Karin Orsel, CEO - MF Shipping Groep in Farmsum

Karin Orsel, CEO - MF Shipping Groep in Farmsum


We leven sociaal en maatschappelijk gezien in zeer woelige tijden met woeste baren. 'De economie draait door', en dat is maar goed ook! Een van de grote economische pijlers in Nederland is de import, en met name de export. Honderden miljarden gaan hierin om en dat levert miljoenen banen op. Nederland behoort tot de 10 grootste exportlanden ter wereld. De Nederlandse zeescheepvaart speelt daarin een zeer belangrijke rol. Vooral de wederuitvoer van grondstoffen naar omringende landen is omvangrijk. MF Shipping Group is een van de scheepsmanagers die dat in brede banen leidt. We gingen in dialoog met Karin Orsel, CEO van deze organisatie van Hollandse bodem en gevestigd in het hoge Noorden. U weet wel; "waar ze zeggen wat ze doen, en doen wat ze zeggen". Karin Orsel heeft een Honorary Degree Massachusetts Maritime Academy (2017), is 'Winner of the Female Entrepreneur prize' (2009), ontving de 'Industry Leader Award Tanker Shipping & Trade' (2019) en de 'Seatrade Diversity & Equality 2021 Award'. Naast haar werk als CEO heeft ze tevens functies bij de volgende organisaties: Vice Chair van the European Community Shipowners Association (ECSA), Board member of the Dutch Shipowner Association (KVNR), Board member International Chamber of Shipping (ICS), ExCo member of Intertanko, Board member of BIMCO, Trustee International Seafarers Welfare Assistance Network (ISWAN), Board member Genco Shipping & Trading Ltd, Ambassador and Past President of Women's International Shipping & Trading Association (WISTA).

Hoe is MF Shipping Group op je pad gekomen en wat kun je vertellen over de beheerde vloot?

Het is bijna 30 jaar geleden dat ik een sprong in het diepe waagde, en ik ben achteraf gezien blij dat ik goed kon zwemmen! Op dat moment was ik 23 jaar oud en werkte al een aantal jaren in de financiële administratie van de scheepvaartindustrie.

Het was een tijd vol uitdagingen, mijn vader was net overleden en ik had een huis gekocht. Het idee om mijn eigen bedrijf te starten was verre van mijn gedachten. Maar het lot bracht een onverwachte kans op mijn pad; de mogelijkheid om het failliete bedrijf waar ik werkte over te nemen. Ik had toen het geluk de juiste mensen om me heen te hebben voor advies, waaronder een uitstekende fiscaal adviseur. Na wikken en wegen besloot ik samen met twee compagnons de uitdaging aan te gaan. We namen het bedrijf over en begonnen aan een enerverende reis.

Onze reis ging van start met een bescheiden vloot van 6 schepen. We hadden 50 bemanningsleden aan boord en 3 medewerkers op kantoor. Plotseling bevond ik me in de rol van directeur, waarbij ik leiding moest geven aan mensen die ouder waren dan ik en veel meer ervaring hadden.

Dat zal geen eenvoudige taak zijn geweest. Hoe heb je dit volbracht en waar staan jullie nu?

Het was zeker geen eenvoudige taak, maar ik slaagde erin het vertrouwen te verdienen van zowel mijn medewerkers als onze klanten door transparant en authentiek te blijven; Noord-Nederlandse nuchterheid, waarbij ik zei wat ik deed, en deed wat ik zei.

Vandaag de dag beheert MF Shipping Group een vloot van 55 schepen met ongeveer 1.250 bemanningsleden. Op ons kantoor hebben we 75 medewerkers in het Groningse Farmsum. Dit is vlakbij Delfzijl.

Als wereldwijde scheepsmanager hebben we een gevarieerde vloot van product- en chemicaliëntankers, variërend van 3.000 tot 18.000 DWT, multipurpose schepen, zelflossers, cementcarriers, een Roll-on-Roll-offschip en een RoPax, Dat laatste is een schip voor voertuigen en passagiers. We worden beschouwd als een toonaangevend scheepvaartmaatschappij in het tankersegment.

Wat maakt jullie onderscheidend als het gaat om andere organisaties in de zeescheepvaart?

