Catherine van Kampen - Senior Counsel in New York

Catherine van Kampen - Senior Counsel in New York


Catherine van Kampen is Senior Counsel bij het New Yorkse advocatenkantoor Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP. Dit kantoor voert zowel collectieve- alsmede particuliere rechtszaken voor individuele en institutionele klanten. Sinds de oprichting in 1983 is het bijzonder succesvol gebleken door veel van de grootste geldvorderingen in de geschiedenis te hebben gerealiseerd namens beleggers in zogeheten 'class actions'. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn  fundamentele waarden van het kantoor, en naast gevoerde rechtszaken rondom arbeidsdiscriminatie, burgerrechten en consumentenbescherming wordt er ook pro bono werk verricht. We gaan met Catherine van Kampen in dialoog over haar werk in de advocatuur, over wat class actions precies zijn en over haar vele sociale projecten, waaronder pro bono werk waar zij tal van onderscheidingen voor heeft ontvangen.

Hoe ben je in de advocatuur terechtgekomen?

Toen ik veertien was, kwam er een advocaat naar mijn middelbare school en vertelde over de studie rechten en haar werk als advocaat. Ik had genoten van haar presentatie en besloot dat ik advocaat wilde worden. In de Verenigde Staten moet je een bachelordiploma behalen voordat je rechten kunt studeren. In totaal moet je ongeveer zeven jaar studeren om advocaat te worden.

Je bent werkzaam in de VS, waarom is dat?

Ik ben Amerikaanse, maar ik heb jaren geleden als student in Zwolle gewoond. Tijdens mijn studie heb ik daar de Nederlandse taal leren spreken. Ik heb een jaar bij een geweldig Nederlands gezin gewoond. Ze behandelden mij als een dochter en namen mij mee naar vele mooie plekken in Nederland. Ik heb daardoor echt heel veel van het land gezien. Nu, veertig jaar later, spreek en bezoek ik ze nog steeds zoveel als mogelijk. Toen ik terugkeerde naar de Verenigde Staten ging ik Nederlands studeren aan Indiana University.

Na de universiteit ging ik werken in New Jersey en New York. Bijna elke baan die ik heb gehad heeft mij op de een of andere manier terug naar Nederland gebracht voor zaken, of mij in staat gesteld mijn Nederlands tijdens mijn werk te gebruiken. Ik ben ook getrouwd met een Nederlandse advocaat, dus ik heb een levenslange 'liefdesaffaire' met Nederland en heb daar een aanzienlijke hoeveelheid tijd kunnen doorbrengen. Toen ik met mijn man trouwde hoorde ik ook bij zijn Nederlandse gezin. En met hen ben ik ook heel close.

Je bent als Senior Counsel gespecialiseerd in de zogeheten class action settlement administration. Hoe is dat zo op jouw pad gekomen?

De advocatuur is eigenlijk een tweede carrière voor mij. Ik heb de eerste zestien jaar van mijn professionele leven in New York doorgebracht in public relations en economische ontwikkeling. Ik had internationale klanten in Europa, waaronder in Nederland, en het Caribisch gebied.

In de jaren 90 volgde ik 's avonds een rechtenstudie, liep stage bij een faculteit voor vreemdelingenrecht en werkte als griffier voor een rechter.

In 2004 werd ik fulltime advocaat en ging werken met onderzoeksteams die financiële fraude onderzoeken. Ongeveer de helft van de internationale civielrechtelijke onderzoeken waaraan ik werkte, vereiste dat ik mijn Nederlandse taalvaardigheid gebruikte. Dit werk vond plaats in een bestek van 14 jaar.

Tijdens de financiële crisis van 2008 gaf ik leiding aan grote advocatenteams die complexe fraudeprogramma's onderzochten. Dit was een periode in mijn juridische carrière waar ik echt van heb genoten. In 2018 ben ik gepromoveerd bij het advocatenkantoor waar ik sinds  2004 werk om de settlements te beheren van het kantoor. Dit werk verloopt in een snel tempo met een hoog volume. Het is zeker de moeite waard. Ik vind het geweldig om investeerders te helpen bij het ontvangen van teruggewonnen fraudegelden!

