Vrouwennetwerk Twente: Pittig, divers, met relativerende humor

Onze vereniging is een netwerk van hoogopgeleide vrouwen met een carrière in uiteenlopende werkgebieden. De leeftijd varieert van jong tot ouder. Met een zwaartepunt tussen de vijfendertig en vijftig jaar. De verschillende werkgebieden en leeftijden zorgen voor grote diversiteit in persoonlijke achtergrond en leefstijl. We vinden het waardevol om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De contacten en netwerkactiviteiten brengen naast persoonlijke ook werk gerelateerde voordelen met zich mee. Kortom: we zijn een leuk en zinvol netwerk van vrouwen van een pittig kaliber maar ook voorzien van relativerende humor. Het vrouwennetwerk Twente staat open voor nieuwe leden. Voor vrouwen met bijvoorbeeld een eigen bedrijf of in een leidinggevende positie. Vrouwen met een HBO/WO denk- en werk niveau die het belangrijk vinden om kennis te delen, die actief in het leven staan en die iets willen halen maar ook komen brengen. Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2013 bestond het Vrouwennetwerk Twente dertig jaar. Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is. Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een professionele gevarieerde groep vrouwen die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.


KDV: Voor betrokkenheid, inspiratie en ontwikkeling

Het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) is een vereniging van maatschappelijk actieve vrouwen. Het dispuut daagt zijn leden uit om na te denken over wat hen drijft en hun inzichten te verdiepen en verbreden. In lokale kringen en tijdens landelijke online bijeenkomsten bespreken zij actuele onderwerpen die hen bezig houden. Dit zijn meestal onderwerpen op het snijvlak van politiek, kerk en samenleving, die grote groepen mensen raken. De leden brengen verschillende gezichtspunten mee waardoor er dialoog ontstaat. De eerste bijeenkomst van het KVD was in september 1946. Een tijd waarin de katholieke zuil vanzelfsprekend was, maar gendergelijkheid bepaald nog niet. Tegenwoordig is de maatschappelijke rol van vrouwen nauwelijks meer omstreden en is geloven niet meer vanzelfsprekend. Het katholiek sociaal denken dat de waardigheid van ieder mens centraal stelt is echter nog steeds de schatkamer die de leden van het KVD inspireert. De leden van het KVD willen vanuit deze basis de inbreng van vrouwen in de samenleving versterken door; een netwerk te bieden dat een bron van inspiratie is voor hun maatschappelijk functioneren, bij te dragen aan opinievorming op het terrein van politiek, kerk en samenleving, het ontwikkelen, bevorderen en tonen van vrouwelijk leiderschap.


ladies@work: Daadkrachtige vrouwen in de bouw

Aangenaam….. wij zijn ladies@work. Wij verbinden door gestructureerde communicatie, bewoner, woningcorporatie, duurzaamheidcombinaties en bouwbedrijf. Wij creëren verbinding met daadkracht en vrouwelijke energie. Belangrijke onderwerpen zoals de energietransitie en circularisering van de maatschappij en de gebouwde omgeving zien wij als een maatschappelijke en sociale transitie waar de bewoner centraal staat. In elke fase verbinden wij stakeholders, toeleveranciers en andere belanghebbenden.  Onze opdrachtgevers zijn corporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, energieleveranciers en bewoners. Wij zien het als onze taak om bruggen te slaan, mensen op één lijn te krijgen en bovenal rust en duidelijkheid te scheppen. Humor, daadkracht, onze bewezen methodiek (aanpak) en ervaring met meer dan 200 projecten en/of programma’s helpen ons de gestelde, gezamenlijke doelen te realiseren.  In de bouw werken veel mannen. Vrouwen werken intuïtief en voelen snel aan wat er bij verschillende partijen speelt. Daarnaast geven de vrouwelijke communicatie, daadkracht, energie en onderhandelingsvaardigheid een enorme toegevoegde waarde aan mannenwerelden. En omdat de ladies van ladies@work communicatief sterk zijn en veel levenservaring hebben, staan ze sterk in hun pumps en weten ze snel(ler) het nodige vertrouwen te krijgen.


Gelderse vrouwen: Ondernemen met kwaliteit

Vice Versa Gelderland is een inspirerend, toegankelijk en zakelijk netwerk voor vrouwen. Een zeer diverse groep vrouwen van jong tot oud. Allen met een groot hart voor ondernemerschap en/of zelfstandigheid. We delen kennis, informatie en contacten met elkaar. Zo versterken we elkaar, onszelf en ons bedrijf in vakkennis, professionaliteit en business. Over en weer: vice versa.