Bij MF Shipping Group staat de veiligheid en het welzijn van onze mensen altijd op de eerste plaats. We hechten enorm veel waarde aan 'Veiligheid' en 'Familie'. Het waarborgen van de veiligheid van bemanning, schepen en lading is van vitaal belang. We doen letterlijk onze uiterste best om ongelukken, milieurampen en verlies van mensenlevens te voorkomen.

Veiligheid zal inderdaad een hele belangrijke factor zijn in de uitvoering van werkzaamheden...

Bij MF Shipping Group staat veiligheid in alle facetten voorop en is op verschillende manieren geregeld. Tijdens de bouw van schepen wordt al rekening gehouden met veiligheidsaspecten.

Onze medewerkers worden hoogwaardig opgeleid en voortdurend getraind om verantwoord om te gaan met machines, materialen, gevaarlijke stoffen en het goed gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Aan boord van onze schepen vinden regelmatig safety meetings en fysieke oefeningen plaats, met als doel het streven naar nul incidenten. Mocht er onverhoopt zich toch een incident voordoen, dan proberen we hiervan zoveel mogelijk te leren ter voorkoming van herhaling. Dit doen we door middel van het delen van de "Lessons to Learn" met alle schepen en medewerkers.

We voeren zowel interne als externe audits uit, waarbij we externe partijen betrekken om onafhankelijk toezicht te waarborgen, zodat we niet alleen op ons eigen oordeel vertrouwen. Ook zijn we zeer alert op nieuwe wetgeving en belangrijke voorvallen die zich wereldwijd voordoen. Door middel van deelname aan diverse werkgroepen en nationale en internationale overlegorganen, proberen we mee te denken en vooruit te lopen op huidige en toekomstige uitdagingen.

En het 'familiegevoel' wat je aangeeft, waaruit blijkt dat jullie daarin zo onderscheidend zijn?

'Familie' staat bij ons voor goed samenwerken en voor elkaar zorgen op alle niveaus. Dus zowel aan boord, op kantoor en met onze partners en klanten. Daarbij zijn de communicatielijnen kort en ben ik ook gemakkelijk bereikbaar voor onze medewerkers en opdrachtgevers.

We hebben een unieke bedrijfscultuur opgebouwd, dit is mede dankzij de langdurige samenwerking met loyale klanten tot stand gekomen. Het is een cultuur waarin we elkaar echt kennen en goed weten te vinden met een scherp oog voor de medemens.

Daarnaast draagt het 'familiegevoel' bij aan sterke en langdurige relaties met scheepseigenaren, waarvan een aantal ook familiebedrijven zijn. In goede en slechtere tijden kunnen we samen strategieën bepalen en uitvoeren, omdat we elkaar door en door kennen en vertrouwen. We weten wat we aan elkaar hebben en zijn in staat om snel en effectief te handelen. Dit vertrouwen vormt de basis voor langdurige partnerschappen en biedt stabiliteit en veerkracht in een dynamische maritieme industrie.

We zijn ook echt betrokken bij onze medewerkers met hun gemeenschap. Zo hebben we bijvoorbeeld een 'Seafarers Fund' opgericht, indertijd om de families van onze Filipijnse bemanningsleden te ondersteunen na de verwoestende tsunami op de Filipijnen.

Het leven aan boord is zeker niet altijd even makkelijk. Daarom zorgen we ervoor dat onze bemanning de hulp en mentale ondersteuning krijgt die ze nodig hebben.

Zo hebben we een Crew-SOS opgezet. Dit is een gratis telefonische hulplijn waar zeevarenden in hun eigen taal met iemand kunnen praten op het moment dat dit nodig is. Een ander voorbeeld is dat we samen met partners en conculega's vliegtuigen hebben gecharterd om zeevarenden naar huis te krijgen tijdens de coronapandemie. We hebben ons ook sterk gemaakt voor het feit dat niet alleen de Nederlanders, maar alle bemanningsleden gevaccineerd konden worden. In het begin van de pandemie was dit niet vanzelfsprekend  door een gebrek aan vaccinaties. Ook dan staan en gaan we voor één team, één familie aan boord.

Helaas is er wereldwijd geen zekerheid dat bemanning in deze sector goed behandeld wordt. Wat wij doen bij MF Shipping Group wordt internationaal erkend. Mede daardoor ben ik als voorzitter het 'gezicht' van ISWAN geworden. Dit is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het welzijn van zeevarenden.

Het familiegevoel is een belangrijke kernwaarde van jullie, hoe zit het eigenlijk met teambuilding?

