VVAO: Al 100 jaar een inspirerend netwerk

In 2018 vierde de VVAO haar honderdjarig bestaan. Het doel van de VVAO is hetzelfde als honderd jaar geleden, namelijk kennis delen en netwerken. Vrouwen komen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, inspireren en ondersteunen. En de VVAO draagt bij aan empowerment en (economische) positieverbetering van vrouwen.

> Landelijk netwerk: De VVAO is hét landelijke netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. Jeanne Martens, voorzitter van de VVAO, licht toe: ’De VVAO zet zich in voor alle vrouwen in Nederland én daarbuiten. Dit doen we onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten,  en het ontwikkelen en delen van kennis. Dit kan bijvoorbeeld een interessante lezing zijn over de positie van de vrouw, maar ook een lunch voor zzp-ers of een loopbaan-bijeenkomst.  Ook leveren we een belangrijke bijdrage aan menings- en beleidsvorming door het schrijven en publiceren van artikelen’.

> Internationaal: De VVAO is tevens internationaal actief en ondersteunt verschillende fondsen. ‘Het MATellegen-fonds (st. dr. Marie Anne Tellegen) bevordert de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs in binnen- en buitenland. Ook dragen we gedurende een aantal jaren bij aan Safe Spaces, die het onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen in Nairobi mogelijk maakt’.

> Altijd in de buurt: Binnen de VVAO vinden gelijkgestemde vrouwen een netwerk om elkaar te onmoeten, kennis te delen en vriendschappen in alle leeftijdscategorieën op te bouwen. De VVAO heeft 32 afdelingen door het hele land, dus er is er altijd wel eentje in de buurt. Alle VVAO leden zijn aangesloten bij een afdeling in hun directe omgeving of een andere afdeling naar keuze. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.European Women in Mathematics: Netherlands ⇒ female power

European Women in Mathematics – The Netherlands (EWM-NL) is a platform for all female professional mathematicians working in the Netherlands. It forms the Dutch branch of EWM. Established in 2013, EWM-NL has as its mission: to forge connections between all female mathematicians in the Netherlands; to support female mathematicians in their careers; to encourage women to study mathematics; to increase the visibility of female mathematicians; to provide information about women in mathematics; to cooperate with organisations with similar goals; to provide a meeting place for people supporting this mission. The association organises activities aimed at its mission for women in mathematics. It facilitates a mentor network for female professional mathematicians, it also provides career-support grants, it participates in the organisation and schedule of the national mathematics congress, and it organises two events per year aimed at bringing gender diversity and policy for it at the forefront of Dutch academia. In addition, EWM-NL maintains contact with all national associations of women in academia and facilitate the exchange of best practices.Feniks tilburg: vrouwen in focus op emancipatie door participatie

Feniks is het Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg en heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijke positie van alle vrouwen: van jong tot oud, met verschillende achtergronden en leefstijlen. Wekelijks nemen 120 vrouwen deel aan onze activiteiten en cursussen. En Feniks doet meer. Zo bieden wij vrouwen ook verschillende (bewustwordings)trajecten, waarbij groepstrainingen en individuele begeleiding hand in hand gaan. Doelstelling is steeds om de cirkel van afhankelijkheid, slachtofferschap en isolement te doorbreken en deelname te stimuleren. Feniks is ook hét kenniscentrum op het gebied van emancipatie, gender en diversiteit in de gemeente Tilburg en de regio. Vanuit haar expertise is Feniks een belangrijke partner en inspirator in de Tilburgse participatie- en emancipatiestructuur. Zowel concreet uitvoerend als op beleid. En juist in deze tijd, waarin de kloof tussen diegene die zich aan de ‘goede’ kant van de streep bevinden en diegene die aan de ‘slechte’ kant staan, blijft emancipatie van vrouwen om aandacht vragen.Vrouwen van Nu: afdeling Noord-Brabant

Vrouwen van Nu afdeling Noord-Brabant is onderdeel van de grootste vrouwenorganisatie in Nederland. Een actieve vereniging met hart voor de samenleving. Waar we leven praten we mee, zowel op plaatselijk, provinciaal als landelijk niveau. ‘Ontmoeten’ staat centraal, net als aandacht voor elkaar.v.c.e. myst: sociaal, ambitieus en toekomstgericht

