pagina’s en artikelen gepubliceerd op dagvandevrouwen.nl. Deze doorverwijzingen zijn gehouden aan het exact gebruiken van de pagina/artikeltitels. Aanvragen over het deels of volledig herplaatsen van content is uiteraard welkom.

disclaimer

Online informatieplatform dagvandevrouwen, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden, die mogelijkerwijs inhoudelijk en/of in vormgeving kunnen ontstaan, in al haar publicaties. 

Over ons   Contact   Privacy   Auteursrecht   Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2018

KvK-nr: 68172583  Btw-nr: NL857331711B01   Van Eeghenlaan 27 1071 EN Amsterdam