Zes keer per jaar hebben we een netwerkavond in de driehoek van Arnhem, Nijmegen en Doetinchem. Dit zijn inspirerende thema-avonden of bedrijfsbezoeken. We houden van afwisseling: de ene avond is meer inhoudelijk, de andere gewoon leuk verrassend. Onderling contact staat altijd voorop. Naast deze bijeenkomsten zijn er regelmatig borrels. Doordat we elkaar regelmatig ontmoeten, zijn we goed op de hoogte van elkaars kennis en kunde en verwijzen we succesvol naar elkaar door. Dankzij de verbindende factor van ons netwerk zijn in de loop van de tijd talloze mooie samenwerkingen ontstaan.


Interview Hello Radio

lnVH: Voor vrouwelijk talent op topposities in wetenschap

De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is een lobby- en netwerkorganisatie met als doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de Nederlandse universitaire gemeenschap. Inzet is het structureel en duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap door onder meer de band tussen vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten in Nederland te versterken en steun te bieden in activiteiten die met het hoogleraar- en UHD-schap samenhangen. Daarnaast zet het LNVH zich in voor bevordering van de doorstroming van vrouwen naar hogere universitaire rangen (zowel wetenschappelijke als bestuurlijke topposities), alsmede het voorkomen van voortijdig uitstromen van vrouwen.


Evon: Eemlandse vrouwen professioneel met een hoge gunfactor

EVON staat voor Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk en is opgericht in 1993. Het is het grootste zakelijke vrouwennetwerk in de regio Eemland. EVON heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en zichtbaar te maken. Alle leden van EVON hebben een eigen bedrijf, al dan niet met personeel. Het is een inspirerend, toegankelijk en zakelijk netwerk met een open en eerlijke communicatie en een hoge gunfactor. We netwerken met als doel onszelf, maar ook elkaar en EVON als totaal te versterken in vakkennis, professionaliteit en business. Dat doen wij door het maandelijks organiseren van workshops, thema- en netwerkbijeenkomsten. Rondom een activiteit is altijd voldoende tijd om te netwerken. Bij EVON is iedereen welkom, dus de mogelijkheid bestaat dat je meerdere makelaars, consultants of stylistes tegen het lijf loopt. We zien elkaar niet als concurrenten, maar als vakgenoten. We doen zaken met elkaar waar mogelijk en leren van elkaar. Ze helpt de EVON vrouw zich professioneel te presenteren, zodat zij weet waarvoor ze staat, weet wat ze wil bereiken, met een vrouwelijk zakelijke uitstraling.


Vrouwennetwerk Arnhem & Nijmegen: Versterkt en verbindt

VNAN ( Vrouwennetwerk Arnhem & Nijmegen ) is een netwerk in provincie Gelderland, dat uitgaat van de kracht van gelijkwaardigheid en diversiteit van vrouwen. Hoe groter de diversiteit van ons netwerk, des te meer mogelijkheden er ontstaan, om elkaar voortdurend te inspireren en te versterken. Diversiteit is leuk en ook leerzaam, want de uiteenlopende functies van onze leden geven diepgang in onze bijeenkomsten. Het delen van kennis en ervaring gebeurt volledig op basis van gelijkwaardigheid. Als professionals zoeken we in ons vakgebied de uitdagingen op en helpen elkaar in het creëren van kansen. Bijvoorbeeld om een volgende stap te zetten in je carrière, een nieuwe werkomgeving te verkennen of bedrijfsmatig nog meer te ontwikkelen. VNAN gaat daarbij een stapje verder door ook vrouwen buiten haar netwerk te helpen. Dit doen we met tips, advies en netwerkcontacten, zodat de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt weggewerkt. Maatschappelijk gezien vinden wij het belangrijk om vrouwen met elkaar te verbinden, maar ook om te sparren en bij te dragen in empowerment.


Interview Hello Radio

Vrouwensynode: Gelijkwaardigheid gender in religie en kerk

De Oecumenische Vrouwensynode biedt een landelijk platform aan een bonte verzameling vrouwen actief op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij. Concreet betekent dat: vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden proberen samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Ons doel is de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Want daar bestaat nog steeds veel ongelijkheid. Nog lang niet overal worden vrouwen in het ambt toegelaten. En maar zeer zelden hoor je dat God net zo vaak met “Zij” als met “Hij” aangesproken wordt. Als vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn, zou het ook geen probleem moeten zijn om God met vrouwelijke termen aan te duiden.


entre femme: onze leden delen ervaringen én leren van elkaar!