Ik waardeer het werk enorm van mijn collega's die werkelijk briljante en getalenteerde procesadvocaten zijn. Mijn collega's zijn zeer toegewijd aan de cliënten van het kantoor en de zaken die wij namens hen indienen en vertegenwoordigen.

Wat is precies een class action in de VS?

Een class action is een civiele rechtszaak die is aangespannen namens een groep mensen of bedrijven die veel voorkomende schade hebben opgelopen als gevolg van het gedrag van de gedaagde of gedaagden. Hierbij treedt ten minste één persoon of bedrijf op als vertegenwoordiger van die groep. Hoewel de problemen van een class action kunnen verschillen, zijn de betwiste kwesties gemeenschappelijk voor alle groepsleden. Groepsvorderingen kunnen worden ingediend bij de staats- of federale rechtbank. In de Verenigde Staten kunnen individuele procespartijen hun eigen actie ondernemen, maar in bepaalde gevallen is het samenvoegen van de acties in één class-action de voorkeursroute.

Kun je voorbeelden geven van class actions die je hebt gedaan en waar je het meest trots op bent?

Ik heb gewerkt aan verschillende grootschalige class actions, waaronder financiële fraude, fraude in de gezondheidszorg, farmaceutische fraude, milieufraude, productaansprakelijkheid en discriminatie van werknemers.

Toen ik aan de rechtszaken werkte, was mijn primaire rol die van manager van advocatenteams, waarin ik de teams structuur gaf door routekaarten op te stellen die duidelijke verwachtingen van de resultaten opleverden ter ondersteuning van de senior advocaten en partners die de zaak procederen. Het was mijn taak om elke zaak voor te bereiden op het proces, zelfs als de zaak uiteindelijk vóór het proces werd afgrond!

Waar ik het meest trots op ben is mijn vermogen om een zaak succesvol te starten en af te ronden waar ik de leiding had van een groot advocatenteam. Vaak was ik de enige vrouwelijke advocaat in de rol van teamleider, en ook een van de weinige vrouwelijke advocaten die tijdens de zaakvergaderingen het woord voerde en bewijs presenteerde. Ik denk dat ik een goed voorbeeld was voor andere vrouwelijke advocaten om ook een concrete bijdrage te kunnen leveren aan zaken en de zaakvergaderingen niet te laten domineren door de mannelijke advocaten.

Wat is de voornaamste focus van jullie kantoor als het gaat om de grotere class actions?

Het praktijkgebied van de firma, dat zich toelegt op het beschermen van pensioenfondsen tegen fraude, illegale financiële transacties en verkeerde financiële voorstellingen van zaken, is het belangrijkste aspect van het werk van de firma. Werknemers zijn afhankelijk van het geld dat ze inleggen voor hun pensioen. Om te blijven investeren, moeten ze erop kunnen vertrouwen dat hun investeringen voor de lange termijn goed worden beheerd, dat hun pensioenen worden beschermd, en dat als er sprake is van een misdrijf, de overheid, regelgevende instanties en civiele advocaten compensatie zullen zoeken voor de verliezen van beleggers.

In hoeverre kan een code of conduct of disclosure, juridisch als zwaarwegend worden aangemerkt, terwijl het veelal juridisch niet bindend is?

In de Verenigde Staten heeft de Securities and Exchange Commission de Rule 10b-5 waarin staat dat het voor een persoon onwettig is om iemand te bedriegen, ook door de verkeerde voorstelling van materiële informatie, met betrekking tot de verkoop of aankoop van een effect. De juridische entiteit of persoon die daadwerkelijk een vermeend frauduleuze verklaring aflegt in een openbare aanbieding van effecten, en alleen die entiteit of persoon, kan aansprakelijk worden gesteld op grond van Securities and Exchange Commission (SEC) Rule 10b-5 in een particuliere effectenfraude-actie.

Welke factoren zie je als essentieel om een class action succesvol te laten zijn?

De eisers moeten hun zaak met succes voor het Hof bepleiten en een motie van de gedaagde(n) om de zaak te seponeren overwinnen. Het procederen over class actions is erg moeilijk, complex en kostbaar. Dit is de reden waarom een advocatenkantoor, alvorens een class action aanhangig te maken, een diepgaand en volledig onderzoek moet doen naar de feiten en beschuldigingen, zodat het advocatenkantoor vertrouwen kan hebben in de rechtszaak. Het hebben van een sterke eiser als cliënt is ook belangrijk omdat het voeren van collectieve procedures stressvol, gecompliceerd en tijdrovend kan zijn en een oprechte betrokkenheid bij het juridische proces is vereist.

