Coraline Bronsky - CFO van  Natuurmonumenten

Coraline Bronsky - CFO van  Natuurmonumenten


© credit foto's: Natuurmonumenten - Erik van der Burgt

Dag van de Vrouwen maakte kennis met Coraline Bronsky, financieel directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Coraline is getrouwd met een Schot en heeft 3 kinderen waar ze trots op is (twee meisjes en een jongen van 10 tot 15 jaar). Ze heeft een labrador retriever en wandelt graag in de natuur. Coraline heeft vroeger hockey gespeeld, is coach en lid van de financiële commissie bij de Hockey Bond. Zo blijft zij alsnog betrokken bij haar geliefde sport. 

Kun je iets vertellen over het ontstaan van Natuurmonumenten?

Jazeker, in 1905 werd het Naardermeer door gemeente Amsterdam aangemerkt als vuilstortplaats. Eén van de biologen en natuurliefhebbers van die tijd heeft dit toen tegengehouden. Dit was Thijsse, onderwijzer Nederlands, veldbioloog en auteur/publicist. Samen met zijn vakgenoot Heimans en assurantie directeur Van Tienhoven, richtte hij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland op. Het Naardermeer werd aangekocht en was in 1906 het eerste beschermde natuurreservaat van Nederland. Van Tienhoven speelde binnen de vereniging een belangrijke rol in het werven van fondsen en de aankoop van gronden. De vereniging is hiermee de eerste particuliere organisatie met waardeaandelen voor natuurbescherming in Nederland.

Waarom ben je bij deze non-profit organisatie gaan werken?

Ik heb jarenlang voor een aantal grote commerciële organisaties gewerkt en ik was vanaf 2007  ook enkele jaren voorzitter van een hockeyclub. Deze periode vormde de basis voor mijn verdere maatschappelijke betrokkenheid; ik haalde veel voldoening uit deze rol: een bijdrage leveren aan de gemeenschap en dat voor elkaar krijgen met een groep enthousiaste mensen. Daarna groeide mijn motivatie nog meer om een bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk belang. Het was mijn zus die de mooie vacature bij Natuurmonumenten onder mijn aandacht heeft gebracht. Na intensieve sollicitatierondes, werd de functie aan mij gegund en sinds september 2014 ben ik werkzaam bij deze boeiende organisatie.

Kun je aangeven wat voor werkzaamheden je doet als financieel directeur?

Formeel ben ik directeur financiën en bedrijfsvoering. Dat betekent dat ik me bezig hou met juridische vraagstukken, ict, inkoop en facilitaire zaken, alsmede kwaliteitszorg door middel van auditing van onze eigen natuurbeheerprocessen. Ik voer strategisch overleg en vervul een coachende rol binnen mijn team. Daarnaast bezoek ik natuurgebieden en de beheereenheden wanneer dat mogelijk is. Het is belangrijk om collega’s in het veld te leren kennen en van de boswachters te vernemen wat er allemaal gaande is. Dit is leuk om te doen, zo heb ik bijvoorbeeld met vrijwilligers gewerkt aan het snoeien van boompjes in Nieuwkoop. 

Hoe blijf je op de hoogte van informatie en relevante updates in jouw vak?

Dat is niet eenvoudig met mijn drukke agenda, maar ik lees vakbladen en neem deel aan seminars, workshops en diverse netwerken. Of ik praat bij met vakgenoten, zoals met de financieel directeur van Staatsbosbeheer. 

Het gaat dan voornamelijk over de financiële aspecten van het werk en ook de commerciële ontwikkelingen krijgen mijn volle aandacht.

Wat is in jouw carrière de grootste prestatie als financieel directeur ? 

Ik werk nog niet zo lang bij Natuurmonumenten, dus daar kan ik geen voorbeelden van geven. Wel kan ik dat doen over het behaalde resultaat bij mijn vorige werkgever Diageo en Destilleerderij Nolet in Schiedam. Nolet is één van de oudste familiebedrijven in ons land en Diageo is een groot beursgenoteerde multinational. Diageo wilde een commercieel belang in één van de bekende producten van Nolet, Ketel One. Er werd hiervoor speciaal een joint venture opgezet. 

Voor een effectieve samenwerking moest er veel inspanning worden verricht om elkaars taal te leren spreken. Nolet bestaat al meer dan 300 jaar, is traditioneel in haar bedrijfsvoering en gaat helemaal voor het ambacht. Diageo is over een eeuwenlange periode van fusies en overnames, gegroeid tot het huidige bedrijf en met een enorme internationale reikwijdte. In het proces van samenwerking heb ik vanuit mijn rol voor vertrouwen gezorgd en de lange termijn focus neergezet. 

De financiën moesten op orde zijn en de strategie evenals de merkbeleving moesten helder zijn, waarin alle aandeelhouders zich goed konden vinden. Het resultaat was dat deze twee totaal verschillende organisaties, die weliswaar in dezelfde sector actief zijn, hun bedrijfscultuur en visie goed met elkaar konden verenigen. De samenwerking is een groot succes geworden, waardoor het merk Ketel One internationaal kon groeien. 

Wat zou je binnen Natuurmonumenten willen veranderen, mocht dat echt nodig zijn?

Op de eerste plaats vind ik het belangrijk hoe mensen onze organisatie ervaren. In de praktijk blijkt dat veel mensen denken dat wij ambtenaren zijn. Dit is niet het geval, want wij zijn een echte burgerbeweging en dat willen wij in ere herstellen. 

Natuurmonumenten is van de burger, voor de natuur! 

