Jolanda Poots - CFO van ICT dienstverlener Ordina

Jolanda Poots - CFO van ICT dienstverlener Ordina


Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken in onze samenleving. Het bevordert de productiviteit en veiligheid van diensten en goederen, maakt nieuwe medische toepassingen mogelijk en het verbindt mensen met elkaar in een digitale evolutie. Een van de Nederlandse bedrijven die daarin al meer dan 40 jaar acteert is Ordina. Dag van de Vrouwen maakte kennis met Jolanda Poots, bestuurslid en CFO van dit bekende Consulting & ICT bedrijf. Ze is tevens RvC-lid bij de Gasunie en Blokker, en bestuurslid bij ING Trust. Ze heeft de opleiding Economie en Register Controller afgerond bij de Erasmus Universiteit en een opleiding gevolgd bij de business school INSEAD. Ze is getrouwd, liefhebber van filmhuisfilms, danstheater en een goed glas wijn met vrienden.

Beeld: De winnaars van de Ordina Innovation Challenge, Building Intelligence en M-Brace, samen met Jolanda Poots-Bijl (CFO Ordina), en Stépan Breedveld (CEO Ordina).

De maatschappij veranderd en business modellen kantelen, innovatie is cruciaal...Is het daadwerkelijk vernieuwen of verdwijnen?

Dat is zeker het geval, maar eigenlijk niets nieuws. Wat wel nieuw is, is het tempo waarop dit gebeurd. Je ziet grote reuzen verdwijnen en ook gevestigde namen in Nederland, zoals bijvoorbeeld Free Record Shop. Jonge organisaties zoals Uber worden de nieuwe reuzen, omdat deze vergaand inspelen op het gemak en behoefte bij de consument. De gemiddelde leeftijd van Fortune 100 bedrijven is sterk gedaald. Levenscycli worden verkort. Je moet als onderneming snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. De Italiaanse politiek filosoof Machiavelli zei ooit dat ‘alleen organisaties die zich tijdig aanpassen aan veranderende omstandigheden, vrouwe Fortuna aan hun zijde houden’. 

Ordina is mede grondlegger van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland. Zie je dit bij klantaanvragen terugkomen in het zogeheten programma van eisen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons een kernwaarde, ongeacht de marktontwikkelingen. Minder bekend is dat Ordina de medeoprichter en voorzitter is geweest van de voorloper van MVO Nederland. Inmiddels vertegenwoordigt deze

organisatie het grootste bedrijvennetwerk voor mvo in Europa en dat is een mooie ontwikkeling. Ten aanzien van klantaanvragen zien we inderdaad mvo criteria een rol spelen.

We willen continu verbeteren. Bijvoorbeeld  door middel van reductieprogramma’s voor onze eigen co2 footprint. Dit heeft onder meer geleid tot een niveau 5 certificering op de co2 prestatieladder. Dit initiatief is ontwikkeld door ProRail, waarbij niveau 5 het hoogst haalbare is en voordeel biedt in aanbestedingen voor projecten. Ordina is de honderdste onderneming en tevens het eerste ICT bedrijf op dit niveau. Daar zijn we uiteraard trots op.


Ordina heeft momenteel iets meer dan 15% vrouwen in dienst, en dit percentage is gelijk op managementniveau.


Hebben jullie ook vrouwelijke ontwikkelaars van applicaties in dienst?

Ja, we hebben vrouwelijke ontwikkelaars in dienst. De laatste tijd zien we ook het aantal vrouwen dat start in de functie van ontwikkelaar toenemen. We vinden dit echter nog niet genoeg en willen vrouwen nog meer stimuleren, om te kiezen voor een carrière in ict. Dit doen we onder andere door actief deel te nemen aan programma’s van bijvoorbeeld VHTO, die meisjes stimuleren te kiezen voor een baan in ict. Daarnaast hebben we een actief vrouwennetwerk binnen Ordina: Women in ict, waarmee we netwerken en vrouwelijk leiderschap ontwikkelen. Ordina heeft momenteel iets meer dan 15% vrouwen in dienst, en dit percentage is gelijk op managementniveau. 

Kun je innovaties noemen waaraan Ordina heeft bijgedragen en zichtbaar zijn voor de burger?

Vanuit onze organisatie zijn wij voortdurend bezig met het ontwikkelen van innovatieve concepten, die wij zelfstandig of in samenwerking met klanten tot realiteit maken. Een leuk voorbeeld is de door ons ontwikkelde applicatie voor de wielerploeg van Roompot. Tijdens een tour konden ploegleiders realtime informatie ontvangen van de fietsers zoals hartslag, trapfrequentie,  snelheid enzovoort. Deze informatie werd dan gekoppeld aan andere informatie zoals koersverloop en het parcours. Hiermee kon de voortgang van de race strategisch worden bepaald.

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een applicatie voor onderzoek naar een behandelmethode voor anorexia patiënten. Dit doen we in samenwerking met Universiteit Utrecht. Door middel van een virtual reality toepassing, creëren we een soort 3-D Avatar van de patiënt, met als doel het zelfbeeld te beïnvloeden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ons 'Smart Technologies' programma.

Recent kreeg een IT bedrijf een bankvergunning, volgen jullie dit soort ontwikkelingen?

Dat doen we continu. We denken dat het intensief volgen van trends en ontwikkelingen in de markt, gecombineerd met het zelf doen, veel waarde oplevert voor onze organisatie en onze klanten.

Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van blockchain, waarvan de bitcoin de meest bekende toepassing is. In een blockchain database kun je alles dat een financiële waarde vertegenwoordigd opnemen.

Dit wordt gezien als een betrouwbaar netwerk met realtime transactiemogelijkheden, waardoor kosten laag kunnen blijven. Deze ontwikkeling is vernieuwend, maar vraagt ook een goede, uniforme regelgeving en daar gaat veel tijd in zitten. Enkele andere voorbeelden zijn zelflerende systemen, algoritmen, robotica, nieuwe technologische wearables, baanbrekende virtuele technieken, maar ook co-creation initiatieven  waarbij burgerparticipatie wordt gestimuleerd.

Je staat bekend als bestuurder van het type ‘niet lullen, maar poetsen’...heeft Ordina geen traditioneel vergadercultuur?

Je kunt niet zomaar een cultuur bepalen, bovendien vind ik afstemming met elkaar belangrijk. Maar

uiteindelijk ligt de ‘echte wedstrijd’ buiten en moet je extern aan de slag om succesvol te zijn. Daar herken ik mij wel in. Je moet op alle niveaus de handen uit de mouwen steken, om bovengemiddelde prestaties te realiseren.

Wat is je favoriete muziek en hoe is deze voorkeur ontstaan?

Ik heb geen voorkeur voor 1 soort muziek. Ik luister graag naar Van Morrison en bijvoorbeeld Lucius, maar ik luister ook graag naar klassieke muziek. Persoonlijk vind ik het ook erg leuk naar life muziek te luisteren. Het gaat mij in eerste instantie niet om welke muziek dat is, maar dat het gemaakt wordt met passie.

Welke tip zou je ondernemers mee willen geven, om hun cash management op orde te houden?

Zorg in de eerste plaats voor goede contractuele

afspraken. Als je daar 'geld laat liggen' dweil je met de kraan open. Vervolgens moet je de kasstromen het liefst dagelijks, maar zeker wekelijks goed volgen. Vergelijk de cash ontwikkeling en plot dit tegen gerapporteerde winstgevendheid. Bij een grote discrepanties moet je er direct induiken.

Wat kan de grootste uitdaging worden in risicoanalyses geëxtraheerd uit big data?

Elke dag creëren we met elkaar wereldwijd enorme hoeveelheden data. Dit is gestructureerde informatie en merendeels ook ongestructureerde informatie. Deze data worden met grote snelheden verwerkt. Het analyseren van data kan een bedrijf voordeel opleveren. Denk onder andere aan het optimaliseren van interne (productie) processen, het sturen op kosten of het doelgerichter kunnen aanbieden van producten en diensten aan consumenten.

Doordat de data exponentieel groeit en in steeds meer diverse kanalen haar weg vindt, is het ontsluiten van de juiste informatie geen eenvoudige opgave.

Toekomstvoorspelling door het combineren van gegevensstromen die een correlatie met elkaar hebben, gaat een grote rol spelen en is een echte uitdaging.

Adviseert Ordina haar klantrelaties ook in vraagstukken rondom diversiteit?

Dit doen we niet expliciet, maar we proberen wel door ons vrouwennetwerk Women in ICT een bijdrage te leveren aan vrouwelijk leiderschap in de ict wereld. Met dit netwerk organiseren we themabijeenkomsten waar ook partners en klanten aan meedoen. Deze bijeenkomsten worden trouwens druk bezocht, ze zijn nuttig en ook leuk om aan deel te nemen.

Hoeveel investeren jullie in zaken zoals talentontwikkeling van collega's?

Talentontwikkeling wordt niet separaat bijgehouden, want het maakt deel uit van onze normale manier van werken. We hebben een eigen academy en uitgebreide programma’s voor talentontwikkeling op maat. Klanten maken graag gebruik van onze talentpool en er zijn contracten waarin klanten na een bepaalde periode onze ‘young professionals’ een vast dienstverband aan kunnen bieden. Dit jaar hebben we ruim 170 fulltime ‘young professionals’ aangenomen. Strategisch investeren in human capital, sluit aan op ons anticyclisch denken in tijden van laagconjunctuur.

Onze levens worden beheerst door KPI’s, wordt het geen tijd om deze via een snelkoppeling naar de prullenbak te verwijzen?

Het gaat om het vinden van balans in sturing. Wel ben ik van duidelijke targets, waarvan de

verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende eenheid of divisie. Je hebt nu eenmaal bepaalde rendementen nodig om de continuïteit van een onderneming te waarborgen. Het is echter wel zo dat de wereld te complex is om in een setje kpi’s te vangen. Het gaat veel meer om adaptieve vaardigheden en snelheid in de dynamische markt waarin wij werkzaam zijn. Onze inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot een bovengemiddelde prestatie.

Waar ben je het meest trots op en wat zou je nog meer willen halen uit het leven?

Het gegeven dat ik een persoonlijke bijdrage mag leveren, om bedrijven een stukje beter te maken. Dat ik kan samenwerken met een mooi team van goede mensen. En ja, meer halen uit het leven…. Ik ben al op veel vlakken actief en probeer vooral te genieten van wat er nu speelt en van wat er nu allemaal mogelijk is. Laat ik maar niet proberen om nog meer uit het leven te halen, het is al best veel zo en daar ben ik blij mee!