Wijze Vrouw

Vele vrouwen gingen mij voor, en vertelde mij dat ik het op een dag ook wel zou weten. Dat klonk altijd heel mysterieus, maar veel meer dan dat zei het mij niet. Dat de tijd het zal leren en laten weten waar het echt om gaat, is ook iets dat ik vaak heb gehoord. Maar zolang je een specifiek moment uit mensheugenis niet kent is het besef daar zeker niet altijd...


Nou hoeven we als mens ook niet alles zelf mee te maken, want daar bestaat de geschiedenis dan weer voor. Maar wat te doen als geschiedenis zich op dergelijke wijze herhaalt?... Daar heeft niemand echt een antwoord op. Vele vrouwen zijn niet alleen maar een vrouwmens. Zij zijn vooral ook wijze vrouwen, en kennen ook het bekende verhaal. Het is het rottige verhaal van onderdrukking en leed dat ieder recht van de vrouwmens en mens schendt.

Mooie Begrippen

In de westerse wereld is de mens tegenwoordig echter wel heel wat gewend.
Desondanks is onrecht jegens vrouwen en mensen in het algemeen een zeer onwennig verhaal. Doorgaans is het ook een verhaal dat flink aan de haal gaat met niets verhullende emoties. Want in geschiedenis is het lelijk, in een verhaal klinkt het diep triest, en in de dagelijkse werkelijkheid is het simpelweg niet te bevatten...

Op een dag sprak ik een wijze vrouw die tegen mij zei; 'nu zou je het dan  toch weleens moeten weten'. Ik keek haar aan, en dacht heel diep na. Tot ik het plotseling weer wist... Het gaat niet alleen om de geleerde wijze lessen bespiegeld uit de maatschappij. Maar vooral om wat we er echt van hebben opgestoken, en wat we er daarna mee doen. Zo is spiritualiteit een heel mooi begrip. Net zoals feminisme, diversiteit of inclusie dat ook is...

Doorleven & Beleven

Het blijven echter mooie idealen die niet te winnen of te achterhalen zijn, maar gewoon te doorleven en te beleven. Voor de vele wijze vrouwen en mensen wereldwijd geldt er dan ook eigenlijk maar één echte wijze les; 'er is er geen, zonder het goede voorbeeld te blijven geven'. En ondanks alle ondenkbare narigheid is het dus zaak te blijven stralen. In jouw kracht te blijven staan, verder voort te gaan en goede voorbeelden te blijven delen.

De wijze vrouw keek mij glimlachend aan en deed een stap opzij. Toen zag ik pas wie het werkelijk was, en hoorde haar zeggen; 'ik ben ook jij...'

Voor alle vrouwen en eenieder in aantocht naar een nieuw jaar, wees wijs en schenk jezelf een mooi gebaar. Blijf niet hangen in alle leed ook al doet het veel verdriet... dat komt en gaat, maar blijven doet het zeker niet.

Enjoy!

Reeks 'More Than Words' van

Body & Mind: De wind