Jennifer Meyer - Programma Manager van FNV Vrouw

Jennifer Meyer - Programma Manager van FNV Vrouw


Dag van de Vrouwen maakt kennis met Jennifer Meyer, moeder van twee kinderen (3 en 5 jaar) en werkzaam als programmamanager bij FNV Vrouw. Ze is geboren in Suriname en op achttienjarige leeftijd zelfstandig naar Nederland gegaan voor het volgen van een studie. Jennifer woonde eerst een tijd bij haar tante en verhuisde daarna naar de studentenflat Uilenstede. De buurt waarin ze woonde is een trekpleister voor vele studenten, vanwege de ligging bij de universiteiten en andere opleidingsinstellingen van Amsterdam. In het begin moest ze wennen aan de cultuurverschillen, maar ze vond wel haar draai in Nederland, en hoe…

Hoe ben je bij FNV Vrouw terechtgekomen?

Met een kleine omweg. Allereerst ben ik een opleiding bedrijfseconomie en logistiek management gaan volgen en kwam vervolgens bij IBM terecht als logistiek medewerker. Daar werd ik al snel teamleider en merkte hoe leuk dat was om te doen, vooral omdat ik ook de collega’s kon coachen en dat gaf mij veel voldoening. Hierna heb ik gewerkt als ondernemerscoach en begeleidde ik mensen met een uitkering richting het zelfstandig ondernemerschap. Dit was dankbaar werk want je geeft de mensen weer zelfvertrouwen en kansen om zelfstandig iets moois op te bouwen. De keerzijde was dat dit werk veel zwaarder bleek te zijn dan ik aanvankelijk dacht. Voor mij een goed moment om na te denken over de volgende stap.

Een toenmalige collega zei tegen mij: "vertel mij wat in je boekenkast staat en ik zeg je wie je bent". Mijn boekenkast stond vol met boeken over bijzondere vrouwenlevens. Het werd mij steeds duidelijker dat ik vrouwen op weg wilde helpen. Ik trok de stoute schoenen aan en in 2007 startte ik mijn eigen coachingspraktijk als vrouwencoach. Al gauw merkte ik dat als je iets echt graag wilt, dat dan de kansen vanzelf komen. Zo is het gebeurd dat ik op vrijwillige basis een bijdrage kon leveren als trainer-coach bij FNV Vrouw voor ZMV Vrouwen. Hierna vroeg FNV Vrouw mij al snel, om als betaald projectleider een van haar projecten vorm te geven. Daarnaast ging ik ook steeds meer als zelfstandig projectleider voor deze en andere organisaties vrouwenemancipatieprojecten uitvoeren.

Hoewel het niet op mijn geplande carrièrepad lag, heb ik in het begin van 2015 de functie aanvaard als programmamanager bij FNV Vrouw en ben ik in deze functie eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie van FNV Vrouw. Dit is een geweldige kans dat ik samen met mijn team en partners graag aanpak, om de sociaal/maatschappelijke en economische positie van vrouwen te helpen verbeteren. 

Je bent de eerste Surinaamse bij FNV Vrouw die eindverantwoordelijk is en dus ook rolmodel voor de Surinaamse gemeenschap, hoe ervaar je dit?

In het dagelijks leven sta ik hier niet bij stil. Persoonlijk vind ik het belangrijk om juist veel te netwerken buiten mijn directe omgeving. Het contact met diverse nationaliteiten in de maatschappij levert inspiratie op, het geeft extra inzichten en het vergroot je persoonlijke ontwikkeling. De synergie en dynamiek die dit oplevert leidt tot veel meer kansen en mogelijkheden. De Surinaamse gemeenschap heeft zoveel mooie aspecten… Ik zou zeggen; "deel dit ook met anderen die niet Surinaams zijn, want je krijgt er veel voor terug."

Verder is het mijn ervaring dat Surinaamse vrouwen goed meekomen in het proces van een volledige arbeidsparticipatie, gemiddeld zelfs beter dan de van huis uit Nederlandse vrouw. Je zou dat opmerkelijk kunnen noemen, maar ik weet niet hoe dat komt. Veel andere etnische vrouwengroepen hebben het een stuk moeilijker.

Misschien komt dat onder meer door de taalbarrière of vanwege grote culturele verschillen.