Binnen MF Shipping hechten we veel waarde aan teambuilding en voorzieningen voor ontspanning aan boord van onze schepen. Zo hebben we bijvoorbeeld georganiseerde 'company days' waarbij zeevarenden, kantoormedewerkers en klanten samen komen voor sociale interactie. Een voorbeeld hiervan is dat we de bemanning van een schip budget geven om naar eigen inzicht te besteden aan sociale activiteiten. Denk onder meer aan karaoke- of filmavonden, sportactiviteiten of een BBQ. Dit versterkt het teamverband waarmee een positieve sfeer aan boord wordt gecreëerd.

Daarnaast erkennen we de prestaties van onze bemanning. Bij een succesvolle audit, sturen we een grote taart naar het schip om deze mijlpaal te vieren en onze waardering te tonen. Ook dat versterkt het

familiegevoel. Het zijn de kleine details die voor MF Shipping van positieve invloed zijn, om zeevarenden aan te trekken en te behouden. Ze weten dat ze bij ons deel uitmaken van een hecht team en kunnen rekenen op ondersteuning in een veilige werkomgeving. We doen er alles aan om de medewerkers gemotiveerd, goed opgeleid en gecertificeerd te houden.

We hechten trouwens ook belang aan sociale veiligheid, zoals het voorkomen van discriminatie, pesten of intimidatie aan boord van schepen. Organisaties zoals ISWAN zijn hier eveneens actief mee bezig. Op onze schepen bespreken we de kernwaarden en sociale veiligheid via verschillende kanalen, zoals tijdens onze company dagen en in ons personeelsblad. Daarnaast hebben we een Crew Health & Welfare Specialist die onze schepen bezoekt om het welzijn en de geestelijke gezondheid van zeevarenden te bevorderen. Deze staat klaar om medewerkers te ondersteunen bij problemen in de breedste zin van het woord. Ook zijn er anonieme mogelijkheden om misstanden in dit kader te melden. Sociale veiligheid versterkt het familiegevoel en draagt eveneens bij aan het versterken van teambuilding.

Het zijn economisch gezien nogal dynamische tijden. Hoe blijf je als scheepsmanager goed op koers voor jullie klanten en medewerkers?

Het is van essentieel belang dat we als scheepsmanager snel en flexibel kunnen handelen. Onze kernactiviteit is het voortdurend anticiperen op ontwikkelingen. Zowel binnen de (internationale) wet- en regelgeving als het monitoren van trends in de scheepvaartindustrie.

We maken deel uit van een scheepvaartsector die wereldwijd heel dynamisch is en vele spelers kent met uiteenlopende belangen. Het is een sector met grote investeringen, smalle marges en variërende wet- en regelgeving in verschillende landen. Als daarbinnen onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden, denk onder meer aan oorlogen en de coronapandemie, dan is het niet eenvoudig om belangrijke wijzigingen snel door te voeren. Temeer dit soort onvoorziene gebeurtenissen een zware tol eisen van onze klanten.

Als scheepsmanager streven we voortdurend naar het verbeteren van de efficiëntie in ons vakgebied. Denk onder meer aan het optimaliseren van processen en het gebruik van technologische innovaties en data. En daarnaast werken we toe naar een gezond evenwicht tussen winstgevendheid, efficiency en het welzijn van onze bemanning. Dit hebben we ons tot doel gesteld met de overtuiging dat dit essentieel is voor een succesvolle en duurzame bedrijfsvoering.

Riskmanagement is weliswaar essentieel voor de bedrijfsvoering, maar het kan er ook voor zorgen dat kansen blijven liggen. Hoe kijk jij hiernaar?

Risicomanagement is essentieel bij het nemen van beslissingen met aanzienlijke financiële gevolgen. We moedigen het nemen van kansen aan, maar wel op een bewuste en gecontroleerde manier.

Als scheepsmanagers werken we proactief samen met onze partners, de scheepseigenaren. We doen dat op het gebied van technologische innovatie en financiële en operationele aspecten. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar kortere looptijden voor investeringen en afschrijvingen van de vloot. Dit kan namelijk enerzijds helpen om te profiteren van de nieuwste technologieën, en anderzijds daarmee kansen te vergroten in de markt.

Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals de financiële positie van de eigenaar, het aantal en type schepen, de leeftijd van de schepen, contractafspraken met de charteraar en de algemene marktsituatie. Het is een complexe afweging om de risico's te beoordelen ten aanzien van de mogelijke voordelen. Het moet namelijk duidelijk zijn dat de financiële positie en het risicoprofiel van het bedrijf sterk genoeg zijn om dergelijke investeringen te ondersteunen. We adviseren onze klanten altijd op basis van hun specifieke situatie.

Zo vereist bijvoorbeeld de overgang naar duurzame scheepvaart niet alleen gezonde investeringen en een vooruitziende aanpak van betrokken scheepseigenaren. Het benadrukt ook het belang van investeringen in samenwerking en coördinatie in de gehele keten. Een voorbeeld is het overschakelen op schone brandstoffen. In dat geval moeten complexe scheepsmotoren worden aangepast, waarbij de scheepvaart afhankelijk is van een beperkt aantal leveranciers. Het is dan ook nodig om duizenden bemanningsleden op te leiden, zodat zij veilig met deze brandstoffen kunnen varen. En dan moeten de brandstoffen ook nog eens beschikbaar zijn in de meeste, zo niet alle havens. Het is een complexe uitdaging die vraagt om een sterke samenwerking en coördinatie tussen verschillende belanghebbenden in de scheepvaartindustrie.

Data- en processen worden steeds complexer. Waarin ligt de meerwaarde; dashboards met KPI's of fysiek overleg met proces- en lijnmanagers?

Het gaat hand in hand, het ene versterkt het andere.

Door gebruik te maken van data-analyse en dashboards kunnen we bijvoorbeeld inzicht krijgen in de CO2-uitstoot, met factoren zoals weersomstandigheden en lading als belangrijke variabelen die onze prestaties kunnen beïnvloeden. Dit stelt ons in staat om specifieke maatregelen te nemen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Anderzijds speelt het fysiek overleg met proces- en lijnmanagers een belangrijke rol bij het implementeren, monitoren en creëren van bewustzijn over het belang van data, certificaten, en andere relevante aspecten in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Door deze interactie kunnen we de inzichten die we uit de data verkrijgen, effectief vertalen naar concrete acties en bewustwording binnen het team. Het gaat niet alleen om het verzamelen van gegevens, maar ook om het begrijpen van de impact ervan en het nemen van gerichte stappen om verbeteringen door te voeren.

Hoe is het gesteld met de internationale wet- en regelgeving in de zeescheepvaart?

Op mondiaal niveau is de regelgeving en aanpak van de zeescheepvaart nog niet uniform met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid. Verscheidene landen en internationale organisaties hebben zo hun eigen benaderingen en maatregelen om de emissies in de scheepvaartsector te verminderen. Toch groeit het bewustzijn wereldwijd als het gaat om de urgentie van klimaatverandering en de noodzaak van duurzaamheid.

Steeds meer landen en regionale blokken, zoals de EU, voeren strengere regelgeving in en nemen maatregelen om de emissies van de scheepvaart te verminderen.

Internationale samenwerking en overeenstemming is essentieel om een gelijk speelveld te creëren. Alleen dan kunnen de inspanningen van landen en betrokken organisaties elkaar versterken in het bereiken van duurzame scheepvaart op wereldwijde schaal.

De 'International Maritime Organization' (IMO) is de belangrijkste internationale organisatie voor het reguleren van de scheepvaart. Ze speelt een centrale rol bij het ontwikkelen van internationale normen en regelgeving voor onze sector. Zo heeft dit initiatief bijvoorbeeld het 'Ballastwaterverdrag' en de IMO '2020-regelgeving' voor de vermindering van zwaveluitstoot geïmplementeerd. Op 7 juli dit jaar heeft de organisatie een historisch klimaatakkoord voor de zeevaart bereikt, namelijk: netto nul uitstoot in of rond 2050. De 175

lidstaten van de IMO hebben daartoe besloten en dat is een absolute mijlpaal!

Zijn jullie ook actief bezig met innovaties op het gebied van duurzaamheid?

De maritieme sector draagt ongeveer 3% bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit benadrukt de noodzaak om een ingrijpende verandering naar duurzaamheid te maken en waar mogelijk circulair te zijn.