In samenwerking met RTL4 hebben wij de TV actie ‘Open Het Bos’ gedaan, waarbij iedereen een boom kon adopteren bij het Utrechtse landgoed Haarzuilens. Op de tweede plaats, maar niet minder belangrijk, vind ik dat de organisatie wat zakelijker kan worden.

Hierdoor kunnen we structureel besparen op onze kosten en dat komt direct ten goede aan de natuur.

Kun je een voorbeeld geven van een oplossingsgerichte actie, na het identificeren van een probleem? En wat was het resultaat?

Bij het natuurbeheer zijn er verschillende belangen en altijd vele ideeën voor nieuwe projecten. Het probleem, of eerder gezegd de uitdaging van deze situatie, is het maken van keuzes. Ik heb daarom een prioriteitenplan voorgesteld, waardoor er beter gestuurd kan worden in de besluitvorming.

Het resultaat is dat we nu meer focus hebben. Daarbij passen we de 80/20 regel toe, want het hoeft niet perfect te zijn maar wel optimaal.  

Wat is het geheim van een goede begroting? 

Voor het maken van een goede begroting moet je de organisatie waarvoor je werkt diepgaand begrijpen. Je moet de drivers kennen van inkomsten en uitgaven en zorgen dat het plan onderbouwd en haalbaar is. 

Is er 'n lange termijn visie voor het realiseren van financiële doelen?

Onze organisatie richt zich op behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen, klimaatverandering, duurzaamheid en ook de verbondenheid van mens met natuur. Daar heb je een lange termijn visie voor nodig. Wij stellen daarom voor elk gebied een visie samen voor natuurdoelen over een periode van 18 jaar. We zijn voor financiën afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Dit is ieder jaar weer anders en daarom is het moeilijk om op langere termijn financiële plannen te schrijven. Uiteraard voeren we wel een beleid waarin we zorgen voor een degelijke financiële basis, zodat we de natuur ook in de toekomst kunnen beschermen.

Maatschappelijk verantwoord bankieren krijgt meer aandacht, volg je deze ontwikkelingen? 

Ja, dat houdt mij uiteraard wel bezig. Binnen onze organisatie kijken we ook naar de duurzaamheid van wat wij inkopen. Dit doen we pragmatisch en met beleid. We zoeken altijd naar de balans waarin we de natuur zo goed als mogelijk beschermen. Nu en in de toekomst, waarbij we de bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk inrichten. 

Wat is je favoriete natuurmonument?

Ze zijn allemaal mooi, maar ik heb zelf wel een paar favorieten. Zo vind ik Dwingelderveld prachtig als de heide in bloei staat en de Veluwe met haar diversiteit in flora en fauna. Ook de Wieden vind ik mooi vanwege de ruimte, het water en de typische Hollandse luchten. En niet te vergeten de duinen, waar je heerlijk kunt wandelen met de hond. 

Hoe belangrijk is Natuurmonumenten voor Nederland?

Vereniging Natuurmonumenten is de grootste private natuurbeschermingsorganisatie van Nederland. We beschermen en beheren 100.000 hectare natuur, en zo'n 5.000 cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bijzondere bouwwerken. Daarbij kun je denken aan diverse kastelen, forten, molens en de Amsterdamse buitenplaatsen, maar bijvoorbeeld ook historische kassen zoals bij landgoed Mooker Heide. Dat doen we uiteraard in goede samenwerking met de overheid, maar we bepalen onze eigen koers en zijn in dat opzicht autonoom.

Ik denk dat veel van de natuurgebieden in ons land er niet meer zo mooi bij hadden gelegen, als Natuurmonumenten deze in het verleden niet had aangekocht en veiliggesteld. En met de toenemende gebruiksdruk op ons landschap zal dat belang alleen maar gaan toenemen. We dragen daarmee bij aan de (be)leefbaarheid en kwaliteit van Nederland.

Daarnaast hebben we als vereniging ook een 'kritische massa' die ertoe doet. Bijvoorbeeld door onze invloed in Den Haag, als het gaat om goede wetgeving voor het behoud van natuur en landschap. 

Je merkt dat de Vereniging Natuurmonumenten in sommige belangrijke dossiers echt het verschil kan maken, zoals de nieuwe natuurbeschermingswet die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Ik denk dat die wet er heel anders uit had gezien, als Natuurmonumenten er niet was geweest. Veel meer dieren en planten zouden hun beschermde status kwijt zijn geraakt met alle gevolgen van dien. 

Natuurmonumenten heeft veel particuliere leden, wat kunnen bedrijven met jullie doen?

Ons land mooi en groen houden, en mensen actief betrekken bij de natuur. Dat doen we gezamenlijk met 724.000 leden en donateurs, 195.000 kinderen die lid zijn van OERRR, 4.000 vrijwilligers en bedrijven. 

Daar zijn we heel trots op! Samenwerking met bedrijven brengt onze ambitie dichterbij en het biedt voor de bedrijven een mogelijkheid, om hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. 

Enerzijds aan hun eigen doelgroepen en anderzijds aan de grote achterban van Natuurmonumenten. Daarbij streven we naar langdurige partnerschappen. Onze organisatie heeft diverse mogelijkheden voor bedrijven in maatschappelijk verantwoord ondernemen. We bieden eveneens programmavoordelen, evenementen en andere activiteiten aan, voor zowel werknemers als klantrelaties. Er zijn overigens ook minder uitgebreide opties wanneer bedrijven iets met ons, of voor ons willen doen, zoals supportacties, een bedrijfsdonateur worden en vergaderen in de natuur. We hebben echt prachtige vergaderlocaties midden in de natuur, of in de buurt van de stad, zoals in de Ackerdijkse plassen bij Rotterdam. En niet te vergeten de bedrijfsuitjes, onder andere bij het Naardermeer waar het allemaal begon.