Waarom denken grote bedrijven nog steeds weg te komen met 'frauduleuze praktijken' zoals destijds bij Enron, Evergrande, Wirecard en vele anderen?

Bedrijven worden gerund door mensen die soms zeer slechte beslissingen nemen als ze denken dat ze snel en gemakkelijk financieel voordeel kunnen behalen. We zien dit wanneer bedrijven bezuinigen op naleving van  wetten, omdat het management denkt dat het niet gepakt zal worden. Soms denken bedrijfsleiders en werknemers ook dat ze boven de wet kunnen opereren.

Bedrijfsleiders kunnen de juiste toon zetten bij werknemers en naleving van de wet eisen door een sterk topmanagement te hebben dat duidelijk communiceert dat frauduleuze en illegale activiteiten niet worden getolereerd.

Wat ook voorkomt is dat het management van grote bedrijven een oogje dichtknijpt voor frauduleus gedrag binnen zijn gelederen, omdat een bepaalde divisie of groep grote winsten maakt. Dit gebeurde vrij vaak in het begin van de jaren 2000, wat mede de oorzaak was van de financiële crisis in 2008.

Er kan ook een zekere mate van overmoed zijn onder leidinggevenden die betrokken zijn bij grootschalige fraude. Of een groepsmentaliteit, dat het voor hen oké is om fraude te plegen omdat misschien anderen in de branche ook fraude plegen,

Hoe kijk je naar de juridische ontwikkelingen in het digitale- en online domein?

Als advocaat en moeder ben ik diep verontrust door het gebrek aan regels en voorschriften om de gebruikers van digitale producten zoals sociale media en internet te beschermen.

In de afgelopen zes jaar heb ik onderzoek gedaan naar digitale bedrijven en de regelgeving die daarop van toepassing is in de Verenigde Staten. De wet- en regelgeving in de Verenigde Staten en in de meeste andere landen zijn niet in staat om alle criminele activiteiten die plaatsvinden in de digitale wereld aan te pakken. Dan kun je denken aan activiteiten zoals drugs- en wapenhandel, mensenhandel, cyberuitbuiting van vrouwen en kinderen, sextortion, en het delen van illegale inhoud.

Ik geloof dat er in de komende twee decennia een ommekeer zal plaatsvinden in de wettelijke regelgeving op nationale- en internationale schaal. De Europeanen nemen echt het voortouw bij het ontwikkelen van moderne wetten om de opkomende digitale industrie en technologieën aan te pakken. Op dit moment is de digitale- en online wereld een wetteloze plek die je kunt vergelijken met het Wilde Westen.

Wereldwijde technologiebedrijven profiteren van het feit dat de regeringen extreem traag zijn geweest om deze ruimte te reguleren. Ze hebben nu een leger van advocaten en lobbyisten om voorgestelde regelgeving te bestrijden. De grootste verliezer in dit 'spel' is de samenleving met vooral de ouderen, vrouwen en kinderen. 'Big Tech' wordt voornamelijk gerund door mannen. De codering achter de digitale platforms is ook voornamelijk door mannen ontworpen.

De negatieve impact op ouderen, vrouwen en kinderen van deze twee kenmerken, wie Big Tech runt en wie de producten ontwerpt die Big Tech verkoopt, kan niet genoeg worden benadrukt.

Er is meer handel in groene aandelen, maar ook greenwashing. Hoe kijk jij hiernaar?

Sommige overheden zijn niet streng genoeg bij de handhaving van wet- en regelgeving. In sommige gevallen doen regeringen hun werk niet om het publiek te beschermen en de macht van machtige bedrijven te beperken. De situatie is een beetje uit de hand gelopen. Dit geldt voor industrieën die beloven dat ze zich houden aan milieuregels en -voorschriften, zoals de eis om plastic te recyclen, de eis om de CO2-uitstoot te beperken of om zich bezig te houden met duurzame landbouw, inclusief het kweken van vis uit de oceanen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer. De handhavingsafdelingen van regeringen moeten strenger zijn bij het goed reguleren van het bedrijfsleven. Een ander voorbeeld is het gebrek aan overheidstoezicht en consumentenbescherming met betrekking tot Big Tech en social media bedrijven.

