vvn: Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale)  kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien en er naar wordt gehandeld. 
Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen  en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties. Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.
> Missie: Ons doel is om een organisatie te zijn van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelandsgebieden en stedelijke gebieden en te stimuleren dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun creativiteit kunnen ontplooien, aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en met krachtige stem participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling.
> Visie: Vrouwen van Nu zijn toegerust om in actie te komen wanneer dat nodig is vanuit hun zorg en oog voor de leefomgeving en elkaar. Vrouwen van Nu zijn praktisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te leren.

vrouwenvannu.nl


ViZi: de kracht van verbindend vermogen

ViZi staat voor ‘Vrouwen in Zaken inspireren.’ En dat doet ViZi al 10 jaar! Het is een netwerk voor ambitieuze vrouwelijke professionals die wonen, werken of klanten hebben in de regio Zuid-Holland Zuid. ViZi vrouwen hebben zeer uiteenlopende expertisen en komen uit allerlei branches. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk: ze gaan authentieke verbindingen aan vanuit de kracht van verbinding, want dat is waar ViZi in gelooft! De verbinding die je allereerst met jezelf maakt. Je weet wie je wilt zijn, waar je voor staat en gaat, zowel privé als zakelijk. Dit is noodzakelijk om de verbinding met anderen aan te gaan, ruimte te hebben, interesse te tonen, te groeien en je te laten inspireren.

De bijeenkomsten worden telkens op andere, maar altijd bijzondere locaties gehouden. Kenmerkend voor alle bijeenkomsten is de topkwaliteit van de sprekers, de diversiteit van de invulling van het programma en de opvallende gastvrijheid en goede catering. ViZi heeft ieder jaar een bijzonder thema waar alle events, masterclasses, presentaties, kennisbijeenkomsten en workshops één aspect van belichten en verder uitwerken. Hierbij komen zowel zakelijke- als persoonlijke ontwikkelingsthema’s aan bod. De hele maand oktober is het ViZi Collegetour. Alle ViZi leden kunnen workshops/colleges geven aan leden, om een kijkje te geven in hun bedrijf en kennis te delen. Een unieke kans om elkaar nog beter te leren kennen. In de maand mei zetten alle leden zich in voor een goed doel! Ieder jaar op een andere manier en ander doel.

netwerkvizi.nl


010 zakenvrouwen: 'Be informed, get inspired'

010 Zakenvrouwen is een dynamisch netwerk voor ondernemende vrouwen met leiderschap. Vanaf begin 2011 werden de eerste bijeenkomsten georganiseerd voor gelijkgestemde zakenvrouwen, die wat meer willen dan de standaard netwerkborrel. Wij geloven dat het netwerken op kwalitatief niveau, leidt tot duurzame zakelijke relaties met commitment en loyaliteit. Dit doen we door met elkaar te delen en in elkaar te investeren. Met een zakelijke blik, informeren en inspireren we elkaar over verschillende aansprekende thema’s, waar ook maatschappelijke actuele onderwerpen worden belicht. Ons motto is dan ook: 'Be informed, get inspired'. Onze bijeenkomsten vinden plaats op exclusieve locaties, voorzien van topcatering. 010 Zakenvrouwen gaat voor de inhoud, betrouwbaarheid en authentiek persoonlijk contact. Er is ruimte voor zakelijke verkenning, maar wel informeel en zonder gevoel van verplichting. De verscheidenheid van onze leden met haar branches, draagt bij aan een sterke variatie en diversiteit van ons netwerk. 010 Zakenvrouwen maakt deel uit van het landelijke label NL Zakenvrouwen. De doelgroep van de club zijn vrouwelijke ondernemers, DGA's en managers werkzaam in het corporate bedrijfsleven. In 2016 bestaat de organisatie 5 jaar en is het de snelstgroeiende businessclub voor vrouwen in Nederland. Haar doelstelling voor dit jaar: Bigger, Better, & Bolder! 

010zakenvrouwen.nl


hvn: haagse vrouwen in de flow

hvn: Haagse vrouwen in de FLOW 

Het Haags Vrouwen Netwerk (HVN) is reeds 35 jaar een actief netwerk voor professionele vrouwen van diverse achtergronden en leeftijden die zich bewust zijn van hun positie in de maatschappij. De 72 leden zijn allen werkzaam in organisaties, hebben een eigen onderneming of zijn zzp’er waarbij het gemeenschappelijke kenmerk het opleidings- en werkniveau is, met een ambitie in het werk en de inrichting van het eigen leven. Wij bieden een platform voor zakelijke en persoonlijke groei, met een open en veilige sfeer waarin het delen van kennis, ervaring en inzichten centraal staat. Om elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en kansen uit te wisselen. HVN streeft naar gelijke kansen, rechten en plichten voor vrouwen en mannen in de maatschappij, onder andere uitgedrukt in een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op hogere, invloedrijke en toezichthoudende functies in alle sectoren van de arbeidsmarkt. Daarnaast, streeft HVN ernaar de kwaliteit van vrouwen zichtbaar(der) te maken en bevordert ze dat vrouwen hun inzet en de benutting van hun capaciteiten in arbeidsorganisaties optimaliseren. 