Bij MF Shipping Group staat duurzaamheid echt als een prioriteit op de agenda, en dat geldt eveneens voor de maritieme industrie als geheel. We werken al geruime tijd aan het verkennen van verschillende schonere brandstofmogelijkheden. Zo hebben we bijvoorbeeld in samenwerking met scheepseigenaar Erik Thun AB, meerdere cementcarriers gebouwd die wereldwijd kunnen varen op LNG. Dit was al in 2017 gerealiseerd. LNG krijgt steeds meer aandacht in de media als optie voor schonere brandstof.

Daarbij spreiden we in overleg met de eigenaren de risico's en investeren we naast de LNG-schepen ook in een start-up die batterijpakketten ontwikkelt. Zo kun je als scheepseigenaar er voor kiezen om elektrisch of hybride te varen en heb je meer grip op kwaliteit en beschikbaarheid van deze pakketten voor de schepen.

Bij de transitie naar duurzaamheid is het ook belangrijk om naar het volledige proces te kijken en rekening te houden met de zogeheten "Well-to-Wake"-uitstoot. Dit omvat het gehele proces van de brandstofproductie en -levering. Dat is dus vanaf de bron, het transport, de raffinage tot het gebruik aan boord van schepen, en de emissies die daarbij vrijkomen.

Het is essentieel om te begrijpen hoe verschillende aspecten van het proces de totale uitstoot beïnvloeden. Deze percentages kunnen een ander beeld laten zien dan bijvoorbeeld "Tank-to-Wake", waar het alleen de uitstoot van schepen betreft.

En hoe gaan jullie om met circulariteit. Is dat een actueel onderwerp in de zeescheepvaart?

Op het gebied van circulariteit is er al het een en ander geregeld via de wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met verpakkingsmaterialen of gebruikte trossen die worden teruggestuurd naar de leveranciers voor hergebruik. Maar de ontwikkeling van circulaire oplossingen als geheel in de scheepvaartsector, dat is nog in de beginfase. We nemen daarom actief deel aan samenwerkingsverbanden en andere initiatieven voor het uitwisselen van kennis, én om de ontwikkeling van circulaire oplossingen te versnellen.

We hebben bijvoorbeeld recent een zwaar beschadigd schip laten repareren en daarbij alvast de mogelijkheid gecreëerd voor het plaatsen van een batterijpakket om hybride te kunnen varen. Ook dat is circulair handelen.

We beschouwen duurzaamheid en circulair omgaan met materialen als een investering in een betere wereld en we moedigen scheepseigenaren ook aan om in deze aspecten te investeren. Maar uiteindelijk is het aan hen om te beslissen of ze dat ook daadwerkelijk willen doen.

Het is echter wel belangrijk om te erkennen dat elke keuze die we maken, zowel voordelen als nadelen met zich meebrengt. Bij sommige gemaakte keuzes wordt dat pas later duidelijk.

Over samenwerking gesproken, je bent lid van het bestuur bij de KVNR en ook Vicepresident bij de ECSA. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is vertegenwoordiger van de in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. De KVNR richt zich op politiek, overheid, maritiem cluster en samenleving. Het doel van de belangenbehartiging is dat reders in de zeevaart wereldwijd concurrerend kunnen ondernemen. Denk hierbij aan schepen die schoon en goed onderhouden zijn, en die veilig varen met bekwame bemanning aan boord.

De zeevaart heeft een sterk internationaal karakter, en daarom is de KVNR ook aangesloten bij de Europese koepelorganisatie voor scheepseigenaren (ECSA). Als

Vicepresident van ECSA draag ik bij aan het behartigen van de belangen van Europese scheepseigenaren op Europees en internationaal niveau. De ECSA fungeert als een platform voor samenwerking en dialoog tussen scheepvaartverenigingen, beleidsmakers en andere belanghebbenden in de maritieme sector.

Door middel van lobbywerk, onderhandelingen en het delen van expertise, werkt ECSA aan het bevorderen van een gunstig maritiem beleid, het aanpakken van sectorgerelateerde uitdagingen en het stimuleren van duurzame groei en ontwikkeling van de Europese scheepvaartindustrie.

Bedrijven voeren steeds meer beleid op diversiteit en inclusie. Hoe is dat in jullie sector geregeld?

Het vraagstuk van diversiteit en inclusie is belangrijk in de maritieme sector. Het onderwerp staat hoog op de agenda. Er is weliswaar enige vooruitgang geboekt, maar de maritieme sector blijft over het algemeen nog gedomineerd worden door mannen. We zien echter wel dat er tegenwoordig meer vrouwen werkzaam zijn op bijvoorbeeld cruiseschepen en aanverwante kantoren.