Entre Femmes: Delen van ervaringen én leren van elkaar!

Entre Femmes is een laagdrempelig netwerk voor professionele, ambitieuze, vrouwelijke ondernemers in de regio Utrecht.  Tien keer per jaar organiseren we een boeiende en leerzame bijeenkomst. Variërend van inspirerende, prikkelende presentaties van succesvolle vrouwen en verdiepende workshops tot ons jaarlijkse 'Vroege Vogels ontbijt'. Onze leden hebben allemaal een eigen bedrijf – met of zonder personeel – en vinden het belangrijk om elkaar scherp te houden en hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is het prettig om informele contacten te leggen met andere onderneemsters. Onze leden streven vanzelfsprekend naar (commerciële) groei, maar vinden duurzame relaties met klanten minstens zo belangrijk. Binnen Entre Femmes zijn we vooral collega’s die het ondernemerschap samen naar een hoger niveau tillen én op z’n tijd ook flink met elkaar lachen. Er ontstaan bij Entre Femmes vriendschappen en er worden deals gesloten.


uvon noord: 2015 staat bij ons voor 'verbinden'

Uvon Noord: 2015 staat bij ons voor 'verbinden'

De Unie van vrouwelijke ondernemers Nederland, kortweg UVON, is voortgekomen uit een Frans initiatief. Dit was de ‘Association des Femmes Chefs d’Entreprises’. Opgericht door Yvonne Foinant in 1945 voor vrouwelijke collega bestuurders in het bedrijfsleven. Yvonne Foinant was toen al 23 jaar directeur van een ijzerfabriek dat o.a. handgereedschappen produceerde. In de tijd dat vrouwen nog geen kiesrecht hadden, was zij de eerste vrouw met een directiefunctie in de industrie. Een boegbeeld voor economische zelfstandigheid begin vorige eeuw. In 1950 werd de Nederlandse tak opgericht waar UVON Noord deel van uit maakt. Inmiddels bestaat de organisatie al 65 jaar en is UVON Noord hét netwerk van en voor zakenvrouwen in Friesland, Groningen en Drenthe. Onze leden hebben bestuurlijke functies binnen diverse branches, met een passie voor het ondernemerschap. Wij organiseren regelmatig leuke bijeenkomsten en interessante bedrijfsbezoeken. Onze voornaamste doelstelling is het  inspireren, informeren en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden.


Interview Dag van de Vrouwen

Van Hulley: In Groningen heeft de boxer een goed verhaal

Bijna elke man heeft wel een overhemd dat bij de boord versleten is, maar dat te bijzonder is om weg te gooien. In het naaiatelier van Van Hulley in Groningen maken ze van je versleten overhemd een persoonlijke boxer. Deze wordt met de hand gemaakt door vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij krijgen een gerichte opleiding en vergroten daarmee hun kansen op betaald werk. Het idee voor Van Hulley werd een paar jaar geleden bedacht door Jolijn Creutzberg. Met een overhemd van Jolijns man: ooit gekocht in de VS, heel veel gedragen en daarom een versleten boord. Weggooien was geen optie dus hing het ding maar te hangen in de kast. Jolijn besloot er iets anders van te maken. Inderdaad: een boxershort. Die boxershort beviel. En zo ontstond het idee voor Van Hulley. Want welke man heeft nou niet een dierbaar overhemd met een klein vlekje, een versleten boord of scheurtje in de kast? Zonde om weg te gooien, want de rest van de stof is prima en gaat als boxershort nog jaren mee. 

Jolijn ging aan de slag om dit idee verder uit te werken. Want ze wilde geen onderbroekenfabriek. Van Hulley was een idee met oorsprong, authentiek en vanuit een charmante gedachte. Daarmee past Van Hulley perfect in deze tijd: sociaal, duurzaam en persoonlijk.