Big Tech en social media bedrijven zien ook geen grenzen aan welk deel van ons privéleven, industrieën, en commerciële uitgaven het kan infiltreren. Social media bedrijven zijn databedrijven die de markt voor gezondheidszorg, het bankwezen en de commerciële markt willen domineren. Dit heeft geleid tot een enorme machtsconcentratie in de handen van enkele mondiale bedrijven.

Ik denk dat deze mate van concentratie van zowel gegevens als de daarmee gepaard gaande rijkdom een ondemocratische en verwoestende impact heeft gehad op samenlevingen over de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten en Europa.

De 'silver lining' is dat recente investeringstrends laten zien dat investeerders bedrijven er op aandringen om milieu-, sociale- en governance-investeringen, oftewel ESG, te overwegen. Dit is een systeem voor het meten van de duurzaamheid van een bedrijf of investering in drie specifieke categorieën: milieu, sociaal en bestuur.

Maatschappelijk verantwoord beleggen, ethisch beleggen, duurzaam beleggen en impactbeleggen zijn meer algemene termen voor ESG, maar het punt is dat ESG zeker in de gedachten van beleggers is, aangezien zij hun waarden uitdrukken in hun beleggingskeuzes.

Je doet ook pro bono werk voor juridisch advies en ander hulp in het sociale domein. Wat is jouw motivatie om dit werk te doen?

Ik werk al meer dan 20 jaar privé met vrouwelijke asielzoekers en hun kinderen. Ik doe pro bono werk met het geloof dat ik moreel, ethisch en professioneel verplicht ben om mensen te helpen die zich in moeilijke juridische situaties bevinden. Dit zijn dan situaties waarin deze mensen zichzelf daarin niet kunnen helpen. Ieder van ons heeft bepaalde unieke talenten. Het is onze taak in het leven om erachter te komen wat die talenten zijn en hoe we ze het beste kunnen gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan onze wereld. Voor mij heeft pro bono werk altijd het gevoel gegeven dat ik anderen op een kleine, zinvolle manier help om hun leven te verbeteren.

Voor mijn pro bono werk heb ik verschillende prijzen en onderscheidingen toegekend gekregen, zoals de Jefferson Awards van de gouverneur van New Jersey, de hoogste onderscheiding voor civiele vrijwilligers die wordt toegekend door de Senaat van de Verenigde Staten; een uitnodiging voor de Tory Burch-conferentie in New York; de certificering van waardering van de president van Manhattan; en de Human Rights Leader van het Jaar door Arts4All, ook in New York.

Ik bekleed ook leidinggevende functies in verschillende commissies, zoals de American Bar Association, The New York Bar Association, The New York City Bar Association en The New Jersey Bar Association. Zowel deze onderscheidingen als mijn leiderschapsposities bieden mij een platform om rechtsgebieden aan te pakken die verdere ontwikkeling nodig hebben en om gemeenschappen te helpen die niet gediend zijn. 

Daarnaast zit ik tevens in het bestuur of ben pro bono juridisch adviseur van verschillende humanitaire non-profitorganisaties die Yezidis helpen, waaronder Free A Girl USA, Bring Hope Humanitarian Foundation USA, NL Helpt Yezidis en het Yezidi Legal Network. Ik ben erg trots op het werk dat deze organisaties doen. Ze redden levens in de moeilijkste omstandigheden en helpen de allerarmsten.

Wat is jouw meest recente bijdrage in pro bono werk dat je met ons wilt delen?

Mijn meest recente pro bono project is de Yezidi Genocide Justice Campaign - Yezidi Human Rights and Advocacy: https://yezidigenocidejusticecampaign.org

Dit is een samenwerking tussen het Yezidis Legal Network dat is opgericht door Hope Rikkelman, en NL Helpt Yezidis, opgericht door Wahhab Hassoo. Beiden zijn gevestigd in Amsterdam.