"Denk bijvoorbeeld ook aan vrouwen met functies die traditioneel als 'mannelijk' worden beschouwd, zoals technisch superintendent en vice versa"


Voor ons betekent het woord diversiteit meer dan alleen genderdiversiteit. Bij MF Shipping Group hebben we mensen van 21 nationaliteiten aan boord en 11 nationaliteiten op kantoor. We streven naar diversiteit en inclusie op meerdere niveaus. Denk bijvoorbeeld ook aan vrouwen met functies die traditioneel als 'mannelijk' worden beschouwd, zoals technisch superintendent en vice versa.

Het is belangrijk om te benadrukken dat streven naar diversiteit en inclusie voor mij niet betekent dat we vrouwen of andere groepen actief bevoordelen of voorrang geven bij werving en selectie. Het is ons doel om gelijke kansen te bieden aan alle kandidaten, en ons HR-team heeft daarbij ook de taak om een diverse pool van getalenteerde professionals aan te trekken.

We werken eraan om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin mensen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of andere kenmerken, zich gewaardeerd voelen en volledig kunnen deelnemen.

Tijdens bedrijfsbijeenkomsten bieden we ruimte om openlijk te praten over onbewuste vooroordelen, en ook om begrip te kweken voor elkaars achtergronden, want bewustwording is een belangrijke eerste stap. Zo doen we tevens een 'happinez-onderzoek' aan boord dat elk kwartaal wordt uitgevoerd. Daarmee kunnen we van elkaar leren, beter begrijpen wat we nodig hebben, én hoe we de werkomgeving daarmee kunnen verbeteren.

Eet iedereen aan boord wat de pot schaft, of wordt er wel rekening gehouden met de voorkeuren?

Aan boord van schepen wordt over het algemeen rekening gehouden met de diverse voorkeuren van de verschillende nationaliteiten aan boord. Schepen zijn uitgerust met basisvoorzieningen om drie maanden lang aan boord te kunnen verblijven. Daarnaast zorgen de kapitein en de kok ervoor dat er diversiteit is in het menu en kopen ze zelf de verse producten in.

Zo kan er bijvoorbeeld halal-vlees worden geregeld voor bemanningsleden met een moslimachtergrond, zodat ze kunnen voldoen aan hun religieuze voorschriften.

Het is echter ook belangrijk om op te merken, dat het hebben van goede ingrediënten niet per definitie betekent dat het eten goed of lekker is. Daarom krijgen onze koks tevens een opleiding, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de culinaire verschillen tussen landen. Op basis van de samenstelling van de bemanning kunnen ze gevarieerde maaltijden bereiden die aansluiten bij de smaakvoorkeuren van de crew.

Hoe kijk je als CEO van MF Shipping naar het belang van gelijkwaardigheid in de organisatie?

Als CEO beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle medewerkers zich kunnen aansluiten en kunnen bijdragen aan onze organisatie. Dit omvat onder meer het realiseren van inclusieve beleidsmaatregelen, het bevorderen van gelijke kansen, salarissen, het creëren van een cultuur van respect, én het bieden van ondersteunende programma's zoals mentorship en training. Ik vind het heel belangrijk om barrières weg te nemen als die er zijn. En ik wil er ook voor zorgen dat iedereen een gelijke toegang heeft tot kansen en carrièreontwikkeling in de maritieme sector.

Is dat ook de reden dat je betrokken bent in het doel om meer vrouwen in de zeescheepvaart te laten werken en op basis van gelijkwaardigheid?

Wereldwijd speelt het vraagstuk over de positie van de vrouw in alle sectoren. Er is een positieve beweging gaande. Maar dat vrouwen actief mee mogen doen onder gelijke voorwaarden, dat is helaas nog niet overal geaccepteerd. Daarmee is het voor mij een onderwerp om blijvend aandacht voor te vragen.

Persoonlijk heb ik nooit ervaren dat mijn vrouw-zijn een obstakel vormde in de maritieme wereld. Ik kan mij enkel twee situaties herinneren waarin ik aanvankelijk werd genegeerd ten gunste van mijn mannelijke collega. Maar hoe er van buitenaf naar mijn positie wordt gekeken, dat heeft me wel geïnspireerd om actief betrokken te zijn. Daarom sta ik achter initiatieven die streven naar gelijke kansen en gendergelijkheid in de maritieme sector.