MyST: sociaal, ambitieus en toekomstgericht 

V.C.E. ‘MyST’ is opgericht in november 2013. Het is een vereniging voor vrouwen die Scheikundige Technologie studeren of hebben gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. De vereniging telt nu meer dan twintig leden. Op het moment zijn er veel bachelorstudenten lid, maar er zijn ook zeker masterstudenten en promovendi lid. Binnen de faculteit heeft de vereniging een eigen kamer waar iedere week een lunch is, maar waar ook wel eens een borrel gehouden wordt. Belangrijk is dat iedereen geïnteresseerd is in wat de toekomst ons te bieden heeft, daarom bezoeken we graag verschillende bedrijven die affiniteit hebben met scheikunde. Ook kunnen bedrijven langs komen voor bijvoorbeeld een lunchlezing. Daarnaast plannen we veel sociale activiteiten.VOV: Eerste Women Business Centrum van start in Tilburg

Innovatie is anders denken en zoeken naar nieuwe oplossingen. Het eerste Women Business Center Brabant is een feit! WBC is een andere manier van denken en kijken naar kansen op economische zelfstandigheid, op zoek naar oplossingen voor vrouwelijk ondernemerschap en samenwerken. Aan een grote ontmoetingstafel schuiven elke ochtend deskundigen uit het netwerk aan zodat op een laagdrempelige manier kennis kan worden gedeeld en ondernemende vrouwen op weg kunnen worden geholpen. Daarnaast zijn er sfeervolle werk en ontmoetingsplekken, is er maandelijks een ondernemersspreekuur met ondernemerscafé. Eind februari was  hiervan de eerste editie met Annemarie van Gaal als gastspreker. Het WBCBrabant is een initiatief van Stichting VOV Nederland en opent met een kleurrijke expositie van twee vrouwelijke kunstenaars Grace van den Dobbelsteen en Gerna Scheepens.  De activiteiten agenda met tal van workshops en cursussen kan men inzien op de website.KVG Goirle: netwerk van en voor vrouwen

KVG Goirle is een netwerk van en voor vrouwen en telt meer dan 600 leden. Het is een open vereniging, die toegankelijk is voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd, afkomst,  geloofsovertuiging of geaardheid.

Op Internationale Vrouwendag had 't KVG Goirle- netwerk van en voor vrouwen-  Joke Hermsen in huis. Het thema waar zij over sprak: 'Verliefde vriendschap, een nieuw ontwerp voor de liefde in de 21 e eeuw'.  Joke Hermsen fileerde tijdens haar lezing de huidige tijdgeest en generatie die  in de jaren zestig  geboren is. Zij ging in op gefnuikte idealen, turbulente relaties van mensen die op zoek zijn naar bezieling, bevlogenheid en nieuw moreel elan. Joke Hermsen is schrijfster en filosofe. Ze promoveerde in 1993 en werkte vele jaren als docent aan diverse faculteiten wijsbegeerte, onder andere in Utrecht en Tilburg. In 1998 verscheen haar debuutroman 'Het dameoffer'. Naast de romans publiceert ze regelmatig filosofisch en literaire essays.Drukke Dames netwerk: ondernemende vrouwen uit Veldhoven

Het Drukke Dames Netwerk verbindt ondernemende vrouwen met elkaar. Hierbij staan het delen van kennis en contacten centraal om zo te zorgen voor meer zakelijk succes. Door dit ondersteunende netwerk ontstaan meer kansen om uit te blinken als ondernemer of carrièrevrouw. We geloven erin dat dit kan op een laagdrempelige en prettige manier, waardoor de eerste stap naar zakelijk netwerken en succes klein aanvoelt, maar groot effect heeft. Het Drukke Dames Netwerk organiseert bijeenkomsten in (regio) Veldhoven die je kosteloos bij kunt wonen. Het Drukke Dames Netwerk is in 2011 opgericht en uitgegroeid tot het grootste vrouwennetwerk in de regio.