De advocaten en mensenrechtenactivisten die bij dit project betrokken zijn, eisen een onderzoek naar wereldwijde social media bedrijven. Er wordt namelijk aangenomen dat hun technologie heeft bijgedragen aan

terroristische propaganda, evenals slavenhandel en mensenhandel van Yezidi-vrouwen en -kinderen, en ook anderen zoals Assyrische christenen en sjiitische moslims in regio's van Syrië en Irak.

We vragen alle leden van de 'Coalition of the Willing', waaronder Nederland, om deze beschuldigingen serieus te nemen en een gedegen onderzoek in te stellen. De overlevenden en hun families verdienen te weten of deze bedrijven met hun technologie, hebben bijgedragen aan grove mensenrechtenschendingen van hun dierbaren, en voor de omgekomen slachtoffers.

Hoe is het leven voor jou momenteel in New York,  wat maakt het zo bijzonder om daar te zijn?

Ik vind het heerlijk om in de omgeving van New York te wonen. Ik werk in ons kantoor in Rockefeller Center, maar ik woon in een heel klein dorpje in de bergen. Ik heb het gevoel dat ik het beste van twee werelden heb. Er wonen hier heel veel Nederlanders en er zijn Nederlandse clubs en scholen. Er is ook enorm veel Nederlandse geschiedenis in de omgeving van New York. Mijn Nederlandse familie en vrienden vinden het heerlijk om hier te komen en de omgeving te verkennen. Veel Nederlandse familie en vrienden zijn regelmatig op bezoek geweest. Ze zijn dol op New York en zijn daarna vaak naar Florida of Californië gereisd.

Is er iets uit Nederland wat je misschien mist?

Ik mis het fietsen rond Zwolle en de prachtige natuur daar langs de dijk. Ik mis het wandelen door de mooie steden en dorpen zoals Kampen, Deventer en Hattem. Uiteraard mis ik mijn Nederlandse vrienden en familie, en denk ik elke dag aan Nederland en mijn dierbaren daar. Zwolle en omgeving en andere riviersteden zijn prachtig. Ik blijf het geweldig vinden om die plekken te bezoeken.

Wat missen wij als Nederlanders dat New York of de VS te bieden heeft?

Dat is een moeilijke vraag. Ik denk weleens dat Nederlanders het idee hebben dat ze New Yorkse pizza of bagels mee naar huis kunnen nemen om het daar te maken, maar dat werkt niet zo. Er gaat echt niets boven een New Yorkse pizza of bagel. Ik denk dat het iets te maken heeft met het water van New York...

Nederlanders en Amerikanen lijken veel op elkaar en hebben een lange vriendschap. Nederlanders maken een groot deel uit van New York en voegen vanuit een zakelijk-, kunst- en wetenschappelijk perspectief veel toe aan NYC. Ik weet niet precies hoeveel Nederlanders hier wonen, maar het zijn er behoorlijk wat. Er zijn ook Nederlandse business- en gezelligheidsverenigingen, dus voor wie wil omgaan met andere Nederlanders of Nederlandstaligen, zijn er volop mogelijkheden.

Ook Nederlandse artiesten treden regelmatig op in New York. Elk voorjaar staan Park Avenue en mid-town Manhattan vol met Nederlandse bloemen. New Yorkers houden van Nederland en Nederlanders. Nederlanders hebben hier een uitstekende reputatie en worden alom gerespecteerd. Ik denk dat veel Nederlanders zich zeer welkom voelen in New York en hier graag wonen.

Heb je nog leuke, interessante plannen voor de boeg die je met ons wilt delen?

In het komende jaar hoop ik een internationale non-profitorganisatie te ontwikkelen die pleit voor vrouwen uit gemeenschappen die ondergewaardeerd en ondervertegenwoordigd zijn. Zowel Nederlandse vrouwen als andere vrouwen uit de Benelux gaan zich inzetten voor deze non-profit. Ik ben erg enthousiast om dit project te helpen verwezenlijken. Ik zal ook doorgaan met het schrijven van juridische artikelen, zoals voor de Yezidi's dat is geplaatst in het Journal of Human Trafficking, Enslavement and Conflict-Related Sexual Violence, en gepubliceerd door een redactie in Nederland via Paris Legal Publishers. En natuurlijk ga ik Nederland bezoeken!...