Ik kan een stem zijn en andere vrouwen aanmoedigen om hun stem te laten horen en vol vertrouwen deel te nemen aan deze dynamische branche.

Wat maakt het werk in de zeescheepvaart voor jou  aantrekkelijk? Heb je ook weleens meegevaren?

Jazeker, ik heb het voorrecht gehad om mee te varen op kortere routes, en om jaarlijks verschillende schepen te bezoeken als onderdeel van mijn "senior management visits". Mijn werk en betrokkenheid bij internationale netwerken hebben mijn leven als mens verrijkt. Ik heb ontzettend veel geleerd, de mogelijkheid gekregen om veel te reizen, en mensen van over de hele wereld te ontmoeten. Het heeft mijn perspectief zeer verbreed.

Tijdens mijn reizen heb ik waardevolle vriendschappen gesloten met mensen van verschillende achtergronden en culturen. Sommigen van hen zijn nu vrienden voor het leven. Met anderen kan ik sparren en mijn denkbeelden verbreden. Het delen van ervaringen en ideeën met mensen uit de maritieme wereld heeft mijn horizon verbreed en mij nieuwe inzichten gegeven.

Wat de maritieme wereld voor mij zo boeiend maakt, is de constante dynamiek. Geen enkele dag is hetzelfde en er zijn altijd nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. Dit houdt mij gemotiveerd en geïnteresseerd. Ik blijf na al die jaren nog steeds gefascineerd door de diversiteit en complexiteit van de sector.

Wat wil je meegeven aan jong talent dat overweegt om in de zeescheepvaart te gaan werken?

Allereerst wil ik benadrukken dat de scheepvaartsector wereldwijd te maken heeft met een imagoprobleem. Negatieve voorbeelden krijgen vaak veel aandacht in de media, terwijl de positieve aspecten van onze sector onderbelicht blijven. Het is daarom belangrijk dat we ook het bredere publiek bewust maken van de mooie en goede kanten van onze sector. Wist je bijvoorbeeld dat de scheepvaartsector verantwoordelijk is voor ongeveer 90% van al het wereldwijde goederentransport?

Dit illustreert de cruciale rol die de sector speelt bij het faciliteren van de internationale handel en tevens het verbinden van mensen over de hele wereld. Kijk om je heen; voor vrijwel alles wat je gebruikt is waarschijnlijk een schip nodig geweest. De scheepvaartsector is fascinerend en bevindt zich in een uitdagende transitie. Als jong talent kun jij het verschil maken en zijn er talloze carrièremogelijkheden.

Mijn advies aan jong talent is de kans te grijpen om kennis te maken met een wereld die wellicht niet direct voor de hand ligt. Lees erover, volg zeevarenden op socials, bezoek open dagen van maritieme partners en ga in gesprek om de vele mogelijkheden te verkennen. Ik weet zeker dat je dan de passie ervaart die collega's in de kleine- en grote vaart hebben.

In de maritieme sector liggen er vraagstukken waarbij jij als individu van betekenis kunt zijn. Je werkt in een dynamisch internationale context. Je reist, ontmoet nieuwe mensen en verruimt je horizon, waardoor je als persoon groeit. Je loopbaan wordt een avontuurlijke reis met uitdagingen en bijzondere ervaringen.

Hoe zie jij MF Shipping Group over 5 tot 10 jaar?

Over 5 tot 10 jaar zijn we enorm trots op onze gezonde, diverse en duurzame vloot van 60 tot 70 schepen. Een vloot die continuïteit biedt met een gezonde toekomst voor onze medewerkers en hun families. Dat is voor mij het allerbelangrijkste! We streven ernaar om sterke en duurzame samenwerkingen aan te gaan. Dit gaat verder dan de standaard relatie van klant-dienstverlener. We hebben de eerste stappen al gezet, en blijven bouwen en uitbreiden. Ik geloof namelijk sterk in het principe van vooruitgang, en dat stilstand gelijk staat aan achteruitgang. Niet voor niets is het credo van MF Shipping Group: Moving Forward.

En misschien is er te zijner tijd binnen het bedrijf een andere rol voor mij weggelegd. Wie zal het zeggen, het blijft een mooi avontuur!