Surinaamse vrouwen zijn mogelijk beter geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, omdat het Nederlands altijd een voertaal in de Surinaamse gemeenschap is gebleven. Er zijn trouwens genoeg etnische vrouwen hoogopgeleid en met goede banen, maar deze zijn nog onvoldoende zichtbaar.

Ik zie wel dat daar steeds meer verandering in komt. Een voorbeeld is de Stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland. Dit is een initiatief dat bijdraagt aan de zichtbaarheid van haar leden en een platform geeft om te netwerken. Zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer initiatieven waarin ondernemende etnische vrouwen goed in beeld worden gebracht. Dit is belangrijk, want het draagt positief bij aan gelijkwaardigheid en erkenning in de maatschappij en arbeidsmarkt.

Welke ambities en doelstellingen wil je verwezenlijken binnen FNV Vrouw?

Een van mijn doelstellingen is FNV Vrouw nog aantrekkelijker te maken voor haar huidige – wat oudere – en een wat jongere doelgroep. Het lidmaatschap is daarbij noodzakelijk om de waardevolle activiteiten te kunnen bekostigen en de kwaliteit te borgen. Vrouwen krijgen daar veel voor terug. We geven hen een stem in de politiek en maatschappij, we bieden vakkennis maar ondersteunen hen ook in vraagstukken rondom de zorg, welzijn en zelfs kinderopvang. Solidair zijn met elkaar is heel belangrijk, zeker in deze economisch onvoorspelbare tijden.

We zijn tevens bezig met het oprichten van een netwerk voor jonge vrouwen. In de voorbereiding zijn 5 jonge dames bereid gevonden om dit tot stand te brengen en we verwachten dat dit eind van het jaar vorm krijgt. Het is een mooi plan met een gevarieerd aanbod voor jonge vrouwen en ik heb veel vertrouwen in hun uitvoering hiervan. Het zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen onze organisatie en sluit aan op de behoefte in de markt.

Wat is jouw mening over flexibilisering van de arbeidsmarkt en gelijke beloning voor vrouwen? 

Flexibilisering in arbeid is helemaal van deze tijd, het is typisch iets dat met name de jongere generatie als vanzelfsprekend beschouwd. Het is voor iedereen, jong en ouder, verstandig om te blijven ontwikkelen. Doe dit met educatie, en bedenk goed wat je wilt bereiken waar je over een paar jaar wilt werken en anticipeer daarop. Je moet interessant blijven voor de werkgever, maar dat geldt ook andersom.

Het zijn nogal dynamische tijden op de arbeidsmarkt en gelijke beloning voor vrouwen is ook een punt van aandacht. Vrouwen willen allereerst een leuke baan. Op de tweede plaats komt het inkomen aan bod. Vrouwen kunnen of willen hier liever niet over onderhandelen. Enerzijds kiezen vrouwen van nature al voor minder stress en anderzijds speelt het verzorgende karakter een belangrijke rol. Dit gaat heel diep in het wezen van de meeste vrouwen. Rationeel gezien verliezen vrouwen veel tijd met opvoeden en verzorgen. Probeer daarin altijd en zoveel als mogelijk de balans te vinden met je levenspartner of andere naasten in jouw privéleven. 

Wat geeft jou inspiratie en wat kunnen we voor de komende tijd nog meer van je verwachten?

Een initiatief dat ik heel inspirerend vind is bijvoorbeeld het Project Vooruit in Amsterdam Nieuw- West. Studenten komen in aanmerking voor gratis kamers in de woningen met een toekomstige sloopbestemming. De wederprestatie is dat zij wekelijks 10 uur besteden aan lokale sociaal- en maatschappelijke ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Een ander voorbeeld zijn de broedplaatsen in afgeschreven bedrijfspanden waar jongeren hun creativiteit kunnen ontwikkelen en toewerken naar professionalisering. Of mensen die extra eten klaarmaken en dit tegen kostprijs aan buurtgenoten geven ter bevordering van de sociale cohesie. 

Er is binnen FNV Vrouw veel werk te doen. Voor de komende tijd zal ik ook bezig zijn met nieuwe samenwerkingsverbanden en daar waar mogelijk verbindingen leggen tussen vrouwenorganisaties. Ik ben er van overtuigd dat je elkaar kunt versterken en aanvullen door van elkaar te leren. FNV Vrouw bestaat al 67 jaar en ik ben er trots op om hier actief aan te mogen bijdragen!