haagsvrouwennetwerk.nl


melania: economische zelfstandigheid over de grens

melania: Economische zelfstandigheid over de grens 

Economische zelfstandigheid is niet alleen belangrijk voor vrouwen in Nederland en de rest van de westerse wereld, maar zeker ook voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Zij kunnen immers niet terugvallen op een vangnet van sociale voorzieningen. Stichting Melania zet zich in om de positie van kansarme vrouwen in de derde wereld te verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden een eigen inkomen te genereren. Door financiële onafhankelijkheid zijn vrouwen beter in staat zichzelf te ontplooien en voor hun rechten op te komen. Daarnaast gaan hun kinderen, ook meisjes, vaker naar school. Hun sociaal- economische positie wordt belangrijker, ze zijn vaker vertegenwoordigd in besturen en andere besluitvormingsorganen binnen hun gemeenschap. Hierdoor komen voor vrouwen belangrijke zaken  zoals waterputten en veiligheid hoger op de agenda. Er is veel werk te doen. Veel vrouwen staan te springen om van start te kunnen gaan met hun project! 

melania.nl


vrouwen uit de rijnstreek verenigen het nuttige met het aangename

Vrouwen uit de Rijnstreek verenigen het nuttige met het aangename

Het Vrouwennetwerk Rijnstreek - Women in Business! is een initiatief om vrouwelijke hoogopgeleide professionals in de Rijnstreek regio met elkaar in contact te brengen. In 2014 hebben wij ons dertigjarig jubileum gevierd. In de beginjaren tachtig lag onze focus op emancipatie en rechten voor de vrouw. Tegenwoordig willen wij meer de ontwikkeling van vrouwen op de arbeidsmarkt stimuleren. Hierdoor worden de kansen vergroot op betere functies in het bedrijfsleven en binnen de overheid. We doen dat met elkaar tijdens onze netwerkavonden waarbij het nuttige met het aangename verenigd wordt en waar we onze professionele ervaringen uitwisselen. Het netwerk is heel divers met vrouwen werkzaam in allerlei branches, grote en kleine bedrijven, van verschillende leeftijd en ieder met haar eigen karakter! De bijeenkomsten bieden inspiratie, inzicht en vooral stimulans om jezelf, persoonlijk en professioneel, te blijven ontwikkelen! Het VNR telt momenteel circa 40 actieve leden.

vrouwennetwerkrijnstreek.nl


VVAO: al 100 jaar een inspirerend netwerk in de buurt

De VVAO is hét landelijke netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. De VVAO zet zich in voor alle vrouwen in Nederland én daarbuiten. Dit doen we onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten,  en het ontwikkelen en delen van kennis. De VVAO heeft afdelingen in alle provincies. Kijk voor een VVAO-afdeling bij jou in de buurt.

vvao.nl/afdelingen


kijk haar! : werk aan je netwerk

Kijk Haar! is in 2015 ontstaan tijdens het werk van initiator Patty Knoops bij de gemeente Rotterdam. Uit gesprekken met vrouwelijke werkzoekende 50-plussers bleek dat deze doelgroep door de situatie hun zelfvertrouwen verloor, wat resulteerde in een minder krachtige presentatie bij potentiële werkgevers. Als reactie op deze gesprekken ontstond het plan om een trainingstraject aan te bieden, met de focus op het herstellen van het zelfvertrouwen en het uitbreiden van het netwerk. Dit resulteerde in de maandelijkse Eigen Wijze workshops.
Vanaf 2016 biedt Kijk Haar! inspiratievolle netwerkwandelingen geïnitieerd door vrijwilliger Pieter van Stein. In een fijne ambiance komen verhalen los en worden er tips en ervaringen over netwerken, solliciteren en persoonlijke thema’s gedeeld. In 2018 is Kijk Haar! Gestart met de Kennisfactory. Hiermee krijgen deelnemers de mogelijkheid om kennis en vaardigheden bij brainstormsessies onderling te delen en te presenteren. Ongeveer 65% van de deelnemers aan onze workshops, de Kennisfactory en de netwerkwandelingen vond weer werk of ontdekte andere wegen, waarbij creativiteit, zelfontwikkeling en vooral zingeving een belangrijke rol speelt. Foto: Fred Leeflang.

kijkhaar.nu


Over ons   Contact   Cookies   Privacy   Auteursrecht  Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2019