Jasmijn: Intercultureel voor vrouwen in vooruitgang

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn bestaat sinds maart 1987 en heeft zich van buurtcentrum ontwikkeld naar 'n stedelijk multicultureel vrouwencentrum. Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en contacten kunnen opbouwen. We richten ons op bewustwording van de maatschappelijke positie van vrouwen. Dit doen we door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen, waar het gaat om de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen attent gemaakt op de aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken van keuzes. De basis van Jasmijn is het aanbod van 55 cursussen en workshops per jaar. Daarnaast worden vrouwen gestimuleerd om actief te participeren in de samenleving. Activering van de vrouwen vindt op verschillende manieren plaats. Er wordt uitgebreide informatie gegeven over de mogelijkheden tot doorstroming naar gerichte scholing, de arbeidsmarkt of naar vrijwilligerswerk. Dit wordt toegespitst naar de fase waarin de vrouwen zich dan bevinden. Jasmijn geeft vrouwen de gelegenheid, om rustig en in eigen tempo te bekijken en te ervaren wat het beste bij hen past. 


sjiek: dames uit zwolle gaan voor gezonde ambitie

Sjiek: Dames uit Zwolle gaan voor gezonde ambitie

Elkaar helpen. Versterken. Stimuleren. Van elkaar leren. Dat is waar Sjiek voor staat. In 2009 startte een kleine groep ondernemende Zwolse dames een businessclub voor vrouwen met minimaal HBO werk- en denkniveau. Nu, anno 2015, leeft Sjiek volop en werpt haar vruchten af. Door het uitbreiden van ons zakelijke vrouwennetwerk, het maandelijks organiseren van interactieve, leerzame bijeenkomsten, het aanleggen van nuttige contacten en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid in de omgeving. Thuishonk is nog steeds Zwolle, maar dames uit de wijde omgeving van de Hanzestad zijn inmiddels aangesloten én van harte welkom.  De deuren van de businessclub staan open voor leden van alle leeftijden, met alle achtergronden, en uit alle beroepsgroepen. Vrouwen ondersteunen in hun streven naar onafhankelijkheid. Daar is het  ons allemaal om te doen. Dat doet de club concreet door bijeenkomsten te houden waar vrouwen met een gezonde ambitie elkaar kunnen ondersteunen, adviseren en versterken. Sjiek bestaat voor en uit vrouwen met een gezonde ambitie. De Sjiek-leden ondersteunen elkaar in het bedrijfsleven, ze maken waar het kan en mag gebruik van elkaars kwaliteiten. We geloven dat de wereld een stukje mooier is als we elkaar helpen en versterken. Dat het kan, dat hebben we al bewezen de afgelopen zes jaar. En daar zijn we heel trots op!


Vrouwen Netwerk Rivierenland: Rivierenland vrouwen voor inspiratie

Ruim twintig jaar komen de dames van het Vrouwen Netwerk Rivierenland bij elkaar om  inspiratie op te doen. We kijken over grenzen van ons eigen beroep en dagelijkse bezigheden heen om ons te blijven ontwikkelen en nieuwe ideeën op te doen. Op zakelijk en persoonlijk gebied delen we kennis in een eerlijke en open sfeer. Tijdens onze bijeenkomsten verkennen we een  thema en diepen het verder uit. Zo versterken we elkaar. Vrouwen met een ondernemende geest die wonen of werken ergens tussen Gorinchem, Tiel, Rhenen, Culemborg en Zaltbommel zijn welkom. Elk lid uit ons netwerk ‘haalt’ en ‘brengt’ wat.


Uvon IJssel-Vecht: Voor vrouwelijke energie en sisterhood

Lekker eten, elkaar inspireren en ontmoeten, dat zijn de belangrijkste kenmerken van UVON IJssel-Vecht, ons Uniek Vrouwelijk Ondernemers Netwerk in de regio Zwolle. Maandelijks komen we op een verrassende locatie bijeen om samen te dineren, gevolgd door een inspirerende activiteit, presentatie of bedrijfsbezoek, die afwisselend worden georganiseerd door de leden en door het bestuur. Op onze website kun je lezen wat we zoal gedaan hebben – van creatieve verbeelding over je eigen onderneming tot een stiltewandeling of een workshop over Facebook en Instagram. En altijd ga je met nieuwe inzichten, ideeën of stof tot nadenken weer naar huis! Hoogtepunt van het jaar is onze Open Avond in het najaar met een landelijke spreekster, waarbij alle ondernemende vrouwen (ook niet-leden) welkom zijn. De laatste keer informeerde Zarayda Groenhart ons over de mogelijkheden van online video – een mooie, intieme avond. Binnen UVON IJssel-Vecht draait het onopzettelijk maar vanzelfsprekend om vrouwelijke energie en sisterhood; de kracht van kwetsbaarheid, zakelijk maar puur, bewust en warm.  Bij UVON IJssel-Vecht is branchebescherming van kracht. Dit is om de diversiteit, die onze groep zo uniek en sprankelend maakt, te behouden.